Digitalisering och automatisering av logistikkedjan – framtiden för SCM

3 min läsning

Tags: Blogg, IT, Lagerstyrning, Prognostisering, Tips & Tricks

Maggie Bendis   12 december 2017


Logistics Management with EazyStock

Innehåll

  1. Varför behöver distributionskedjan digitaliseras?
  2. Automatisering av logistikkedjan - Steg för steg
  3. Molnet skapar möjligheter: Enkel investering - Enkel integrering

Manufacturing as part of the Supply ChainDigitalisering är inget nytt, varken för återförsäljare eller e-handlare. Enligt MHI’s årliga branschrapport tror ca 80% av ledande industrichefer att digitalisering kommer vara mer regel än undantag inom 5 år. 16% har en stark tro på att trenden mot digitalisering redan är här, och det för att stanna. Automatisering av logistikkedjan är en del av detta.

De flesta distribuerande företagen använder redan någon form av mjukvara för att hantera lager, inköp och artiklar. För att behålla konkurrenskraften behövs mer; framtidens distribution kräver verktyg som kan ge en överblick över hela logistikkedjan i realtid, som en del i ett större nätverk.

Digitalisering är ett brett begrepp och kan innebära allt från mjukvara i molnet till självkörande bilar.
Inom supply chain finns dock tre nyckelområden:Globalization of the Supply Chain

  • Optimering och automatisering av logistikkedjan
  • Prognostisering
  • Molntjänster för lagerhantering

Det är skillnad på att hantera data digitalt och att skapa digitala och automatiserade processer. Att bara lagra och hantera data, inköpsordrar och säljhistorik digitalt är inte tillräckligt för att bli konkurrenskraftig idag, du behöver integrera fysiska processer med data, statistik och inköpsplanering för att nå en optimerad, automatiserad logistikkedja.

Som E-handlare vill du självklart att rätt produkter ska levereras i rätt tid till rätt plats. För att detta ska bli effektivt behöver processerna kring logistik och datahantering automatiseras. Ett växande sortiment och höga kundförväntningar gör att vi inte längre kan leva kvar med manuella hanteringar – det tar för lång tid och det kostar för mycket.

Varför behöver distributionskedjan digitaliseras?

I en undersökning av Capgemini 2016 svarade 50% av företagsledare att de hade behov av att automatisera lagersystem fast bara 5% var nöjda med den digitala utvecklingen. Att automatisera innebär en optimering och förbättring för hela affärsmodellen och en flytt från manuella excelblad till digitala system: detta för att skapa optimala förutsättningar så att alla era led i logistikkedjan kan fungera optimalt. Vilka faktorer bidrar egentligen till behovet att automatisera?

Globalisering

Supply chain är inte längre en nationell företeelse. Leverantörer, distributörer och kunder är ofta del av en lång, komplex, multinationell logistikkedja där kontrollen ligger i många olika händer. Detta gör det svårt och komplext att ha översikt över hela logistikkedjan.

E-handelsboomen

Kunder förväntar sig snabba leveranser direkt till dörren. Framåtlutade e-handelsföretag såsom Amazon har ett nätverk av distributionshubbar och ett allt mer komplext system med virtuella online-shoppar.

Växande kundförväntningar

Konsumenter och, i växande grad, företagskunder handlar där dom får bäst service till bäst pris, dom förväntar sig produkter snabbt och billigt. Behovet av snabba och korrekta ordrar har drivit en utveckling mot allt mer optimering och automatisering av logistikkedjan.
Många organisationer använder affärssystem, vilket är ett steg i rätt riktning. Supplier Relationship Management (SRM) -system ger i någon mån överblick över logistikkedjan, men dom är inte agila nog för att klara kraven för dagens återförsäljare.

Automatisering av logistikkedjan – Steg för steg

Ett första steg är att mäta toppar och dalar i efterfrågan. Ett affärssystem kan ta fram den historik som behövs genom att spåra förflyttningen av artiklar genom lagersystemet.

Denna data används i nästa steg för att optimera lagerhantering och logistik. Här räcker inte längre affärssystemet till utan man behöver ett verktyg som automatiserar orderplanering matchat mot lagernivåer i realtid så att ordrar och prognoser automatiskt länkas ihop. Detta kommer garantera höga servicegrader utan överlager.

Molnet skapar möjligheter: Enkel investering – Enkel integrering

SaaS for supply chain digitalizationI ytterligare steg krävs ett system för lageroptimering, i tillägg till affärssystemet, så att överflödiga artiklar kan flyttas till rätt plats och vidare förebygga att rätt varor inte finns tillgängliga eller att lagernivåerna blir för höga. Den goda nyheten är att små och medelstora företag inte längre behöver stressa över höga kostnader och utdragna implementationsprocesser. Idag finns en mängd SaaS-lösningar som använder molnet för att lagra och processa data.

Molnet är säkrare än många tror och ger, tack vare ”Internet of Things” (IoT), tillgång från smarta enheter från var som helst i världen. Små och medelstora företag kan idag dra nytta av molnet för att lagra stora mängder data utan att behöva investera i servrar och många typer av mjukvara är retro-kompatibla med existerande affärssystem.

I och med den ökade komplexiteten av logistikkedjor löper du som återförsäljare risk att halka efter om du inte automatisera lager och inköpsprocesser. Men med molnbaserade tjänster som är enkla att integrera med nuvarande system och minskande kostnader för specialiserade verktyg finns det ingen anledning att inte ta steget mot en automatisering av logistikkedjan.
 


Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp