Mjukvara för beställningsförslag

EazyStock ökar er produktivitet genom att låta AI och maskininlärning automatisera efterfrågeprognoser och optimerade beställningsförslag och schemaläggning av leverantörsbeställningar.

Order Image

Spara tid med automatiska beställningsförslag

Orderhantering kan ibland kännas lite dubbelt. När ni tar emot en kundorder måste ni se till att det finns tillräckligt med lager för att uppfylla beställningen. Men har ni för stora lager riskerar ni att binda upp för mycket kapital, medan för låga lagernivåer kan riskera att ge lagerbrist och försämrade servicenivåer.

Att försöka hantera det vägskälet kan vara extra utmanande manuellt. Hanterar man dessutom hundratals eller tusentals lagerartiklar blir det mycket avancerat. Lyckligtvis kan EazyStocks mjukvara för lageroptimering vara till er hjälp.

EazyStocks mjukvara för lageroptimering ansluter till ert affärssystem och använder AI för att automatisera efterfrågeprognoser och beräkna och justera beställningspunkter, orderkvantiteter och säkerhetslagernivåer.

Ni kan schemalägga leverantörsbeställningar och använda vår funktion “order fill-up” för att säkerställa att era leverantörers minsta beställningar (MOQ) uppfylls eller att containerutrymmen utnyttjas så kostnadseffektivt som möjligt.

Eftersom EazyStock använder lagerhantering ”by exception” behöver ni inte gå igenom varje order individuellt, utan ni kan i stället fokusera på de artiklar som avviker från normen. Få optimerade orderförslag som i realtid skickas som färdiga inköpsförslag till ert affärssystem.

Låt EazyStock göra era uträkningar och frigöra resurser för mer strategiska inköpsbeslut. Genom att arbeta mer effektivt skapas mer tid till att ta hand om leverantörer och skapa tillväxt.

order management software

Orderuppfyllelse i flera kanaler

Det kan vara svårt att hålla reda på kundorder när de kommer in från flera olika kanaler. Det är därför viktigt att ha en realtidsöversikt över er lagersituation.

EazyStock ger er en samlad vy av produktens tillgänglighet oavsett beställningskanal, vilket minskar risken för att ni säljer slut på lager eller handhavande fel. Du kan också använda EazyStocks AI Help Assistant för att ställa mer detaljerade frågor, för att få full kontroll och översyn på ert lager.

Med EazyStock kan ni säkerställa att beställningar behandlas korrekt och utveckla ett optimalt arbetsflöde för alla inkommande beställningar, oavsett beställningskanal.

Från kaos till klarhet

Säkerställ lagertillgänglighet och kundnöjdhet genom att effektivt hantera ordrar med EazyStock.
Boka demo

Beställ

Spara tid och pengar med optimerade beställningsförslag

Automatisk varupåfyllnad

EazyStock tar bort manuella prognoser och automatiserar varupåfyllnad, minskar lagerbrister och förbättrar effektiviteten.