Effektiv återanskaffning

Ta bort manuella prognoser och automatiserar varupåfyllnad, minska lagerbrister och förbättra effektiviteten.

Automated response

Vad är effektiv återanskaffning?

Återanskaffning och varupåfyllnad förser försörjningskedjan genom att upprätthålla effektiva beställnings och orderradsnivåer. I grund och botten innebär det att ni har det lager ni behöver när ni behöver det.

Utan en bra försörjningsplan ökar ni risken för att ha för mycket eller för lite lager – vilka båda kan påverka era marginaler negativt.

Att säkerställa en korrekt och optimal lagerförsörjning involverar många faktorer såsom ledtid, leverantörsrestriktioner, säkerhetslager, kampanjer, rabatter och säsongsmönster. Ni kommer även att behöva använda komplexa algoritmer och beräkningar för att få de mest exakta prognoserna, säkerhetslager och försörjningsplaner med hänsyn till dessa faktorer.

Oavsett vad ni lagerför och säljer kommer ni inte att kunna ha det lager som ni behöver, på rätt plats och tid, så kostnadseffektivt som möjligt, utan att ni har rätt försörjningsstrategi.

 

inventory replenishment

Typer av försörjningsstrategier

Det finns olika typer av försörjningsmetoder som ni kan använda för att upprätthålla era lager och möta er efterfråga. Tre av de främsta metoderna är:

Just-in-time (JIT). Detta innebär att ni endast beställer eller behåller det lager ni behöver för att producera och sälja enligt efterfrågan. Det sparar pengar genom att minska lagerhållningskostnader och minimera kapitalinvesteringar. Dock kan ni få brist på lager eller ökade kostnader på grund av akuta beställningar till leverantör om det uppstår en oväntad efterfrågeökning.

Just-in-case (JIC). Ni håller extra lager för att möta oväntade efterfrågeökningar enligt JIC-lagerhantering. Det innebär att det är mindre troligt att ni missar försäljningsmöjligheter, men det ökar era lagerhållningskostnader och kapitalinvesteringar. Det ökar också risken för kostsamt oanvändbart lager om efterfrågan inte ökar.

Ekonomisk beställningskvantitet (EOQ). EOQ är den optimala kvantiteten där lagerhållningskostnader och beställningskostnader är som lägst, det vill säga den mest ”kostnadseffektiva” mängden lager att beställa på nytt. Dock tar EOQ inte hänsyn till förändringar i efterfrågan på grund av produktens livscykelstadier, säsongsbetingad efterfrågan, artikelns försäljningspris eller kampanjaktiviteter. Det betyder att ni regelbundet behöver omberäkna EOQ för varje artikel.

Som ni ser har de alla sina fördelar och nackdelar, så istället för att använda en enskild försörjningsmetod är det ofta bättre att använda de bästa delarna från varje metod för att säkerställa att ni har det lager ni behöver.

Om ni hanterar tusentals SKU (artikllar) är det aldrig enkelt att manuellt beräkna beställningspunkter och kvantiteter. Med global efterfrågan och tillgång i förändring är det svårare än någonsin, och inköpare spenderar alldeles för mycket värdefull tid på att räkna ut vad, när och hur mycket lager som ska beställas.

Här kommer EazyStock in i bilden.

replenishment strategies

System för lagerförsörjning

Om ni använder ett affärssystem (ERP) eller ett lagerhanteringssystem (WMS), har ni förmodligen märkt att lagerhanteringsfunktionen är okej, men att det finns en del utmaningar när det gäller lageroptimering. Ni gör förmodligen även en hel del beräkningar och anger inköpsparametrar manuellt i systemet innan någon form av automatisering kan se.

Det är inte rimligt.

EazyStock är utformat för att anslutas till ERP- och WMS-system för att ta bort manuella beräkningar av prognoser och inköpsparametrar, vilket eliminerar risken för mänskliga fel samt snabbar upp processen.

Låt EazyStocks AI och maskinlärning ta hand om er lagerförsörjning och gå ifrån en osäker och tidskrävande process till en marknadsdriven process som reagerar på kundbeteende, produktionskrav och leverantörers kapacitet.

Image-10@2x

Dynamisk återanskaffning

Sluta att manuellt uppdatera ert ERP med försörjningsdata för att informera er om när det är dags att beställa och låt EazyStock genomföra dessa beräkningar åt er.

EazyStocks maskininlärning beräknar beställningsparametrar såsom beställningspunkter, beställningskvantiteter och säkerhetslager för varje lagerlagd artikel. Dessa justeras sen automatiskt baserat på prognoser, lagerstrategier samt önskade servicenivåer.

Ni kommer ha en lista med beställningsförslag som matchar efterfrågan och som tar hänsyn till störningar i leveranskedjan samt begränsningar i era beställningar. När förslagen har godkänts kan ni importera beställningarna till ert ERP för bearbetning. Det är inte svårare än så!

Manage by exception

Istället för att spendera er tid på att granska varje beställning gör EazyStock det möjligt för er att fokusera på att granska de beställningar som innebär högre risk eller avviker ifrån det normala.

EazyStock genererar dagliga inköpsförslag och ni kan välja att granska varje rad eller låta systemet automatisera beställningar som är regelbundna och till låg kostnad.

Genom att endast granska beställningar som är av undantag, kommer ni frigöra mer tid som kan spenderas på andra mer strategiska uppgifter.

Beställningskalendrar

Föredrar ni att beställa vissa dagar i veckan? Tar ert lager enbart emot leveranser på vardagar? Stänger era leverantörer ned regelbundet så att inga beställningar kan göras dessa dagar?

Allt det är ok tills det uppstår problem med lagret eller att någon glömmer bort och helt plötsligt har ni en lagerbrist.

EazyStocks beställningskalendrar låter er ange de dagar då beställningar kan göras, när de kan hanteras av era leverantörer eller levereras till ert lager. Systemet justerar sen automatiskt beställningskvantiter och säkerhetslager för att täcka kommande behov, vilket tar bort ytterligare en oro ifrån er lista.

Orderpåfyllning

När leverantörere har minsta beställningskvantitet  (MOQ) eller andra avtalade beställningsbegränsningar såsom värde, volym, vikt eller containerkapacitet är det lätt att slösa utrymme i fraktcontainrar bara för att få de varor som ni behöver. Det kan också vara en enkel lösning att slumpmässigt lägga till andra varor utan att ta hänsyn till deras efterfråga, bara för att undvika att slösa utrymme eller pengar.

Genom att titta på framtida prognosperioder skapar EazyStock en projektion av framtida beställningar (ett beställningsschema) som tar hänsyn till trender, redan schemalagda inköpsordrar, nedstängning hos leverantörer och säsongvariationer. Denna projicering används sedan för att fylla containrar eller uppnå minsta ordervärde (MOV). Genom att effektivt fylla containrar kan ni spara mycket pengar genom att minska antalet containrar ni behöver och undvika överlager av varor ni inte behöver.

Image-2@2x

Strukturartiklar

Att hantera beställningar kopplare till en artikelstruktur (BOM) kan vara utmanande, då det kan vara olika leverantörer, ledtider, kostnader och beställningsbegränsningar att ta hänsyn till. Låt EazyStocks funktionalitet för BOM-strukturer göra det enklare för er.

EazyStock gör det möjligt att automatisera BOM-prognoser och dynamiskt uppdatera beställningsparametrar av komponenter som ingår i en BOM-struktur ända ned till den minsta muttern eller skruven.

Med noggranna efterfrågeprognoser, justerar EazyStock automatiskt beställningsparametrar som säkerhetslager, beställningspunkter och beställningskvantiteter för varje artikel inom BOM-strukturen. Artiklar är tydligt identifierade som en slutlig sammansatt produkt, delsammansättning eller komponenter.

Ni kan mata in dessa prognoser till ert ERP för att skapa inköpsorders eller använda EazyStock för att planera inköpen, så att rätt mängd varor kan beställas vid rätt tidpunkt för att uppfylla produktions-, service- och försäljningskrav.

BOM

Gör inköp med större självförtroende

Öka effektiviteten och noggrannheten i era inköp med dynamisk återanskaffning och automatiska beställningsförslag.
Boka demo

Beställ

Spara tid och pengar med optimerade beställningsförslag

Beställ

Spara tid genom automatiska orderförslag och schemalägg leverantörsbeställningar. Granska beställningsförslag och klicka för att bekräfta.

Leverantörshantering

EazyStock hjälper till att säkra en pålitlig och kostnadseffektiv lagerförsörjning och påfyllnad, följ leveranser och förbättra relationer till leverantörer.