TOPICS » Efterfrågeprognostisering

Undvik inkurant lager – så här gör du

3 min läsning

Inkurans i lager uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel. Det som händer är att efterfrågan på en artikel sjunker för att slutligen inte längre finnas. När en lagerartikel inte har haft någon efterfrågan under en tid kan man fastställa att produkten övergått till att bli...Läs mer

4 anledningar till att ha ett väl avvägt buffertlager

3 min läsning

Bufferlager och säkerhetslager är två begrepp för samma sak och en viktig komponent i lagerhållning och supply chain. Buffertlager är det extra lager (råmaterial eller färdiga varor) som ska förhindra att man säljer slut på grund av extraordinära händelse och/eller osäkerheter i efterfrågeprognoser. Tillverkare kan till exempel ha ett buffertlager...Läs mer

Att välja rätt metoder för lagerprognostisering och lagerstyrning –…

3 min läsning

Oavsett om du är tillverkare, grossist eller återförsäljare är det viktigt med korrekta lagerprognoser. En felaktig prognos av lager eller efterfrågan kan få drastiska konsekvenser. Om du till exempel har för mycket rörelsekapital bundet i lager kan du få problem med kassaflödet. Om du å andra sidan har ett för...Läs mer

Identifiera säsongsvariationer vid efterfrågeprognostisering

2 min läsning

Nu är det dags igen. Årets mest intensiva period med Halloween, Black Friday, jul och nyår i ett enda svep. Nu är det viktigare än någonsin att ha rätt artiklar i lager för att kunna maximera omsättningen och inte göra kunderna besvikna. Men om man å andra sidan tar i...Läs mer

Optimera lager och inköp för din e-handel: utmaningar och…

4 min läsning

Den nordiska utvecklingen för e-handel är i ständig utveckling och tillväxten pekar i full fart framåt och uppåt. Coronapandemin har gett företag som säljer på nätet en extra skjuts och 76% av svenskarna handlade online under Juni månad 2020. Det är en ökning med 23% jämfört med samma period förra...Läs mer

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

6 min läsning

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad ofta nödvändigt för att kunderna ska bli nöjda och företaget växa. Köper du in tillräckligt mycket lager kommer du naturligtvis alltid att kunna leverera, du undviker dyra expressleveranser och håller...Läs mer