Lageroptimering för e-handel: 6 effektiva strategier

Vad innebär lageroptimering för e-handel?

Företag som har flera olika försäljningskanaler, både via online- och detaljhandel, kräver anpassad lagerhantering och omnichannel-strategier. Omnichannel är en term som syftar till att förtydliga kundperspektivet genom smidiga processer och flöden mellan alla tillgängliga försäljningskanaler.

För att uppnå detta gäller det att hålla reda på alla beställningar och lagerartiklar i varje led av er försörjningskedja, från tillverkare till slutkund på ett så effektivt sätt som möjligt.

Eftersom kunder efterfrågar allt högre servicegrader, oavsett försäljningskanal, måste företag se över sina processer för lagerhantering för att säkerställa att de kan uppfylla en bra köpupplevelse – oavsett om det är via fysiska butiker, hemsida, appar eller via återförsäljare.

För att ett företag ska kunna agera sömlöst ställs det krav på den logistiska försörjningskedjan och att företag utvärderar sina processer för att bättre kunna möta konsumenternas efterfråga både i fysiska butiker och i den digitala handeln.

Här är några av våra bästa tips på hur ni kan skapa en bra kundupplevelse med hög servicegrad och förbättra er lageroptimering för e-handel.

1. Skapa bättre efterfrågeprognoser anpassat för e-handel

Optimerade processer för e-handel lagerhantering är avgörande för företag som bedriver e-handel för att säkerställa tillgänglighet på artiklar och hög kundnöjdhet.För att säkerställa att uppfyllelsegraden är maximerad måste ni se till att rätt mängd och rätt artiklar finns i lager för att möta kundernas efterfrågan. Detta förutsätter noggranna efterfrågeprognoser.

Om ni säljer genom flera försäljningskanaler kan efterfrågeprognoser snabbt bli en mycket komplex uppgift.

Till att börja med måste ni hålla koll på efterfrågan för varje enskild produkt, i en rad olika kanaler som har olika efterfrågemönster och sedan aggregera detta och säkerställa kostnadseffektiva beställningar från dina leverantörer.

För att addera än mer komplexitet så blir priskänsligheten även större när ni agerar i flera kanaler. Så fort ni eller era konkurrenter höjer eller sänker priser kan det påverka efterfrågan i högre grad. Om era prognos- och ombeställningspunkter inte justeras snabbt riskerar ni att bygga upp upp för stora lager (överlager) eller tvärtom att få brist på lagerartiklar. Både scenarios kan få stora konsekvenser för din försäljning.

Med en produktportfölj på hundratals eller tusentals artiklar blir det snabbt en omöjlig uppgift att manuellt att hålla koll på dessa parametrar.

Smarta inköpare och lagerplanerare tar därför hjälp av mjukvaror för att hantera sina efterfrågeprognoser.

En SaaS-lösning för efterfrågeprognoser kan dynamiskt justera prognoser baserat på varje produkts unika efterfrågemönster och ta hänsyn till säsongsvariationer, trender och kampanjer. Verktyg för efterfrågeprognoser kan baserat på dessa parametrar även att uppdatera ombeställningsparametrar för att på effektivaste sätt automatiskt matcha er efterfrågan.

mjukvara-for-efterfrageprognoser

2. Se över flexibiliteten i din supply chain

För att förbli konkurrenskraftiga med en omnichannel-strategi behöver företag ha effektiva supply chain processer. Under Covid-19 pandemin ökade komplexiteten och störningar i de globala försörjningskedjorna vilket ökade behovet för företag att bygga in mer motståndskraft i sin supply chain för att möta den ökade volaliteten i efterfrågan och utbud.

Många företag ser som i ett led i detta att se över sitt leverantörsnätverk. En sådan strategi är att diversifiera sig från en leverantör för att minimera risker förknippade med att samarbeta med en eller ett fåtal enskilda leverantörer. Andra väljer en lokaliserings-strategi där man väljer att addera leverantörer som ligger närmare sin region för att minska transportkostnader och risker förknippade med längre avstånd och eventuella regionala störningar.

Företag i branscher där råvaror eller lagertillgänglighet kan vara en extra stor utmaning ökar man sina lager för att förhindra lagerbrist. ’Just in case’ lagerhantering binder upp mer kapital i varulager, men kan visa sig att vara mer värdefullt långsiktigt om det ökar lagertillgängligheten och ger ökade servicegrader.

Oavsett vilken strategi du väljer för att bygga upp mer motståndskraft i er supply chain, se till att ni gör en kostnadsanalys för att se vilken som blir den mest effektiva lösningen för er och vilka konsekvenserna blir för ert resultat.

3. Investera i en bra hemsida för e-handel

Det är inte bara B2C e-handlare som investerar i att bygga upp konverteringsstarka webbplatser – B2B-företag tar också e-handel på största allvar. 80 % av B2B-företagen satsar på att göra sina online-kanaler lika bra eller bättre än sina offline-kanaler. omnichannel lageroptimering

Men det är fortfarande långt kvar för att skapa smidiga kundupplevelser då 52 % av företagen som köper online uppger att de ofta blir frustrerade medan de genomför köp online.

För att attrahera och behålla kunder behöver ni en användarvänlig webbplats som är logisk att navigera på, enkel att hitta produkter på och erbjuder smidig och säkra betalningsfunktioner – annars risker ni att få tomma eller övergivna kundkorgar.

4. Fokusera på hög orderuppfyllelse i flera kanaler

Ett nyckeltal för omnichannel lagerhantering bör vara hög orderuppfyllelse. Det är viktigt att man kan bearbeta beställningar snabbt, effektivt och korrekt. Kunderna kräver numer snabba och kostnadsfria leveranser (och oftast även fria och enkla processer för returer).

En nyligen genomförd studie visade att 48 % av digitala kundkorgar övergavs på grund av extra kostnader, som till exempel frakt, medan 22 % lämnades på grund av för långa leveranstider.

Det är därför viktigt att ha en realtidsöversikt över din lagersituation. Annullerade kundorder, returer eller reservationer måste också uppdatera lagernivåerna i realtid. För sådan noggrannhet behöver ni verktyg med automatisering.

Plattformar för e-handel kan hjälpa att hålla koll på online beställningar och omnichannel beställningar.

Ett Warehouse Management System (WMS) eller affärssystem (ERP) ger korrekt och transparent lagerkontroll, inklusive översikt på lagernivåer, utföra inköpsorder och hantera utleveranser.

Och ett lageroptimeringsverktyg säkerställer att ni alltid har rätt lagernivåer för att möta efterfrågan, utan att skapa överlager eller beställa in fel artiklar.

5. Optimera leverantörshanteringen för e-handel

Att optimera era leverantörsbeställningsprocesser är kritiskt – särskilt om du har ett globalt leverantörsnätverk med långa ledtider och flera lager.

När beställningar har långa ledtider eller att lagervaror kan vara en bristvara, så är brådskande beställningar inte möjliga.

Dessutom, med höga fraktkostnader vill ni säkerställa att era beställningar verkligen återspeglar er efterfrågan. Riskera inte att betala för halvfulla fraktcontainrar eller varor som inte säljs, det är ohållbart både ekonomiskt och miljömässigt.

e-handel lagerhantering
Slutligen, leverantörer föredrar att kunna planera sina tillverknings- och leveransscheman. Om ni i god tid kan tillhandahålla korrekta beställningsscheman är det mer sannolikt att ni får korrekta och punktliga leveranser och att ni kan förhandla fram bra överenskommelser.

Ett lageroptimeringsverktyg är bäst lämpat för att hjälpa till med inköpshanteringen. Anslutet till ert befintliga affärssystem kan ni:

  • Skapa automatiska beställningar med rätt mängd för att möta framtida efterfrågan, genom att ta hänsyn till nuvarande lager, säkerhetslager och dina valda servicenivåer.
  • Ta hänsyn till leverantörers ledtider och leverantörskalendrar för leverans. Om ni till exempel bara lägger beställningar via en viss leverantör en gång i veckan kommer systemet att anpassa orderkvantiteterna därefter.
  • Föreslå era optimala beställningskvantiteter, med tanke på Minimum Order Quantity (MOQ) och den framtida efterfrågan.
  • Beräkna det mest ekonomiska sättet att fylla fraktcontainer och beställningar genom att identifiera de artiklar som är mest kostnadseffektiva att lägga till beställningen.

6. Använd verktyg för lageroptimering för att lyckas med e-handel

Med hjälp av dessa tips och verktyg anpassade för e-handel och lagerhantering kan ni spara tid och resurser och skapa bättre förutsättningar för att bedriva framgångsrik e-handel.

Vare sig ert företag redan har befintlig e-handel och att ni vill utveckla er existerade e-handelslösning eller funderar på att utveckla er första e-handel så kan information om lagerverktyg vara ett viktigt steg för att lyckas.

Med ett verktyg för efterfrågeprognostisering och lageroptimering kan ni se till att automatiskt optimera påfyllnadprocessen för bästa lagervärden och servicenivåer.

På EazyStock fokuserar vi på att tillhandahålla marknadsledande SaaS-lösning för efterfrågeprognostisering och lageroptimering. Vill du veta mer om omnichannel lageroptimering kontakta oss redan idag för att få hjälp.

kontakta oss redan idag för att få hjälp

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet