Prognoser för säsongshantering

Säkerställ att ni har rätt produkter för att maximera er försäljning samtidigt som ni förhindrar att bygga upp överlager.

Seasonal demand

Vad orsakar säsongsvariationer i efterfrågan?

Säsongsefterfrågan inträffar när en artikel har årligt återkommande toppar och dalar i efterfrågan under vissa tider på året.

Säsongsvariationer i lagerstyrning kan inträffa på grund av många orsaker. Till exempel att en artikel typiskt säljs under en helg, som vid jul eller midsommar eller att den framför allt används när det är varmt väder (som för solkräm eller utemöbler) eller under kalla månader (skidor eller spolarvätska).

Oavsett orsak till säsongsvariationen kan en artikel med säsongsmönster ställa till med utmaningar för er lagerplanering och inköp.

Företag som inte på ett bra sätt kan prognostisera säsongsefterfrågan får ofta problem med sina lagernivåer. Att prognostisera för lågt skapar brister och låg försäljning under perioder med hög efterfrågan. Att prognostisera för högt riskerar att skapa lager som måste reas ut eller skrota i slutet av säsongen.

För att förstå om era lagerartiklar har säsongsmönster behöver ni identifiera om det finns några mönster i efterfrågan.

Hur identifierar ni säsongsefterfrågan?

Tre kontroller som bekräftar säsongsmönster:

identify seasonal demand
  • Undersök efterfrågemönster. Analysera korrelationen mellan varje år och om det finns ett underliggande mönster så har artikeln en säsongsefterfrågan.
  • Undersök om förändringar i efterfrågan är säsongsvariationer och inte bara en uppåtgående eller nedåtgående trend. Om det är en trend, snarare än säsongsvariationer, undersök om efterfrågan fortsätter att öka om ni ignorerar säsongstrenden.
  • Undersök om säsongsefterfrågan är tillräckligt stark för att behandla artikeln annorlunda. Om skillnaden är signifikant behöver ni tillämpa säsongsprognostisering.

Hur ska man hantera säsongsefterfrågan?

Två tips för bättre säsongshantering:

Image-8@2x
  • Säkerställ att ni har tillräckliga lagernivåer för att möta efterfrågan under högsäsong och undvika brister.
  • Undvik att behöva ge stora rabatter, skrota lager eller skapa extra lagerhållningskostnader fram till nästa års högsäsong.

Säsongsfaktorer kan påverka era kunders inköp så det är viktigt att ta hänsyn till dessa när ni prognostiserar efterfrågan.

Det kan verka uppenbart men först behöver ni förstå när topparna inträffar. Ni kan sen justera efterfrågan innan ni använder den i prognosberäkningarna.

Vi rekommenderar att man separerar säsongsefterfrågan och andra varierande faktorer från grundläggande prognos i beräkningarna.

Sen behöver ni förstå nivån av osäkerhet kopplat till era prognostiserade toppar för att skapa rätt prognoser.

Genom att prognostisera säsongsefterfrågan rätt kommer ni att få fördelar mot era konkurrenter och kan dra nytta av dessa.

Prognostisera säsongsefterfrågan med hjälp av mjukvara

Det är tillräckligt svårt att prognostisera efterfrågan manuellt utan att blanda in säsong i ekvationen. Om ni fortfarande är osäker på hur man kan hantera säsongsefterfrågan, låt EazyStocks AI funktionalitet stötta er.

Med EazyStocks funktioner för säsongsefterfrågan kan ni säkerställa att ni har rätt artiklar på hyllan för att maximera försäljningsmöjligheter samtidigt som ni skyddar er mot att bygga upp överlager när säsongen tar slut.

Säsongsprofiler

Eazystock gör det enkelt att identifiera och styra artiklar som påverkas av säsongsefterfrågan. Genom en avancerad analys av mönster upptäcker EazyStock automatiskt artiklar med säsongsefterfrågan, även artiklar med låg volym och långsamrörliga artiklar.

Systemet beräknar och lägger på säsongsprofiler på artiklar och har stöd för att gruppera liknande profiler så att man kan hantera dem enkelt.

Genom att denna information sen kommer med i inköpsberäkningarna säkerställer EazyStock att era lagernivåer reflekterar efterfrågan – oavsett hur mycket den varierar över året.

Granska. Anpassa. Upprepa.

Efterfrågemönster och säsongsvariationer kan ändra sig när som helst. EazyStock granskar kontinuerligt varje säsongsprofil för att säkerställa att den korrekt reflekterar artikelns nuvarande efterfrågan och att den förbättrar prognossäkerheten. När det inte fallet kan ni be EazyStock att antingen skapa varningar till användaren eller automatiskt justera så att man hamnar rätt igen.

Lägg till säsongsprognoser för nya produkter

Med EazyStock är det möjligt att lägga till säsongsprofiler på nya artiklar utan efterfrågehistorik. Lägg bara till artikeln till en liknande produktgrupp och Eazystock lägger på säsongsprofilen utan att påverka gruppens prognosnoggrannhet. 

Följ enkelt säsongstrender

Fatta smarta affärsbeslut året runt genom att omvandla säsongsmässig efterfrågan till rimlig efterfrågan med vår kraftfulla prognosmjukvara
Boka demo

Prognostisera

Se mer om hur ni kan skapa en effektivare inköpsprocess

Efterfrågeprognoser

Slipp kalkylblad och automatisera era efterfrågeprognoser. EazyStocks algoritmer förutser era exakta lagerbehov som tar hänsyn till säsongsvariationer, trender och kampanjer.

Planering av lagerställen

Hantera flera lagerorter effektivt med EazyStock och säkerställ att ni har optimala nivåer av rätt lager på rätt plats varje gång.

Efterfrågeprognoser för kampanjer och rabatter

Justera prognoser och återanskaffning utifrån planerade kampanjer och maximera försäljningen med EazyStock.

AI-driven lageroptimering

Omfamna AI för att ta kontroll över din inköpsprocess och lagerhållning och säkerställa att rätt artiklar köps in.