Powerful Inventory Optimization

made Simple

Här är molnverktyget som hjälper dig ta kontroll över lagret, sänka kostnader och automatisera inköp. 

 UPPTÄCK HUR BOKA PERSONLIG DEMO

FÖRBÄTTRA SERVICEGRADER

Leverera i tid vid varje tillfälle och kör ifrån konkurrenterna med enastående servicegrader. EazyStock beräknar optimala lagernivåer och automatiserar inköpsordrar – så att du alltid har rätt produkter på hyllan.

LÄS MER

SÄNK LAGERNIVÅER

Bli av med överskottslager och reducera risker och kostnader som kommer av uppbundet lagerkapital. Med Eazystock frigör du kapital som istället kan användas för tillväxt. Investeringar som påverkar ditt företag i rätt riktning. 

LÄS MER


ERP

AUTOMATISERA OCH INTEGRERA

Glöm ineffektiva manuella processer – frigör istället tid till värdeskapande aktiviteter. EazyStock kopplas enkelt samman med ditt affärssystem och returnerar optimerade inköpsordrar. Du behöver bara ingripa när systemet kallar på dig.

LÄS MER

Kundreferenser

Integrera snabbt och lätt

Vi vet att du inte vill fastna i långa och kostsamma implementeringar. Därför har vi gjort det enkelt att integrera EazyStock med ditt affärssystem. Du kommer också ha en hängiven Customer Success Manager vid din sida som hjälper dig komma igång på nolltid.

LÄS MER

Våra kunder