Effektiv leverantörshantering

Säkra en pålitlig och kostnadseffektiv lagerförsörjning och påfyllnad, följ leveranser och förbättra relationer till leverantörer.

Supplier order

Hantera leverantörer effektivare

Att säkerställa ett pålitligt och kostnadseffektivt försörjningsflöde är kritiskt för att uppnå sina mål. Oavsett om ni har en global eller lokal försörjningskedja har Eazystock flera funktioner för att hjälpa er – allt ifrån att skapa kostnadseffektiva beställningar till att hantera risker för förseningar.

Optimera orderförslag med orderkalendrar

Ni kan maximera effektivitet genom att konfigurera Eazystock för att hantera er beställningsrutiner och inleveransscheman.

Eazystocks flexibla order-kalendrar justerar beställningar för att hantera när er leverantör har stängt för röda dagar eller andra begränsning till exempel att de inte levererar på veckohelger eller vissa artiklar under specifika dagar.

Genom att skapa enkla orderkalendrar optimerar Eazystock orderförslag på hur ofta ni vill skapa order och när ni vill ta emot leveranser.

Maximera era leverantörer

När ni beställer en artikel med flera möjliga leverantörer, hur vet ni vilken ni bör välja? Leveranstid, tillförlitlighet och kostnad behöver alla tas med i beräkningen.

EazyStock låter er jämföra leverantörer utifrån deras ledtider, enhetspriser och minimumbeställningar – och rekommenderar den leverantör som kan leverera i tid, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt samtidigt som servicegradsmålen uppfylls.

Ni kan då välja vilken leverantör som kan leverera er beställning bäst utifrån de kriterer som är viktigast. På så sätt får ni ut det mesta av era leverantörer och får en effektiv leverantörshantering.

Leverantörskalendrar

Har era leverantörer årliga nedstängningar eller andra perioder då ni inte kan lägga inköpsorder?

I Eazystock kan ni skapa en kalender för varje leverantör och lägga till stängda perioder, till exempel det kinesiska nyåret eller semesterstängningar. Systemet justerar automatiskt ledtider, beställningspunkter och säkerhetslager för att säkerställa att tillräckligt mycket skickas för att täcka er prognos innan nedstängningen.

Image-12@2x

Hantera mängdrabatter

Det kan vara frestande att acceptera leverantörsrabatter genom att skapa stora order men ni måste väga rabatten mot kostnaden för att lagra mer varor och risken för att inte sälja alls.

EazyStocks funktion för mängd-  och prisrabatter hjälper er att bestämma om en stor beställning till ett lågt pris sparar pengar eller om ni skall beställa mindre kvantiteter oftare. EazyStock gör det genom att jämföra rabatten mot den extra kostnaden för att lagra större kvantiteter. Genom att välja EazyStocks optimerade förslag för den mest kostnadseffektiva strategin reducerar ni kostnader och optimerar lagernivåer och investeringar.

Image@2x

Hantera minimumkvantiteter (MOQer) med Order fill-up

Om leverantörer har minimumkvantiteter (MOQer) eller andra vilkor kring order, till exempel att man måste beställa för ett visst värde, en viss volym eller en viss vikt så är det lätt hänt att på känsla lägga till lite andra artiklar för att inte slösa bort pengar. Det kan leda till onödiga leveranser och onödiga kostnader. Att fylla upp på ett smart sätt kan leda till stora besparingar.

Genom att titta på framtida prognoser föreslår Eazystock artiklar som har framtida behov och gör därmed ordern så kostnadseffektiv som möjligt och förhindrar överlager av artiklar man behöver.

Gör leverantörshantering till en lätt uppgift!

Få optimerade beställningskalendrar och välj rätt leverantör till rätt beställning, effektivisera din inköpsprocess och minska försörjningsrisker.
Boka demo

Optimera

Se mer om hur ni kan optimera era inköp och lagerprocesser

Lageroptimering

Låt EazyStock beräkna beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer och förbättra lagertillgänglighet.

Lagerplanering

Med EazyStock kan ni uppnå de mest ambitiösa målen för orderuppfyllelse med minsta möjliga lagernivåer.

KPI:er och rapporter

Genom att fokusera på de viktigaste KPI:erna och nyckeltalen för lager kan ni optimera lagernivåer och förbättra lagertillgängligheten.