Blogg

Hur skapar man en hållbar inköpsprocess

Kraven på hållbarhet går in i en ny era med EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, som träder i kraft...

Blogg

Datadriven lageroptimering: Hemligheten till affärsframgång

I det snabbt föränderliga affärslandskapet krävs mer än bara goda instinkter för att ligga före konkurrenterna – det kräver datadrivet...

Traditional red Chinese New Year lanterns for Chinese New Year supply chain disruptions
Blogg

Minska störningar av det kinesiska nyåret med effektiv lagerplanering 

Smarta lagerplanerare och inköpare planerar i god tid inför det kinesiska nyåret, oftast flera månader i förväg. För många företag kan det...

Gold bars stacked three on the bottom, two in the middle and one on the top on a pink background to show a bell curve of a product lifecycle
Blogg

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll...

Piles of coins of different heights on a blue background with light shining on the two of the piles 5 inventory reduction methods to deliver cost savings
Blogg

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad...

Coloured pencils in a line on a grey background at different heights going up and down from shades of blue, to green to yellow to orange, to red to purple
Blogg

Hur prognostiseras sporadisk och klumpvis efterfrågan?

Att arbeta inom lagerplanering och inköp är sannerligen ingen enkel uppgift, speciellt inte en av de viktigaste uppgifterna, vilket är...

Red binoculars at a lookout point looking over the horizon as the sun is rising demand planning and forecasting
Blogg

Grunderna i efterfrågeplanering och prognoser

Vad är efterfrågeplanering? Efterfrågeplanering är en del av ett företags planeringsstrategi för att allokera resurser på det mest effektiva sättet...

lines of binary data on a screen in different shades of blue and white
Blogg

Big data och lagerhantering

Vad innebär Big data för Supply Chain Management? Framgångsrika företag tar datadrivna beslut när de utvecklar strategier och för att...

A robot hand placing a circular wooden block into a circular hole in a wooden box
Efterfrågeprognostisering

Artificiell intelligens och machine learning inom supply chain management

När globala försörjningskedjor blir mer komplexa kan störningar i en del av kedjan påverka andra delar avsevärt. Det är oerhört...

A white calculator with an orange frame around the screen next to a white pen with an orange surround around the tip and the top on a spreadsheet
Blogg

Varför lagerplanerare behöver förstå lagervärde

När man pratar om lagerhantering så utgår man oftast från ett supply chain management perspektiv. Ur ett sådant perspektiv är...

Four wooden cogs of different sizes on a wooden table to show supply chain resilience and optimisation
Blogg

En guide för att optimera din supply chain

Vad betyder supply chain optimering? Enkelt uttryckt innebär optimering av supply chain att man använder tekniska lösningar för att på...

Multiple pins stuck into a light table connected with string to show supply chains
Blogg

Varför du behöver en effektiv supply chain strategi

Vad innebär en supply chain strategi? Enkelt kan man säga att en supply chain strategi förklarar hur ett företag anskaffar...