TOPICS » Efterfrågeprognostisering

Beräkning av prognosprecision (MAPE) och avvikelser

Beräkning av prognosfel för mer precisa efterfrågeprognoser

3 min läsning

Alla logistikkedjor av handelsvaror börjar och startar med kunden: vad vill kunden ha, i vilken kvantitet, när och var. Därför är det extremt viktigt med noggranna och korrekta efterfrågeprognoser. Om dina prognoser inte ger dig rätt information om vad dina kunder kommer att efterfråga vid en given tid och plats,...Läs mer

7 svar om säsongsvariationer

Intervju: 7 svar om säsongsvariationer – från EazyStocks logistikexpert

4 min läsning

Kanske har du upplevt att efterfrågan på en produkt går som en berg- och dalbana en viss tid på året? Detta kallas för säsongsvariation och både företag och dess inköpare är oftast väl medvetna om dessa variationer och när de inträffar. Svårigheterna brukar snarare ligga i att hantera dessa säsongsvariationer i tid, innan det påverkar hela försörjningskedjan.  Vi...Läs mer

Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet med EazyStock

Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet med…

4 min läsning

Ett lager av varor möjliggör snabba, smidiga leveranser och upprätthåller en god kundservice. Men ett lager binder även upp kapital och kostar pengar i form av tex hyllplats, försäkringar och spill. Ett dåligt optimerat lager innebär dessutom en risk att varor blir inkuranta innan dom hinner säljas av och man...Läs mer

vad är lageroptimering

Vad är lageroptimering?

5 min läsning

”Vad är egentligen lageroptimering och hur passar det in i logistikkedjan?” är en fråga vi ofta får av logistiker och inköpare. Så låt oss reda ut saken och ge er en introduktion till lageroptimeringens ädla konst. Wikipedia definierar lageroptimering som ”En metod för att balansera begränsningar eller mål för kapitalbindning...Läs mer

Vad är överlager och varför uppstår det?

Vad är överlager och varför uppstår det?

3 min läsning

Överlager eller överskottslager är en term inom lagerstyrning som kan definieras som: ”Artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett årsbehov eller ett visst antal månaders behov.” Vilken tidsram man väljer beror på hur snabba produktlivscyklerna är. Arbetar ni i eftermarknadsbranschen med reservdelar jämförs lagersaldot med årsbehovet. Om ni däremot...Läs mer

Förbättra kundupplevelsen med högre servicegrader

Förbättra kundupplevelsen med högre servicegrad

4 min läsning

Du har säkert hört talas om, eller arbetat med KPIer, eller nyckeltal som är den svenska översättningen. Nyckeltal finns till för att ge en indikation på hur utvecklingen i din verksamhet går mot att nå uppsatta mål. Ett bra nyckeltal blir ett verktyg för att kunna ta informerade beslut om...Läs mer