TOPICS » Efterfrågeprognostisering

Varför du behöver en effektiv supply chain strategi

5 min läsning

Enkelt kan man säga att en supply chain strategi förklarar hur ett företag anskaffar artiklar och levererar vidare till kund på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att man går igenom varje steg i sin leveranskedja, såsom inköp av artiklar, logistik och leverans och optimerar varje steg för...Läs mer

Utmaningar med efterfrågeprognoser – hur hanterar man fluktuerande efterfrågan

4 min läsning

Det har gått över två år sedan de långgående effekterna av Corona-pandemin började att påverka världshandeln. De dramatiska fluktuationerna i både efterfrågan och utbud har gjort prognostisering av efterfrågan än mer utmanande av främst två anledningar: Föregående års försäljningsdata är oanvändbar eftersom fluktuationer har snedvridit all data. Utan tillförlitlig historisk...Läs mer

4 anledningar till att ha ett väl avvägt buffertlager

3 min läsning

Bufferlager och säkerhetslager är två begrepp för samma sak och en viktig komponent i lagerhållning och supply chain. Buffertlager är det extra lager (råmaterial eller färdiga varor) som ska förhindra att man säljer slut på grund av extraordinära händelse och/eller osäkerheter i efterfrågeprognoser. Tillverkare kan till exempel ha ett buffertlager...Läs mer

Hur fungerar Just In Case-metoden för lagerhantering

6 min läsning

I början av 1980-talet blev Just In Time (JIT) inom Supply Chain Management ett välkänt begrepp och metod för att minska lagernivåer och ta in artiklar när de behövdes för att uppfylla faktiska beställningar eller precis innan de skulle användas i tillverkningsprocesser. Under de senaste åren, och särskilt i kölvattnet...Läs mer

Skillnaden på just-in-time och just-in-case lagerhantering

3 min läsning

I åratal har just-in-time (JIT) varit en framträdande strategi inom Supply Chain Management. JIT är en inköps- och planeringsfilosofi som går ut på att köpa in artiklar i exakt den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs för att nå hög effektivitet, minska lagervärdet och reducera kapitalbindning. En utmaning...Läs mer

Trender inom supply chain, lager och logistik 2022

5 min läsning

De senaste åren har minst sagt varit utmanade för de som arbetar inom supply chain management. Coronapandemin blottade många svagheter i logistikkedjorna världen över. Oförutsägbara kundbeteenden, osäkra leveranser, höjda transportkostnader och materialbrist är några av alla de utmaningar distribuerande företag stått inför de senaste två åren. Under 2021 orsakade även...Läs mer