HydraSpecma effektiviserar sin lagerplanering med precisa prognoser

Vi kan nu enklare säkerställa att vi har rätt mängd artiklar på rätt lagerort. Vilket möjliggör att våra kunder får snabbare och bättre service.
– Nina Ahlbäck, Purchasing Manager på HydraSpecma Component AB.

HydraSpecma Component är branschledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik på den nordiska marknaden. Verksamhetens kunder finns främst inom verkstad-, process-, kemi-, läkemedel- och livsmedelsindustrin. HydraSpecma Component är marknadsledande inom sitt produktområde på den nordiska marknaden men har också en ökad export till världsmarknaden.

Bolaget finns på 8 orter i Sverige och har lager i Skellefteå, Ljungby och Karlstad.

hydraspecma-logo-300x157

Utmaning: Skapa bättre logik för prognostisering och lagerstyrning

För att ge ledande service till sina kunder såg de ett växande behov att förbättra efterfrågeprognoser och den övergripande lagerstyrningen. Bristande efterfrågeprognoser skapade kostsamma lagerflyttar och försämrade servicenivåer.

HydraSpecma har använt Jeeves affärssystem för att hantera sina affärsprocesser i flera år. Jeeves standardlösning saknade dock en mer omfattande funktionalitet för att täcka de behov som HydraSpecma hade när det kom till lageroptimering och prognostisering.

HydraSpecmas utmaningar:

  • Efterfrågeprognoser blev missvisande eftersom beställningar registrerades baserat på utleveransort.
  • Svårt att bibehålla och förbättra servicenivåer och samtidigt sänka lagernivåer.
  • Hantera kundprognoser mer dynamiskt.
  • Följa och hantera försäljningstrender och lägga säsongsmönster på artikelnivå.
  • Hög belastning för lagerpersonal att hantera ut- och inlastningar av interna beställningar.
  • Risk för personberoenden och handhavandefel i inköpsprocessen.

Lösning: Lageroptimering med EazyStock och Jeeves

HydraSpecma har arbetat tillsammans med EazyStocks partner Polr för att implementera EazyStock och sätta upp Jeeves integrationen. Valet föll på EazyStock då systemet täckte upp för deras behov att bättre kunna lagerstyra och hantera efterfrågan för enskilda artiklar och anpassa logiken i deras prognostisering.

Vi kan nu enklare säkerställa att vi har rätt mängd artiklar på rätt lagerort. Vilket möjliggör att våra kunder får snabbare och bättre service.
berättar Nina Ahlbäck, Purchasing Manager på HydraSpecma Component AB.

Resultat: Kundstyrd lagerlogik ger bättre prognoser och effektivare arbetsrutiner

Efter implementeringen av EazyStock kan HydraSpecma nu arbeta mer effektivt utifrån en kundstyrd lagerlogik och effektivare hantera flera lagerställen. Tidigare utmaningar med kostsamma lagerflyttar och förlängda ledtider orsakades av att beställningar registrerades utefter utleveransort istället för utifrån vart den initiala ordern borde funnits på lager.

Med EazyStock baseras prognosen utifrån beställningen vilket gör att HydraSpecma kan lagerplanera bättre och säkerställa att artiklar finns tillgängliga på den lagerort som kunderna efterfrågar den från.

Detta har möjliggjort högre servicegrad, minskad kapitalbindning, mindre belastning för lagerpersonal och besparingar i transporter
och tid.

Nina Ahlbäck, Purchasing Manager på HydraSpecma Component AB förklarar;

Från att vi tidigare har fått anpassat oss och baserat prognoser på utflödet av artiklar från lagerort så har vi nu en mer korrekt uppsättning där kundbeställningen styr prognosbehovet. Vi får bättre koll på hur vårt egentliga lagerflöde borde se ut vilket ger bättre prognoser och vi kan enklare säkerställa att vi har rätt mängd artiklar på rätt lagerort. Det gör att våra kunder får snabbare och bättre service. Det minskar även belastningen på vår lagerpersonal och sparar tid för våra inköpare.

Utöver bättre lagerstyrning och prognoser har arbetet i EazyStock även blivit en ögonöppnare för HydraSpecma och deras arbete med inköp och beställningar. De har effektiviserat sina arbetsrutiner och hittat ett gemensamt sätt i arbetsgruppen att hantera beställningsförslag och arbeta med åtgärder för flaggade artiklar.

Vi har fått en tydligare och gemensam metodik. Nu plockar och lägger alla inköpare beställningar från ett och samma ställe. Det gör att vi får ett enhetligt och systemtekniskt sätt att jobba i arbetsgruppen istället för att vi bygger in personberoenden. Vi kan nu som grupp enklare hjälpa varandra generellt men också specifikt under till exempel semestertider eller sjukfrånvaro. Och behöver vi flytta över leverantörer mellan inköpare så är det enklare än tidigare.
säger Nina Ahlbäck, Purchasing Manager.

Framåt ser HydraSpecma också stora möjligheter i att med EazyStock kunna arbeta mer proaktivt och simulera ändringar i kundprognoser, säkerhetsnivåer och matriser för att se hur det leder till förändringar i inköpsförslag. I EazyStock finns funktionalitet för what-if scenario planning, vilket gör att man kan simulera scenarier i realtid. Något som kan vara av stor vikt för att bättre hantera osäkra tider och bygga in mer motståndskraft i sin försörjningskedja.

Är ni intresserade av att se hur ni också kan gynnas av bättre efterfrågeprognoser och effektivare arbetsrutiner i er inköpsprocess så tveka inte att höra av er eller boka en demo.

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet