TOPICS » Lageroptimering

Optimerad lagerstyrning för E-handel Del 2

3 min läsning

Det finns alltid något att sätta tänderna i, men vad skall man fokusera på för en optimerad lagerstyrning inom E-handel? I det tidigare inlägget Optimerad lagerstyrning för hållbar tillväxt inom E-handel, kan du läsa varför optimerad lagerstyrning är en nödvändighet för att ni ska kunna fortsätta utveckla er e-handel. För att fräscha upp minnet kommer här tre viktiga faktorer att ha...Läs mer

Bättre lageroptimering med EazyStock i Jeeves ERP

2 min läsning

Nu kan du få bättre lageroptimering i Jeeves ERP! Jeeves erbjuder en molnbaserad ERP-lösning och har cirka 2000 kunder i 40 länder. Med EazyStock kan Jeeveskunder uppnå en mer effektiv lagerstyrning. I takt med ökad konkurrens och jakten på högre servicenivåer och sänkt kapitalbindning i lager blir frågan om lageroptimering...Läs mer

De bästa supply chain, logistik och lagerstyrningsgrupperna på LinkedIn

3 min läsning

Visste du att LinkedIn har över 500 miljoner användare och att 2 nya personer ansluter sig varje sekund? LinkedIn är inte bara ett nätverk av människor som söker nytt jobb utan även ett forum med individer från olika branscher och universitet som är intresserade av att dela erfarenheter och idéer....Läs mer

Sätt upp gemensamma mål och relevanta nyckeltal

3 min läsning

Känns det som om ledningen, ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten talar olika språk? Många organisationer har mål och nyckeltal för olika avdelningar som motverkar varandra trots ett gemensamt övergripande mål. Logistikchefens bonus baseras på att färdigvarulagret är slimmat. Logistikchefen gillar låga lagernivåer eftersom detta medför att ledningen är nöjd då kapitalbindningen...Läs mer

Tre problem Supply Chain-chefer ställs inför

2 min läsning

Jobbet som Supply Chain-chef blir inte lättare. Ständiga förväntningar på kostnadsreduktioner inom försörjningskedjans operativa delar är ett arbete utan slut. Parallellt med detta höjs kundens förväntningar dagligen och komplexiteten i försörjningskedjan ökar. Som ansvarig för din distribution eller försörjningskedja krävs det att du är uppdaterad och förstår hur den globala...Läs mer

Bryt revirtänket i leveranskedjan

4 min läsning

Revirtänk mellan avdelningar är något som finns i många organisationer och problemet är välkänt sedan länge. Anledningen till problemet är ofta att de olika avdelningarna har mål och nyckeltal som krockar trots att det övergripande målet är detsamma. Därför är första steget mot att bryta upp revirtänket i leveranskedjan att...Läs mer