Hantera inte bara ditt lager – optimera det!

Används av grossister, e-handlare, detaljhandlare och distributörer världen över

inventory_optimization_software

Varför ha en mjukvara för lageroptimering?

Traditionell lagerhantering ger inte tillräckligt bra stöd för oregelbunden efterfrågan och hög volatilitet. För att vara konkurrenskraftig är det viktigt att ha förmågan att hantera en föränderlig omvärld. En mjukvara för lageroptimering arbetar dynamiskt, automatiserar processer och ger dig en tydlig överblick över hela din försörjningskedjan, i realtid.

EazyStock ansluter till ditt befintliga affärssystem vilket gör att du sparar värdefull tid som istället kan ägnas åt strategi och innovation.

Boka demo

Digitalisera inköpsprocessen och arbeta smartare

EazyStock gör det lättare att få mer precisa prognoser, planera och beställa rätt mängd artiklar. Genom att automatisera prognoser och orderkvantiteter får du pålitlig prognosdata och kan enklare upprätthålla optimala lagernivåer i hela din verksamhet.


 • Förbättra era efterfrågeprognoser

  Skapa mer korrekta efterfrågeprognoser. Låt EazyStock använda avancerade algoritmer som tar hänsyn till volatilitet i efterfrågan, säsongsvariationer, produktlivscykler och långsiktiga trender för varje enskild artikel.


 • Ha rätt produkter i lager

  Klassificera lagerartiklar, ställ in dynamiska lagerpolicyer och justera lagernivåer baserat på ett brett utbud av rörliga faktorer, inklusive prognoser, efterfrågeprofiler och leverantörers ledtider.


 • Automatisera dagliga uträkningar

  Beräkna och justera automatiskt beställningspunkter, orderkvantiteter och säkerhetslagernivåer. Få optimerade orderförslag som i realtid skickas som färdiga inköpsförslag till ditt affärssystem.Våra kunder berättar

Fortsatt tillväxt för GSAB genom lageroptimering

GSAB fortsätter att kontinuerligt förbättra servicegrader och lagernivåer genom mer sofistikerade inköpsprocesser med EazyStock. Tack vare systemet har man kunnat fortsätta överträffa kundernas förväntan på service och samtidigt fria upp kapital som kan användas för värdeskapande aktiviteter och tillväxt.

Läs hela kundcaset här

Dra nytta av fördelarna med lageroptimering i hela företaget – ända upp till styrelserummet

Genom att optimera era inköp och lager uppnås en rad fördelar för hela företaget. EazyStock maximerar er leveranskedja, accelererar tillväxten och förbättrar kundupplevelsen.

Förbättra lagertillgängligheten

Minska risken för lagerbrist, förlorad försäljning eller produktionsstopp. Håll kunder nöjda, skydda ert anseende och maximera lönsamheten i hela företaget.

Läs mer

 

Öka effektiviteten

Låt EazyStock göra dina uträkningar så att dina medarbetare kan frigöra resurser för mer strategiska inköpsbeslut. Genom att arbeta mer effektivt får du mer tid att ta hand om leverantörer och hantera förfrågningar.

Läs mer

 

Optimera lagernivåer

Håll lagernivåer optimerade så att du har tillräckligt för att möta efterfrågan, utan att skapa kostsamt överlager. Förbättra lageromsättningshastigheten, frigör kapital och ta bort risken för inkurans.

Läs mer

 

Det är enkelt att optimera inköp och lager!

Easy Optimisation

 • Snabb uppsättning och ROI

  EazyStock har färdiga integrationer till de vanligaste affärssystemen vilket gör att ni kan komma igång snabbt och enkelt. EazyStock är ett molnbaserat SaaS-verktyg vilket säkerställer lägre investeringskostnader, hög tillgänglighet, smidig implementering och automatiska uppdateringar.


 • Dedikerad support

  En dedikerad Customer Success Manager kommer att finnas vid din sida från dag ett för att du ska nå maximal ROI så snabbt som möjligt. Våra Customer Success Managers finns tillgängliga för att löpande lära dig nya saker och svara på dina frågor.

Integrera enkelt med ditt affärssystem

Vi erbjuder färdiga kopplingar till flera av de största affärssystemen för extra snabb implementation. Det är alltid smidigt att integrera EazyStock och vi ser till att ni kommer igång snabbt och enkelt.

Se alla appar och integrationer

Vad säger våra kunder

Boka din personliga demo idag