What are the Disadvantages of Excess Inventory?

Vilka är nackdelarna med överskottslager?

3 min läsning


Överskottslager, eller överlager, inträffar när ett företag har ett större lager än vad de behöver för att uppfylla den förväntade efterfrågan. Detta kan ge upphov till mängder av utmaningar och ekonomiska begränsningar. I den här bloggartikeln tittar vi närmare på de mest problematiska scenarierna, men innan vi börjar – låt oss reda ut några myter:

Myt ett:
En del personer tror att det finns fördelar med att ha ett överskottslager då det hjälper företaget behandla kundernas beställningar snabbare och minska risken för lagerbrist. Vi på EazyStock hävdar bestämt att man kan uppnå detta utan att ha ett överskottslager.

Myt två:
Överskottslager och säkerhetslager är samma sak. Säkerhetslager innebär att man medvetet har ett visst antal ytterligare lagervaror (utöver den förväntade efterfrågan), för att täcka saker som oväntade försäljningstoppar eller leveransförseningar. Överskottslager å andra sidan är när lager byggs upp oavsiktligt, något som ofta är ett resultat av dåliga prognoser och inköpsbeslut.

Oavsett vad anledningen är bakom överskottslager så är en sak säker – det för med sig många nackdelar. Låt oss ta en närmare titt:

Varför är överlager dåligt? Vilka är konsekvenserna av överlager?

Att ha för mycket varor i lager binder upp välbehövligt rörelsekapital

Kassaflödet är avgörande för många företag. Utan ett bra kassaflöde kan företagen få svårt att betala löner, skulder och att ens bedriva verksamheten. Tyvärr är just överskottslager en stor anledning till att rörelsekapital blockeras. Om man har investerat mycket i artiklar som sitter i ett lager med liten eller skiftande efterfrågan, så är pengarna bortslösade på tillgångar som inte kommer generera intäkter på kort sikt.

Överflödigt lager ökar lagerkostnaderna

Inventory person worried about excess inventoryÖverflödigt lager ökar även lagerkostnaderna. Lagerkostnader är kostnaderna för att förvara produkter i lagret och består av dessa olika element:

  • Kapitalkostnader: Den största kostnaden, och inkluderar allt som är relaterat till investeringen i att köpa in lagret, t.ex. lagrets kostnad, räntan på rörelsekapital och alternativkostnaden.
    Alternativkostnader är skillnaden mellan att investera i lager eller investera i annan affärsverksamhet. Till exempel, om merparten av dina pengar är uppbundna i lager förlorar du möjligheten att investera i andra delar av verksamheten, såsom marknadsföring, nya maskiner, eller fler anställda.
  • Kostnader för lagringsutrymmet: En kombination av lagerhyra eller lånekostnader och underhållskostnader, såsom belysning, uppvärmning och luftkonditionering.
  • Servicekostnader: Saker som försäkring, säkerhet, IT-hårdvara och kostnaden för fysisk hantering av varorna.
  • Lagerriskkostnader: Risken att artiklar kan minska i värde under den period de lagras och risken att de blir föråldrade.

Många av de här kostnaderna är inte direkt uppenbara, men om du har massor av överskottslager så kommer de alla stiga och minska ditt lagers lönsamhet.

Överskottslager kan leda till produkter av sämre kvalitet

Om du har höga nivåer av överskottslager, är chansen stor att du har låg lageromsättning, vilket innebär att du inte omsätter lagret regelbundet. Tyvärr kan överskottet som sitter på lagerhyllorna få sämre kvalitet. Det gör att företag ofta rear ut dessa produkter, för att slippa slänga dem och förlora dess värde helt och hållet. Att rea ut lager eller kassera det kan ha stora effekter på företagets lönsamhet.

Överskottslager kan resultera i inkurans

excess inventory disadvantages

Orsakerna till överskottslager är ofta dåliga prognoser och inköp, t.ex.att du har överskattat efterfrågan och/eller köpt in för mycket av fel produkter. Om efterfrågan på de artiklarna nollställs under en längre period resulterar det i inkurans i lagret.

Åter igen, inkurans är dåliga nyheter för lönsamheten. Artiklar utan efterfrågan måste ofta säljas till rabatterat pris eller ännu värre, skrivas av helt och hållet.

Låt dig inte drabbas av överskottslager!

Om du har överskottslager måste du agera snabbt för att förhindra inkurans. Läs vår bloggartikel med några snabba lösningar på hur man minskar kapitalbindning i lager. Det är självklart bättre att förebygga än att agera i efterhand när problemet redan har uppstått.  Överskottslager kan lätt undvikas om du följer bra efterfrågeprognoser och påfyllningsprocesser. Att använda ett affärssystem eller WMS-system för hanteringen av lagret är en bra början, men när du har många artiklar, säsongspåverkade produkter eller oregelbunden efterfrågan så räcker deras funktionalitet eventuellt inte till.

EazyStocks programvara för lager- och inköpsoptimering ökar kapaciteten hos ditt nuvarande lagerstyrningssystem. EazyStock använder statistiska efterfrågeprognoser för att automatiskt beräkna din återanskaffning. Det justerar också beställningspunkter och mängder dynamiskt, baserat på eventuella förändringar i efterfrågan eller för att ta hänsyn till försörjningsvariabler, t.ex. längre ledtider eller min/max orderkvantiteter. Med EazyStock kan du enkelt kontrollera vilka artiklar som är hälsosamma (du har tillräckligt av dem för att täcka efterfrågan), som är ”överskott” (så du måste justera dina inköpsparametrar för att sänka sina nivåer) och som riskerar att ta slut (så att du kan göra de rekommenderade beställningarna så snart som möjligt).

Nyfiken på att lära dig mer om hur EazyStock kan hjälpa dig att minska ditt överlager? Då är du välkommen att boka en demo här.


Guide - Självutvärdering Hur välmående är lagret

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.