Digitalisering och automatisering av logistikkedjan

3 min läsning

Supply Chain Digitalisation

    Share

Digitalisering är inget nytt, varken för grossister, återförsäljare eller e-handlare. MHIs årliga branschrapport pekar ut logistik som ett område där digitaliseringen går som fortast. Artificiell Intelligens är, inte helt otippat, hett och 88% av ledande industrichefer tror att AI kan hjälpa organisationer hantera risk och förbättra prognoser enligt MHI’s årliga branschrapport.

Manufacturing as part of the Supply Chain

Som distributör eller handlare använder du troligen ett affärssystem eller kanske en ehandelsplattform för att hantera lager och inköp och logistik. För att behålla konkurrenskraften behövs dock mer än så. I takt med att marknaden kräver större produktutbud, snabbare leveranser och lägre priser behöver du verktyg som arbetar dynamiskt, automatiserar processer och ger dig en överblick över hela logistikkedjan i realtid, som en del i ett större nätverk.

Vad är digitalisering?

Digitalisering är ett brett begrepp och kan innebära allt ifrån mjukvara i molnet till självkörande bilar.

Inom supply chain finns det nästan obegränsade möjligheter till digitalisering. Man skulle dock kunna dela in det i några nyckelområden:

  • Optimering och automatisering av logistikkedjan, transporter och lager
  • Efterfrågeprognostisering, lageroptimering och inköp
  • Distribution ut till kund, handelsplattformar och betalsystem

Det är skillnad på att hantera data digitalt och att skapa digitala och automatiserade processer. Att bara lagra och hantera data som inköpsordrar och säljhistorik digitalt är idag inte tillräckligt för att bli konkurrenskraftig. Du behöver integrera fysiska processer med data, statistik och inköpsplanering för att nå en optimerad, automatiserad logistikkedja.

Som e-handlare är det förstås avgörande att rätt produkter levereras i rätt tid till rätt plats. För att detta ska fungera smidigt och kostnadseffektivt bör man automatisera ett antal processer, till exempel:

  • Efterfrågeprognostisering och inköp så att rätt artiklar beställs i rätt kvantitet i rätt tid
  • Transporter och leverantörsscheman så att varorna tar sig i tid från tillverkaren till rätt lagerställe och att du har koll på vad som befinner sig i transit
  • Lagerhanteringssystem (wms) så att lagerhanteringen blir smidig och du har koll på var dina produkter finns
  • En e-handelsplattform som klarar av att hantera lagersaldo, leveranstider, betalningar och transportalternativ. I vissa fall kanske du säljer på flera olika platser, tex din egna web, på amazon samt i butik, vilket ställer ännu högre krav på väl fungerande, automatiska processer.
  • Transporten ut till kund

Varför behöver distributionskedjan digitaliseras?

I en undersökning av Capgemini svarade 50% av företagsledare att de hade behov av att automatisera lagersystem medan endast 5% var nöjda med den digitala utvecklingen. Att automatisera innebär en optimering och förbättring av hela affärsmodellen och ofta en flytt från excelblad till digitala system. Vilka faktorer bidrar egentligen till behovet att automatiseras?

Globalisering

Supply chain är inte längre en nationell företeelse. Leverantörer, distributörer och kunder är ofta del av en lång, komplex, multinationell logistikkedja där kontrollen är spridd över många olika händer, ofta i olika delar av världen. Detta gör det svårt och komplext att ha översikt över hela logistikkedjan och innebär en hög risk att någonting ska gå fel.

E-handelsboomen

Kunder förväntar sig snabba leveranser direkt till dörren. Framåtlutade e-handelsföretag såsom Amazon har ett nätverk av distributionshubbar och ett allt mer komplext system med virtuella online-shoppar.

Växande kundförväntningar

Konsumenter och, i växande grad, företagskunder handlar där dom får bäst service till bäst pris och de förväntar sig produkter snabbt och billigt. Behovet av snabba och korrekta beställningar har drivit en utveckling mot allt mer optimering och automatisering av logistikkedjan.

Många organisationer använder affärssystem, vilket är ett steg i rätt riktning. Supplier Relationship Management (SRM) -system ger i någon mån överblick över logistikkedjan, men dom är inte agila nog för att klara kraven för dagens återförsäljare.

Bättre och billigare teknologi

Man ska inte glömma att digitaliseringen drivs från två håll, inte bara efterfrågan. Komplexa system har blivit både billigare och enklare att använda, vilket innebär att även mindre företag har tillgång till avancerad teknologi.

Molnet skapar möjligheter: Enkel investering – Enkel integrering

Molnet är säkrare än många tror och med hjälp av moderana molntjänster kan alla i organisationen ha ständig tillgång till system och data var dom än befinner sig, på sin dator, mobil eller padda. Små och medelstora företag kan idag dra nytta av molnet för att lagra stora mängder data utan att behöva investera i servrar och många typer av mjukvara är retro-kompatibla med existerande affärssystem.

SaaS for supply chain digitalization

I och med den ökade komplexiteten av logistikkedjor löper du som återförsäljare risk att halka efter om du inte automatisera lager och inköpsprocesser. Men med molnbaserade tjänster som är enkla att integrera med nuvarande system och minskande kostnader för specialiserade verktyg finns det ingen anledning att inte ta steget mot en automatisering av logistikkedjan.

Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Share
time

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst