Vilka är nackdelarna med överlager?

Överlager, eller överskottslager, inträffar när ett företag har ett större lager än vad de behöver för att uppfylla den förväntade efterfrågan.

En del personer tror att det finns fördelar med att ha ett överlager då det hjälper företaget behandla kundernas beställningar snabbare och minska risken för lagerbrist. Vi på EazyStock hävdar bestämt att man kan uppnå detta utan att ha överlager.

Oavsett vad anledningen är bakom överskottslager så är en sak säker – det för med sig många nackdelar. I den här artikeln tittar vi närmare på de mest problematiska scenarierna med att bygga upp ett för stort överlager och hur man undviker det.

Vad innebär överlager

Överlager är det som finns kvar när du väl har mött kundernas efterfrågan. Om det inte finns någon efterfrågan på föremålen inom en rimlig tid, blir de överskott. Detta leder till en oavsiktlig lageruppbyggnad och kapitalbildning i lagret.

Det finns flera anledningar till att du byggt upp för mycket i lager, till exempel:

  • Felaktiga efterfrågeprognoser som överskattat efterfrågan
  • Dåliga inköpsbeslut
  • Snabba förändringar i trender eller efterfrågan

Att hålla för mycket av vissa lagerartiklar kan orsaka operativa utmaningar och ekonomiska begränsningar.

Vad är skillnaden mellan överlager och säkerhetslager?

Säkerhetslager (buffertlager) är till skillnad från överlager ett i förväg kalkylerat ”extra lager” utöver den prognostiserade efterfrågan. Säkerhetslagret tar höjd för eventuella variabler i försörjningskedjan för att täcka upp för toppar och dalar i försäljningen eller leveransförseningar. Genom att beräkna lämpliga säkerhetslagernivåer kan du minska risken för överlager.

Vi förklarar mer om hur man förbättrar lagertillgängligheten utan att bygga upp överlager och beräknar säkerhetslager i våra blogginlägg.

Varför är överlager dåligt?

Nedan listar vi några av de främsta anledningarna till varför överlager kan vara dåligt för er verksamhet och vad som kan bli konsekvenserna.

För mycket varor i lager binder upp välbehövligt rörelsekapital

Kassaflödet är avgörande för företag. Utan ett bra kassaflöde kan företagen få svårt att betala löner, skulder och att ens bedriva verksamheten. Tyvärr är just överlager en stor anledning till att rörelsekapital blockeras. Om man har investerat mycket i artiklar som sitter i ett lager med liten eller skiftande efterfrågan, så är pengarna bortslösade på tillgångar som inte kommer generera intäkter på kort sikt.

Om du binder för mycket kapital i lager, överväg alternativkostnaderna. Det är investeringar som kunde använts i andra affärskritiska aktiviteter, såsom marknadsföringsaktivitet, nya maskiner eller utöka din personalstyrka.

Överflödigt lager ökar lagerkostnader

Överflödigt lager ökar även lagerkostnaderna. Lagerkostnader är kostnaderna för att förvara produkter i lagret och består av dessa olika element:

  • Kapitalkostnader: Den största kostnaden, och inkluderar allt som är relaterat till investeringen i att köpa in lagret, t.ex. lagrets kostnad, räntan på rörelsekapital och alternativkostnaden.
  • Kostnader för lagringsutrymmet: En kombination av lagerhyra eller lånekostnader och underhållskostnader, såsom belysning, uppvärmning och luftkonditionering.
  • Servicekostnader: Saker som försäkring, säkerhet, IT-hårdvara och kostnaden för fysisk hantering av varorna.
  • Lagerriskkostnader: Risken att artiklar kan minska i värde under den period de lagras och risken att de blir föråldrade.

Många av de här kostnaderna är inte direkt uppenbara, men om du har massor av överskottslager så kommer de alla stiga och minska ditt lagers lönsamhet.

Överlager kan ge produkterna lägre värde

Om du har höga nivåer av överskottslager, är chansen stor att du har låg lageromsättning, vilket innebär att du inte omsätter lagret regelbundet. Tyvärr kan överskottet som sitter på lagerhyllorna få sämre kvalitet. Det gör att företag ofta rear ut dessa produkter, för att slippa slänga dem och förlora dess värde helt och hållet. Att rea ut lager eller kassera det kan ha stora effekter på företagets lönsamhet.

Överlager kan resultera i inkurans

Orsakerna till ett överskott och föråldrat lager är ofta dåliga prognoser och inköp, till exempel att du har överskattat efterfrågan och/eller köpt in för mycket av fel produkter. Om efterfrågan på de artiklarna nollställs under en längre period resulterar det i inkurans i lagret.

Åter igen, inkurans är dåliga nyheter för lönsamheten. Artiklar utan efterfrågan måste ofta säljas till rabatterat pris eller ännu värre, skrivas av helt och hållet.

Åtgärder för att inte drabbas av överlager

Om du har överlager måste du agera snabbt för att förhindra inkurans. Läs mer om inkurans i vår bloggartikel med några snabba lösningar på hur man minskar kapitalbindning i lager. Det är självklart bättre att förebygga än att agera i efterhand när problemet redan har uppstått.  Överskottslager kan lätt undvikas om du följer bra efterfrågeprognoser och påfyllningsprocesser.

Att använda ett affärssystem (ERP) eller WMS-system för hanteringen av lagret är en bra början, men när du har många artiklar, säsongspåverkade produkter eller oregelbunden efterfrågan så räcker deras funktionalitet eventuellt inte till.

EazyStocks programvara för lager- och inköpsoptimering ökar kapaciteten hos ditt nuvarande lagerstyrningssystem. EazyStock använder statistiska efterfrågeprognoser för att automatiskt beräkna din återanskaffning. Det justerar också beställningspunkter och mängder dynamiskt, baserat på eventuella förändringar i efterfrågan eller för att ta hänsyn till försörjningsvariabler, till exempel längre ledtider eller min/max orderkvantiteter.

Med EazyStock kan du enkelt kontrollera vilka artiklar som är hälsosamma (du har tillräckligt av dem för att täcka efterfrågan), som är ”överskott” (så du måste justera dina inköpsparametrar för att sänka sina nivåer) och som riskerar att ta slut (så att du kan göra de rekommenderade beställningarna så snart som möjligt).

Nyfiken på att lära dig mer om hur EazyStock kan hjälpa dig att minska ditt överlager? Då är du välkommen att boka en demo här.

Hälsosamma lagernivåer

Shelf rack full of cartons at logistics warehouse with more boxes piled in front the causes of excess inventory
Blogg

Orsaker till överlager

8 orsaker till onödigt höga lagernivåer Vad är överlager? Överlager, eller överskottslager, även känt som överskottslager, uppstår när lagernivåerna för...

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

5 strategier för att reducera ditt överlager

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Warehouse shelves full of boxes to show low stock turnover
Blogg

Låg lageromsättning – varför sker det och vad blir konsekvensen?

Varför har jag så låg lageromsättningshastighet? De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Lageromsättningen ser...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet