Vilka är nackdelarna med överlager?

Överlager, eller överskottslager, inträffar när ett företag har ett större lager än vad de behöver för att uppfylla den förväntade efterfrågan. Detta kan ge upphov till mängder av utmaningar och ekonomiska begränsningar. I den här artikeln tittar vi närmare på de mest problematiska scenarierna med att bygga upp ett för stort överlager. Innan vi börjar – låt oss reda ut två vanligt förekommande myter angående överlager;

Myt ett:
En del personer tror att det finns fördelar med att ha ett överskottslager då det hjälper företaget behandla kundernas beställningar snabbare och minska risken för lagerbrist. Vi på EazyStock hävdar bestämt att man kan uppnå detta utan att ha ett överskottslager.

Myt två:
En del personer anser att överskottslager och säkerhetslager är samma sak. Säkerhetslager innebär att man medvetet har ett visst antal ytterligare lagervaror (utöver den förväntade efterfrågan), för att täcka upp för till exempel oväntade försäljningstoppar eller leveransförseningar. Överskottslager å andra sidan är när lager byggs upp oavsiktligt, något som ofta är ett resultat av dåliga prognoser och inköpsbeslut.

Oavsett vad anledningen är bakom överskottslager så är en sak säker – det för med sig många nackdelar. Denna artikel kommer att gå igenom de vanligaste problemen det kan medför.

Varför är överlager dåligt?

Nedan listar vi några av de främsta anledningarna till varför överlager kan vara dåligt för er verksamhet och vad som kan bli konsekvenserna.

1. För mycket varor i lager binder upp välbehövligt rörelsekapital

Kassaflödet är avgörande för många företag. Utan ett bra kassaflöde kan företagen få svårt att betala löner, skulder och att ens bedriva verksamheten. Tyvärr är just överskottslager en stor anledning till att rörelsekapital blockeras. Om man har investerat mycket i artiklar som sitter i ett lager med liten eller skiftande efterfrågan, så är pengarna bortslösade på tillgångar som inte kommer generera intäkter på kort sikt.

2. Överflödigt lager ökar lagerkostnaderna

Inventory person worried about excess inventoryÖverflödigt lager ökar även lagerkostnaderna. Lagerkostnader är kostnaderna för att förvara produkter i lagret och består av dessa olika element:

  • Kapitalkostnader: Den största kostnaden, och inkluderar allt som är relaterat till investeringen i att köpa in lagret, t.ex. lagrets kostnad, räntan på rörelsekapital och alternativkostnaden.
    Alternativkostnader är skillnaden mellan att investera i lager eller investera i annan affärsverksamhet. Till exempel, om merparten av dina pengar är uppbundna i lager förlorar du möjligheten att investera i andra delar av verksamheten, såsom marknadsföring, nya maskiner, eller fler anställda.
  • Kostnader för lagringsutrymmet: En kombination av lagerhyra eller lånekostnader och underhållskostnader, såsom belysning, uppvärmning och luftkonditionering.
  • Servicekostnader: Saker som försäkring, säkerhet, IT-hårdvara och kostnaden för fysisk hantering av varorna.
  • Lagerriskkostnader: Risken att artiklar kan minska i värde under den period de lagras och risken att de blir föråldrade.

Många av de här kostnaderna är inte direkt uppenbara, men om du har massor av överskottslager så kommer de alla stiga och minska ditt lagers lönsamhet.

3. Överlager kan ge produkterna lägre värde

Om du har höga nivåer av överskottslager, är chansen stor att du har låg lageromsättning, vilket innebär att du inte omsätter lagret regelbundet. Tyvärr kan överskottet som sitter på lagerhyllorna få sämre kvalitet. Det gör att företag ofta rear ut dessa produkter, för att slippa slänga dem och förlora dess värde helt och hållet. Att rea ut lager eller kassera det kan ha stora effekter på företagets lönsamhet.

4. Överlager kan resultera i inkurans

excess inventory disadvantages

Orsakerna till ett överskott och föråldrat lager är ofta dåliga prognoser och inköp, till exempel att du har överskattat efterfrågan och/eller köpt in för mycket av fel produkter. Om efterfrågan på de artiklarna nollställs under en längre period resulterar det i inkurans i lagret.

Åter igen, inkurans är dåliga nyheter för lönsamheten. Artiklar utan efterfrågan måste ofta säljas till rabatterat pris eller ännu värre, skrivas av helt och hållet.

Vad kan du göra för att inte drabbas av överlager

Om du har överskottslager måste du agera snabbt för att förhindra inkurans. Läs mer om inkurans i vår bloggartikel med några snabba lösningar på hur man minskar kapitalbindning i lager. Det är självklart bättre att förebygga än att agera i efterhand när problemet redan har uppstått.  Överskottslager kan lätt undvikas om du följer bra efterfrågeprognoser och påfyllningsprocesser. Att använda ett affärssystem eller WMS-system för hanteringen av lagret är en bra början, men när du har många artiklar, säsongspåverkade produkter eller oregelbunden efterfrågan så räcker deras funktionalitet eventuellt inte till.

EazyStocks programvara för lager- och inköpsoptimering ökar kapaciteten hos ditt nuvarande lagerstyrningssystem. EazyStock använder statistiska efterfrågeprognoser för att automatiskt beräkna din återanskaffning. Det justerar också beställningspunkter och mängder dynamiskt, baserat på eventuella förändringar i efterfrågan eller för att ta hänsyn till försörjningsvariabler, till exempel längre ledtider eller min/max orderkvantiteter.

Med EazyStock kan du enkelt kontrollera vilka artiklar som är hälsosamma (du har tillräckligt av dem för att täcka efterfrågan), som är ”överskott” (så du måste justera dina inköpsparametrar för att sänka sina nivåer) och som riskerar att ta slut (så att du kan göra de rekommenderade beställningarna så snart som möjligt).

Nyfiken på att lära dig mer om hur EazyStock kan hjälpa dig att minska ditt överlager? Då är du välkommen att boka en demo här.

Hälsosamma lagernivåer

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

Reducera ditt överlager i fyra enkla steg

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Warehouse shelves full of boxes to show low stock turnover
Blogg

Låg lageromsättning – varför sker det och vad blir konsekvensen?

Varför har jag så låg lageromsättningshastighet? De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Lageromsättningen ser...

Shelf rack full of cartons at logistics warehouse with more boxes piled in front the causes of excess inventory
Blogg

7 orsaker till onödigt höga lagernivåer

I några av våra senaste blogginlägg har vi tittat på nackdelarna med överlager, eller överskottslager som det även kallas, och...