Mjukvara för efterfrågeprognoser

EazyStocks algoritmer för prognoser gör att ni bättre kan följa och förstå volatilitet i efterfrågan och justera påfyllningsparametrar efter behov.

Forecast Image

Bättre efterfrågeprognoser för en effektivare inköpsprocess

En mjukvara kan aldrig helt ersätta en bra magkänsla och lång erfarenhet. Men vore det inte fantastiskt om ni även hade lätttillgänglig och pålitlig data som backade upp er magkänsla?

Kalkylblad är bra på mycket, men om ni fortfarande använder det till att göra efterfrågeprognoser är det hög dags att ta hjälp av ett AI-drivet systemstöd för efterfrågeprognoser. EazyStock använder maskininlärningsalgoritmer för att göra det enklare att skapa pålitliga prognoser som framför allt är mer träffsäkra prognoser som tar hänsyn till era säsongsvariationer, trender och kampanjer.

En bra efterfrågeprognos är grunden för en effektiv lagerhanteringsstrategi. Exakta efterfrågeprognoser hjälper till att balansera lagernivåerna för att undvika överlager samtidigt som det säkerställs att lagertillgänglighet är uppfyllt för att höja servicenivåer och hålla alla kunder nöjda.

Desto mer ni kan lita på era efterfrågeprognoser, desto säkrare kan ni vara på att ni når er fulla försäljningspotential och inte går miste om försäljning!

Verktyg för efterfrågeprognoser möjliggör att ni kan:

Image-4@2x
  • Följa trender och förändringar på marknaden
  • Förbättra orderhantering genom att minska orderfrekvenser och akutbeställningar
  • Bygga starkare relationer med leverantörer genom att ge bättre information, i rätt tid, vilket möjliggör bättre planering för alla parter

Automatiska efterfrågeprognoser med avancerade algoritmer

Efterfrågeprognoser innebär så mycket mer än att bara kunna räkna ut och förutsäga ett rullande medelvärde för kommande efterfrågan. Även om ditt affärssystem kanske erbjuder viss funktionalitet för lagerhantering, så krävs det inte ett stort antal SKU:er innan det blir komplext och avancerat, vilket enkelt leder till felaktiga lagerpolicyer och prognoser.

EazyStock erbjuder en lättanvänd, avancerad funktion för efterfrågeprognoser som ger mer korrekta prognoser med hänsyn till säsongsvariationer, trender och kampanjer. EazyStocks maskininlärningsalgoritmer för prognoser gör att du kan spåra och förstå volatilitet i efterfrågan och justera påfyllningsparametrar utefter behov.

Du kommer att kunna identifiera efterfrågetrender och agera därefter för att förbättra era servicenivåer och orderuppfyllnadsgrad utan att för den sakens skull behöva öka era investeringarna i lager.

Säsongsprognoser

Om ni har utmaningar med ett förutse efterfrågan för säsongsbetonande artiklar, så kan EazyStock göra ert jobb enklare!

EazyStock identifierar och uppdaterar automatiskt och löpande säsongsbetonade efterfrågeprofiler. Detta säkerställer att du har tillräckligt med lager för att täcka toppar i efterfrågan, samt tryggheten i att lagernivåerna automatiskt sjunker när ordermängderna minskar.

Statistiska efterfrågeprognoser

Lagerartiklars efterfrågan förändras när de rör sig genom produktlivscykeln – från tillväxt, till mognad och nedgång. Det betyder att det inte fungerar att använda samma prognosmetod eller algoritm till alla artiklar. För att få ut det mesta av din historiska data och öka prognosnoggrannheten är det absolut bästa att varje fas i produktlivscykeln anpassas utefter olika prognosmetoder och algoritmer.

Låt EazyStocks algoritmer dela in artiklarna i olika efterfrågetyper – beroende på deras plats i livscykeln och efterfrågeprofil. Efterfrågetypen ligger sedan till grund för den statistiska algoritm som beräknar prognoser med hög precision. Efterfrågetypen ligger sedan till grund för den statistiska algoritm som beräknar prognoser med hög precision.

Se även vår praktiska guide om hur ni kan er förbättra prognosnoggrannhet.

Prognoser för nya produkter

Hur förutsäger du efterfrågan på en ny produkt utan någon historisk försäljningsdata? I EazyStock finns funktionerna ”supersession” och ”similar item” som hjälper dig med just detta.

EazyStock skapar prognoser baserat på försäljningshistoriken hos existerande eller liknande produkter vid specifika tidpunkter – oavsett om du ersätter en befintlig artikel eller släpper en helt ny produkt. Kombinera detta med marknadsundersökningar för att ha rätt lagerbestånd när nya produkter når marknaden.

Image-9@2x

Justera prognoser för kampanjer

Hantera kampanjer som ett proffs genom att finjustera dina efterfrågeprognoser och parametrar för lagerpåfyllnad för att matcha kampanjaktiviteterna. Med EazyStock kan du anpassa och finslipa dina efterfrågeprognoser och påfyllnadsparametrar för att passa planerade kampanjer och säljaktiviteter.

Image-14@2x

Efterfrågeprognoser att känna sig trygg med

Kunskap är makt! EazyStock använder maskininlärning så att du enkelt kan skapa exakta efterfrågeprognoser som blickar långt in i framtiden, och som tar hänsyn till ledtider och potentiella lagernivåer. Dela planerade beställningsdatum och kvantiteter till leverantörer så att de kan planera verksamheten. I gengäld kan ni förhandla det bästa priset och få pålitliga leveranser.

Inga fler gissningslekar

Slipp kalkylblad och ta bättre informerade beslut med automatiserade efterfrågeprognoser.
Boka demo

Prognostisera

Se mer om hur ni kan skapa en effektivare inköpsprocess

Planering av lagerställen

Hantera flera lagerorter effektivt med EazyStock och säkerställ att ni har optimala nivåer av rätt lager på rätt plats varje gång.

Efterfrågeprognoser för kampanjer och rabatter

Justera prognoser och återanskaffning utifrån planerade kampanjer och maximera försäljningen med EazyStock.

Säsongshantering

Med EazyStocks funktionalitet för att prognostisera efterfrågan efter säsong kan ni säkerställa att ni har rätt produkter för att maximera er försäljning samtidigt som ni förhindrar att bygga upp överlager.

AI-driven lageroptimering

Omfamna AI för att ta kontroll över din inköpsprocess och lagerhållning och säkerställa att rätt artiklar köps in.