Information om upphovsrätt och varumärke

hero3

Copyright © 2022 Syncron Holding AB och/eller närstående bolag. Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i Syncrons webbplatser samt Syncrons progravara och tjänster, om inte annat anges, utgör Syncrons immateriell egendom och upphovsrättsskyddade verk. Alla rättigheter, titel, och intresse som inte uttryckligen beviljats avseende Syncrons innehåll, programvara och tjänster är förbehållna. Hänvisningar till ”Syncron” i det här avsnittet omfattar alla Syncron Holding AB:s närstående bolag, dvs. Syncron Sweden AB, Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Software India Private Limited, Syncron Italy S.r.l., Syncron Poland sp. z o.o., Syncron Services Poland sp. z o.o, Syncron France SAS, Mize Inc., Mize Software Solutions Private Limited.

Namnet Syncron, logotyper och varumärken för Syncrons produkter och tjänster (inklusive Eazystock och Mize) som finns på denna webbplats är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Syncron Holding AB eller dess närstående bolag. Ingen tredje part kan använda dem utan uttryckligt skriftligt medgivande från Syncron. Alla andra varumärken, servicemärken eller märkesnamn som denna webbplats hänvisar till tillhör sina respektive ägare och får inte användas utan deras föregående samtycke.

Din användning av denna webbplats och all information, material och annat innehåll och/eller tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen regleras av Användningsvillkoren och Sekretesspolicy. Vänligen läs Användningsvillkoren och Sekretesspolicy innan du använder den här webbplatsen.

OM INGET ANNAT HAR BESLUTATS ELLER ÖVERENSKOMMITS: (I) ALL ANVÄNDNING, KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV VARUMÄRKEN, LOGOTYPER, INFORMATION, MATERIAL OCH ANNAT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS UTAN FÖREGÅENDE SAMTYCKE FRÅN SYNCRON; (II) ALLA VARUMÄRKEN, LOGOTYPER, INFORMATION, MATERIAL OCH ANNAT INNEHÅLL SOM PRESENTERAS ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN något SLAGS FÖRSÄKRINGAR ELLER GARANTIER FRÅN SYNCRON, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNTERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE, SAMT (III) INGENTING HÄRI SKA TOLKAS SOM TILLERKÄNNANDE AV NÅGON LICENS ELLER RÄTT TILL NÅGON AV SYNCRONS UPPHOVSRÄTTER, PATENT ELLER VARUMÄRKEN.

DESSUTOM SKA SYNCRON INTE VARA ANSVARIG FÖR INFORMATION, MATERIAL, INNEHÅLL OCH/ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSER SOM TILLHÖR NÅGON TREDJE PART, SOM DENNA WEBBPLATS INNEHÅLLER LÄNKAR TILL. ANVÄNDNING AV DESSA SKER PÅ ANVÄNDARENS EGEN RISK OCH SYNCRON FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN NÅGOT OCH ALLT ANSVAR TILL FÖLJD DÄRAV.

Mer information i Syncrons Användningsvillkor och Sekretesspolicy.

Legal

Copyright © 2022 Syncron Holding AB och/eller närstående bolag…

Sekretesspolicy

Din personliga integritet är i högsta graden värdefull för oss och är verkligen…

Privacy Contact Form

Kontakta Syncrons Säkerhetschef för mer information om hur…

Användningsvillkor

Nedan följer villkoren för juridiskt bindande avtal mellan dig…

Cookie Notice

En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats …

Data Processing Addendum

The below Data Processing Addendum (DPA) constitutes an integral part…

Master Subscription Agreement

Exhibit Subscription Services and Professional Services

List of Sub-Processors