Bli partner till EazyStock

partners

Ge dina kunder möjligheten att optimera inköp och lagernivåer

Har dina kunder utmaningar med lagerstyrningen? Är det inte på tiden att de förbättrar efterfrågeprognoser och beräkningar av inköpsförslag? Bli partner till EazyStock och erbjud dina kunder en marknadsledande mjukvara för lager- och inköpsoptimering. Ge dig själv möjligheten att utöka ditt värdeerbjudande och få en extra intäktskälla till ditt företag.

Digitala verktyg för lager- och inköpsoptimering är en självklarhet när kunder digitaliserar sin supply chain:

 • Hjälp kunder att hantera variationer i efterfrågan och störningar i försörjningskedjan
 • Öka deras effektivitet
 • Ge dem verktygen för att vara agila och konkurrenskraftiga på en ständigt föränderlig marknad

Som en molnbaserad lösning med koppling till flera affärssystem och med flest funktionaliteter för inköpsoptimering så är EazyStock ett enkelt system att sälja. Dina kunder kommer snabbt att inse värdet av EazyStock efter att systemet är integrerat. EazyStock är ett molnbaserat SaaS-verktyg vilket säkerställer lägre risk och investeringskostnader, hög tillgänglighet, smidig implementering och automatiska uppdateringar. EazyStock är även ISO270001 certifierade, så du kan vara säker på att era kunders data är säker.

Vi erbjuder två olika typer av partnerskapsmöjligheter för återförsäljare och digitaliseringskonsulter – Referral partner och Solution partner – var och en med sina egna fördelar och villkor.

Partner options
 • Referral partner
  Som Referral partner till EazyStock identifierar och rekommenderar ni kunder kunder som behöver förbättra sina inköpssprocess med EazyStock. Allt du gör är att introducera oss till kunden, sen sköter vi resten och ger en generös kickback vid stängd affär.
 • Solution partner
  Som Solution partner till EazyStock får du möjligheten att erbjuda era kunder en effektiv lösning för lageroptimering. Börja med att sälja EazyStock med valmöjligheten att senare även erbjuda integrations- och supporttjänster.

EazyStock Referral partner 

Är du återförsäljare av affärssystem eller e-handelssystem med kunder som har lager? Eller kanske en konsultfirma som fokuserar på supply chain management?

Ge dina kunder hjälpen de behöver för att automatisera efterfrågeprognoser, lagerplanering och återanskaffning. Med EazyStock Referral Program introducerar du kunden till vårt system och sen sköter vi resten.

Referral partner
 • Addera inköps- och lageroptimering till er erbjudande
 • Få hjälp att identifiera och kvalicifiera potentiella EazyStock kunder
 • Övergå enkelt till att bli en EazyStock Solutions Partner
 • Öka kundnöjdheten med en bevisad marknadsledande molntjänst

EazyStock Solution Partner

Är du en återförsäljare av affärssystem eller e-handelssystem med kunder som behöver effektivisera sina prognoser, lagerplanering och inköp? Lägg till EazyStock till din produktportfölj och erbjud dina kunder en SaaStjänst för inköps- och lageroptimering av världsklass. EazyStock är både enkelt att implementera och erbjuder snabb ROI för kunden.

Som Solution Partner till EazyStock får du verktygen och kunskapen för att hjälpa dina kunder att effektivisera inköpsprocessen.

Tillsammans hjälper vi kunderna att öka sin servicegrad, minska bundet kaptial i lager, öka marginalerna och ta smartare inköpsbeslut.

Genom att lägga till EazyStock i ditt sortiment erbjuder du dina kunder en världsklassig verktyg för lageroptimering som automatiserar deras lagerhanteringsprocesser, vilket är enkelt att implementera och ger snabb avkastning på investeringen.

Tillsammans kommer vi att hjälpa dem att öka servicenivåerna, frigöra kapital bundet i lager, förbättra marginalerna och fatta smartare inköpsbeslut.

Genom att arbeta nära vårt Customer Success Team kommer ni löpande att få utbildning för att kunna marknadsföra, sälja, implementera och stödja era kunder under deras tid som EazyStock kund.

Samtidigt kan du generera återkommande intäkter för ditt företag.

Solution partner
 • Lägg till expertis inom lager- och inköpsotimeting till ditt erbjudande
 • Öka kundnöjdheten
 • Dra nytta av gemensamma marknadsaktiviteter
 • Få kontinuerlig support och utbildning

Bli partner till EazyStock

Vill du ta reda på mer om fördelarna om med att vara partner till EazyStock. Kontakta oss idag!
Kontakta oss