Industri 4.0 – Digitalisering av supply chains

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, avser en ny fas i den industriella revolutionen. Inom supply chain management handlar Industri 4.0 om drivkrafterna bakom digitaliseringen och teknik som driver på sammankoppling, automatisering, maskininlärning och realtidsdata, för att skapa en bättre helhetssyn och ett mer sammankopplat ekosystem för företag.

I efterdyningarna av Covid-19-pandemin har företag ökat sitt fokus på att digitalisera stora delar av sin supply chain för att öka sin motståndskraft, flexibilitet och effektivitet.

I den här artikeln tittar vi närmare på vad en digital supply chain innebär och hur du kan planera er digitaliseringsresa.

Vad är en digital supply chain?

En digital supply chain använder avancerad teknik och realtids datainsikter för att ni ska kunna fatta mer välgrundade beslut genom varje steg i er supply chain.

Vad innebär supply chain digitalisering?

Digitalisering av supply chain är processen att göra befintlig data och processer digitala. Inom supply chain finns det nästan obegränsade möjligheter till digitalisering. Man skulle dock kunna dela in det i några nyckelområden:

  • Optimering och automatisering av logistikkedjan, transporter och lager
  • Efterfrågeprognostisering, lageroptimering och inköp
  • Distribution ut till kund, handelsplattformar och betalsystem

Digitalisering av supply chains

Varför är digitalisering av supply chain en nödvändighet?

Det finns ett antal faktorer som gör digitala leveranskedjor till en nödvändighet:

Ökad komplexitet i försörjningskedjor

Många försörjningskedjor har byggt in stor komplexitet med den ökade globaliseringen och tillgänglighet på tillverkare, leverantörer, distributörer och kunder över hela världen. Detta bygger ofta upp ett komplext och multinationellt nätverk. En god översikt över hela försörjningskedjan kan bli en komplex uppgift vilket underlättas med smart teknik och tillgång till realtids datainsikter.

Behovet att bygga in motståndskraft i försörjningskedjan

Sedan Covid-19 pandemin började 2020 har supply chain management fått ett ökat fokus och hamnat mer i rampljuset. Störningar i försörjningskedjorna har för många varit förödande. Från nedläggningar av fabriker till prishöjningar (och brist) på containers och lastbilschaufförer. Fler och fler företag letar efter sätt att hantera dessa utmaningar och bygga in mer motståndskraft för att skapa bättre förutsättningar att möta störningar i framtiden. Att digitalisera sin försörjningskedja är ett sätt att göra detta, eftersom det kommer att göra det möjligt för företag att vara mer agila och flexibla för förändringar på marknaden.

E-handelns framväxt

Under 2021 ökade försäljningen online för B2B företag med 17,8 %. Återigen var det Covid-19 pandemin som accelererade tillväxten när företag förflyttade stor del av sin försäljning online för att fortsätta att möta kundernas efterfrågan.

Växande kundförväntningar

Konsumenter och, i växande grad, företagskunder handlar där dom får bäst service till bäst pris och de förväntar sig produkter snabbt och billigt. Behovet av snabba och korrekta beställningar har drivit en utveckling mot allt mer optimering och automatisering av logistikkedjan.

Många organisationer använder affärssystem, vilket är ett steg i rätt riktning. Supplier Relationship Management (SRM) -system ger i någon mån överblick över logistikkedjan, men dom är inte agila nog för att klara kraven för dagens återförsäljare.

Effektivitet och lönsamhet

Vid en effektiv och korrekt implementering av digitala lösningar för supply chains så bör effektiviteten och lönsamheten öka för företag. Automatisering, prediktiv analys och realtidsdata kommer att hjälpa företag att planera smartare och arbeta mer produktivt med korrekt data som beslutsunderlag för att kunna ta mer välgrundade beslut.

Hur ser en digital supply chain ut?

En digital supply chain kan innehålla ett brett spektrum av olika tekniker som gör processer mer effektiva och data mer hanterbart.

Mjukvarusystem kan innefatta lagerhanteringssystem, verktyg för efterfrågeprognoser, programvara för lageroptimering, transport-, logistik- och inköpsplattformar.

På lagerställen används automation i transportörsystem, plocksystem, automatiserade styrda fordon, drönare och robotar för att öka produktiviteten och minska driftskostnader.
Supply chain digitization

Hjärtat i alla dessa teknologier är tillgång till data – all teknik behöver tillgång till data, möjlighet att bearbeta (och eventuell kombinera den med annan data) för att sedan paketera och sammanställa som användbart analysmaterial.

En sann digitaliserad supply chain kommer att nyttja Industriella Internet of Things. Det innebär att alla enheter, mjukvaror och maskiner är anslutna till sensorer och unika identifierare, såsom Radio Frequency ID, som gör att de kan skicka och ta emot digitala data. Denna data skickas sedan till ett centralt system – vilket möjliggör att det finns ett ställe att hantera flera aspekter och datapunkter utifrån.

Med sådana sofistikerade system kan du spåra lagerartiklar genom hela din supply chain i realtid.

Avancerade digitala supply chains fortsätter att använda prediktiv analys. Teknologier som artificiell intelligens (AI), maskininlärning och digitala tvillingar kan analysera och tolka de mest komplexa data för att automatisera arbetsflöden och processer över hela försörjningskedjan. De kan också identifiera mönster och faktorer för att möjliggöra tidig upptäckt av kommande störningar i er supply chain, hjälpa till att minska risker och undvika potentiella förluster.

Hur man implementerar en digitaliseringsplan för sin supply chain

Nulägesbedömning

Varje företag befinner sig i olika skeden av sin digitaliseringsresa. Det första steget är därför att granska och förstå din supply chains nuvarande affärsmässiga och tekniska kapacitet och behov.

Mckinsey rekommenderar att titta på följande faktorer:

  • Data – Vilken data genererar och samlar du in över hela din supply chain och är den lättillgänglig och användbar?
  • Analys –  Har du den analytiska förmågan att extrahera användbara insikter från dina data?
  • Mjukvara och hårdvara – Är dina verktyg (mjukvaror och hårdvaror) lämpade för ändamålen?
  • Kompetens – Har du en arbetsstyrka med rätt kompetens för att förändra din försörjningskedja?
  • Processer – Vilka processer fungerar för närvarande bra över hela din försörjningskedja och vilka skulle kunna förbättras som en del av ett digitaliseringsprojektet?

Sätt upp din vision och mål

Med en god förståelse för din nuvarande försörjningskedja är nästa steg att lägga fram din framtidsvision.

Din vision för försörjningskedjan bör vara i linje med ditt företags strategiska mål. Den bör också ta hänsyn till aktuella utmaningar och möjligheter i leveranskedjan. Detta kan inkludera problem som logistikstörningar, stigande råvarukostnader eller omni-channel försäljning. Målen ska vara tydliga och mätbara.

Sätt prioriteringar

Se över omfattningen av dina digitala initiativ för din supply chain och sätt dina prioriteringar. Genomför en kostnads-/nyttoanalys för varje projekt och utvärdera även hur lätta de är att genomföra. Det kan finnas några ”snabba vinster” som kommer att vara billiga och snabba att genomföra och som kommer att leverera betydande förbättringar, jämfört med de som kommer att kosta mer och ha mindre effekt.

Digital supply chain

Utbilda personal

Se över kompetensen hos din arbetsstyrka och identifiera kompetensbrister. Dessa kan handla om teknik eller processimplementering. Bestäm om du kan utöka kompetensen eller behöver genomföra fler rekryteringar, så att du har den expertis du behöver för att hantera din digitala supply chain.

Övervaka framstegen

Övervaka framstegen i din digitaliseringsplan för leveranskedjan. Så snart du har tekniken för att göra det, ställ in och granska nyckeltal så att du kontinuerligt kan utvärdera dina framsteg mot din vision.

Förbise inte hanteringen av ett förändringsprojekt

Medan digitaliseringsprojekt kräver experter för att driva förändringsprojekt så kommer du enbart att uppnå framgång om hela arbetsstyrkan är med på resan. Om du övergår till en digital supply chain måste du vårda en kultur som uppmuntrar förändringar, innovation och ständiga förbättringar.

Om du vill veta mer om hur EazyStocks efterfrågeprognoser och programvara för lageroptimering kan stödja din supply chain digitaliseringsresa, vänligen kontakta oss.

Abstract tech background made of printed circuit board. Depth of field effect and bokeh. internet connections, cloud computing and neural network, big data.
Blogg

Hur molntjänster gör er supply chain mer konkurrenskraftig

Många av de mer traditionella strategierna inom supply chain har sitt ursprung från en tid med stabilare omvärldsförhållanden. När marknaden...

Arms of a woman wearing a yellow jumper holding a gold credit card buying something using her phone while a man in a blue/grey jumper sits next to her and has his hand resting on the one that's holding the phone. There's an iPad on a dark wooden table in front of them how to optimise inventory management for ecommerce
Blogg

Hur man optimerar inköp och lagerhantering för b2b ehandel

Bättre lagerhantering för e-handelsföretag Under de två senaste åren har e-handeln växt i rekordtakt. Inte helt oväntat är det pandemin...

A person using a laptop to buy something online holding a credit card in their left hand, typing with their right hand, on a light blue background. The laptop is at a right angle to the bottom on the image. Supply chain management for ecommerce success
Blogg

Optimera inköp och lagerhantering för e-handel

Den nordiska utvecklingen för e-handel är i ständig utveckling och tillväxten pekar i full fart framåt och uppåt. Coronapandemin har...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet