AI-driven lageroptimering

Omfamna AI för att ta kontroll över din inköpsprocess och lagerhållning och säkerställa att rätt artiklar har köpts in, och finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

 

AI och maskininlärning för optimerade inköp

Lagerhanterande företag möter en mängd utmaningar och påfrestningar och behöver snabba reaktionsförmåga för att undvika lagerbrist eller överskott.

EazyStocks AI levererar mer data, snabbare för att effektivisera och skärpa inköpsprocesserna, vilket hjälper er att hålla er ett steg före konkurrensen.

Det är hög tid att lämna ineffektiva kalkylblad, lagerbrist och överlager bakom sig och omfamna nya teknologier för att strömlinjeforma lagerprocesserna, öka effektiviteten och möjliggöra snabbare anpassning till marknadens förändringar.

EazyStocks AI Help Assistant 

Med EazyStocks AI Help Assistant får du flexibiliteten och friheten att visa och rapportera den data du behöver, när du behöver den.  Du kan alltid  fråga AI Help Assistant för att få ut mer information eller kombinera data för djupare insikter. Oavsett om du vill veta hur mycket lager du har på varje lagerort eller identifiera din mest värdefulla artikel, kan EazyStock snabbt ge dig svaret. Dessutom kan informationen översättas till vilket språk som helst, vilket gör det enkelt att dela innehåll med globala team.

 

Maskininlärningsbaserade prognoser

EazyStocks AI-driven lageroptimering använder avancerad artificiell intelligens, maskininlärning och optimeringsteknik för att förbättra precisionen i efterfrågeprognoser, minimera kapitalinvesteringar i överflödigt lager och öka tillgängligheten i lagret. Detta garanterar att du har rätt lager tillgängligt för att tillfredsställa kundens efterfrågan i rätt tid.

Genom att utnyttja maskininlärningsalgoritmer för att skapa exakta efterfrågeprognoser som tar hänsyn till trender, säsongsmönster och produktlivscykler, undviker du lagerbrist, minimerar överskott och reducerar onödiga kostnader genom hela försörjningskedjan.

Automatisering av efterfrågeprognosprocessen eliminerar behovet av manuell inmatning och därmed minskar risken för mänskliga fel. En liten felaktighet i ett kalkylblad, som att till exempel lägga till eller missa en nolla, kan kosta företaget tiotusentals kronor i onödigt lager eller förlorade försäljningar på grund av bristande lager. Med EazyStocks AI-drivena efterfrågeprognosmotor kan du vara steget före konkurrensen, anpassa din inköpsplanering efter efterfrågeförändringar och agera mer proaktivt.

Optimerad automatisering för lagerhantering

Genom att integrera AI-teknologi ger EazyStock dig realtidsövervakning och automatiserar dagliga lagerberäkningar, inklusive ombeställningspunkter, orderkvantiteter och säkerhetslager. Detta frigör tid för ditt team att fokusera på strategiska initiativ. EazyStock genererar också optimerade orderförslag för att säkerställa att du alltid har rätt lager.

Upptäck hur smidigt det är att integrera EazyStock med ditt befintliga affärs- eller WMS-system för att revolutionera din inköpsplanering och ta bättre datadrivna beslut, automatisering och sätt effektivitet i centrum för ditt företag. 

Låt inte föråldrad teknik och manuella processer hämna er tillväxt

Kontakta en av våra experter för att ta din inköpsplanering till nästa nivå med EazyStocks AI- och maskininlärningsteknologi för lageroptimering.
Prata med en expert

Prognostisera

Se mer om hur ni kan skapa en effektivare inköpsprocess

Planering av lagerställen

Hantera flera lagerorter effektivt med EazyStock och säkerställ att ni har optimala nivåer av rätt lager på rätt plats varje gång.

Efterfrågeprognoser för kampanjer och rabatter

Justera prognoser och återanskaffning utifrån planerade kampanjer och maximera försäljningen med EazyStock.

Säsongshantering

Med EazyStocks funktionalitet för att prognostisera efterfrågan efter säsong kan ni säkerställa att ni har rätt produkter för att maximera er försäljning samtidigt som ni förhindrar att bygga upp överlager.

Efterfrågeprognoser

Slipp kalkylblad och automatisera era efterfrågeprognoser. EazyStocks algoritmer förutser era exakta lagerbehov som tar hänsyn till säsongsvariationer, trender och kampanjer.