Artificiell intelligens

5 fördelar med artificiell intelligens och machine learning inom inköp och supply chain 

I en värld där globala försörjningskedjor blir alltmer invecklade, kan en enda störning sprida sig likt en löpeld och påverka...

chain on a city background building supply chain resilience
Blogg

Fem steg för att skapa motståndskraftiga försörjningskedjor

I en värld som ständigt prövas av globala omvälvningar har företag längs försörjningskedjan mött betydande utmaningar. Aldrig tidigare har behovet...

Different coloured cogs of different sizes connected on a yellow background supply chain risk mitigation strategies supply chain risk strategies
Blogg

Navigera i osäkerhet och hantera störningar i försörjningskedjan

I en verklighet präglad av osäkerhet i försörjningskedjor måste vi navigera genom efterfrågevariationer, global politisk och ekonomisk instabilitet, naturkatastrofer, extrema...

Broken chain with the broken link glowing red at the ends improving inventory planning during times of disruption
Blogg

Effektiv inköpsplanering trots störningar i försörjningskedjan 

I den här artikeln fokuserar vi på strategier för att optimera lagerplaneringen och hantera lagernivåer effektivt under perioder av störningar...

Blogg

Hur skapar man en hållbar inköpsprocess

Kraven på hållbarhet går in i en ny era med EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, som träder i kraft...

Blogg

Utmaningar med prognoser – navigera genom oregelbunden efterfrågan

De senaste åren har globala försörjningskedjor skakats om rejält, med snabbt förändrade kundbeteenden och lagerförsörjning som blivit mer oregelbundna och...

Overcoming inventory management challenges close up of the outside lanes of a running track with hurdles set out
Blogg

Strategier för att övervinna lagerutmaningar

Under de senaste åren har världen skakats av en rad händelser som skapat stora utmaningar för företag. Den globala pandemin,...

Blogg

Datadrivna inköp: Hemligheten till affärsframgång

I det snabbt föränderliga affärslandskapet krävs mer än bara goda instinkter för att ligga före konkurrenterna – det kräver datadrivna...

Traditional red Chinese New Year lanterns for Chinese New Year supply chain disruptions
Blogg

Minimera leveranshinder under kinesiska nyåret med effektiv lagerplanering 

Smarta lagerplanerare och inköpare planerar i god tid inför det kinesiska nyåret, oftast flera månader i förväg. För många företag kan det...

Gold bars stacked three on the bottom, two in the middle and one on the top on a pink background to show a bell curve of a product lifecycle
Blogg

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll...

Piles of coins of different heights on a blue background with light shining on the two of the piles 5 inventory reduction methods to deliver cost savings
Blogg

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad...

Coloured pencils in a line on a grey background at different heights going up and down from shades of blue, to green to yellow to orange, to red to purple
Blogg

Hur prognostiseras sporadisk och klumpvis efterfrågan?

Att arbeta inom lagerplanering och inköp är sannerligen ingen enkel uppgift, speciellt inte en av de viktigaste uppgifterna, vilket är...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet