TOPICS » Efterfrågeprognostisering

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

6 min läsning

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad ofta nödvändigt för att kunderna ska bli nöjda och företaget växa. Köper du in tillräckligt mycket lager kommer du naturligtvis alltid att kunna leverera, du undviker dyra expressleveranser och håller...Läs mer

Hur prognostiseras sporadisk och klumpvis efterfrågan?

4 min läsning

Att arbeta inom lagerplanering och inköp är sannerligen ingen enkel uppgift, speciellt inte en av de viktigaste uppgifterna, vilket är efterfrågeprognostisering. I sitt dagliga arbete som inköpare måste man ta hänsyn till ett stort antal parametrar för att försöka kunna förutspå framtiden genom att ta fram prognoser med så liten...Läs mer

Big data och lagerhantering

5 min läsning

Framgångsrika företag tar datadrivna beslut när de utvecklar strategier och för att automatisera sina affärsprocesser. Men när antalet system som används ökar, växer mängden tillgänglig data och information för analys exponentiellt. Det gäller särskilt inom supply chain, där nya teknologier löpande introduceras och tillsammans genererar en större mängd data att...Läs mer

Artificiell intelligens och machine learning inom supply chain management

5 min läsning

När globala försörjningskedjor blir mer komplexa kan störningar i en del av kedjan påverka andra delar avsevärt. Det är oerhört viktigt att ha system och processer på plats för att minimera risker och effekter av störningar i sin försörjningskedja. Avancerade teknologier, såsom artificiell intelligens och machine learning, gör det enklare...Läs mer

Varför du behöver en effektiv supply chain strategi

5 min läsning

Enkelt kan man säga att en supply chain strategi förklarar hur ett företag anskaffar artiklar och levererar vidare till kund på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att man går igenom varje steg i sin leveranskedja, såsom inköp av artiklar, logistik och leverans och optimerar varje steg för...Läs mer

Utmanande efterfrågeprognoser och fluktuerande efterfrågan

4 min läsning

Det har gått över två år sedan de långgående effekterna av Corona-pandemin började att påverka världshandeln. De dramatiska fluktuationerna i både efterfrågan och utbud har gjort prognostisering av efterfrågan än mer utmanande av främst två anledningar: Föregående års försäljningsdata är oanvändbar eftersom fluktuationer har snedvridit all data. Utan tillförlitlig historisk...Läs mer