KPI:er och rapporter för lagerhållning

Sätt mål och gör planer baserade på fakta genom att följa era viktigaste nyckeltal för lagret.

KPIs

Viktiga KPI:er och nyckeltal för lagret

Nyckeltal (KPI:er) är mätbara värden som visar hur effektivt ni når era viktigaste affärsmål. En nyckeltalsvy, rapport, samlar KPI:er på ett ställe så att ni snabbt får komplett översikt av hela lagret – inklusive flera lagerställen vid behov. De nyckeltal ni ställer in för att mäta er försörjningskedja och lagerprestanda är viktiga för ert företags framgång. Om ni är osäker på hur ni ska använda nyckeltal som ”On Time In Full”, orderfyllnadsgrad, lageromsättning, lagertid eller något av de hundratals andra KPI:erna, så har ni kommit till rätt plats. Med över 20 års erfarenhet av bästa praxis för lageroptimering vet vi en sak eller två om att mäta och förbättra effektiviteten för lagerhållande företag.

Fokusera på de viktigaste nyckeltalen

Med så många nyckeltal att välja mellan när man mäter lagerhanteringens effektivitet, var ska man börja?

De viktigaste är de som visar hur väl ni optimerar ert lager. Varför? Lagerbrist och för stora lager orsakar en mängd problem, från bundet kapital till förlorad försäljning och begränsande lönsamhet.

Genom att fokusera på dessa sex grundläggande nyckeltal och KPI:er för kan ni optimera era lagernivåer och förbättra lagertillgängligheten, vilket i slutändan förbättrar effektiviteten i försörjningskedjan så att ni uppfyller orders OTIF (On Time In Full).

review adjust repeat
 • Uppnådd servicenivå
  Servicenivå är ett annat sätt att säga lagertillgänglighet eller säkerställa att artiklar regelbundet är tillgängliga. Nyckeltalet mäter om ni mötte historisk efterfrågan med det lager ni hade tillgängligt.
 • Prognostiserad servicenivå
  Er beräknade servicenivå eller ‘serviceindex’ avgör om ni kan möta framtida efterfrågan med era nuvarande lagernivåer.
 • Försäljningsorderuppfyllelse
  Med hjälp av detta nyckeltal kan ni bättre förstå hur stor procentandel av fullständiga beställningar som fullföljdes. Om det inte är 100 %, låt oss hjälpa er att komma dit.
 • Lageromsättning
  Detta KPI mäter hur ofta varor kommer in och lämnar ert lager (eller omsätts) inom en bestämd period, t.ex. årligen.
 • Lagervärde
  Precis som det låter; det totala värdet av ert nuvarande lager, vilket gör att ni kan förstå kapitalinvesteringar och er övergripande lagerhälsa bättre.
 • Försäljningsvärde
  Att förstå värdet av försäljning från ert lager indikerar hur väl ni svarar på andra nyckeltal i er försörjningskedja så att ni kan justera era processer efter behov.

Rapporter anpassade för lagerhållning

Att ställa in och följa dessa KPI:er är enkelt med EazyStock. Mjukvaran gör allt det hårda arbetet, med hjälp av komplexa algoritmer för att tillhandahålla statistiskt korrekta prognoser och mål. Denna data används sedan för att ställa in påfyllningsparametrar och generera beställningsförslag, genom att ständigt fokusera på att möta efterfrågan till lägsta möjliga lagernivåer.

Att använda ett system för att automatisera uppsättning och uppföljning av lager KPI:er sparar också värdefull tid och resurser, vilket gör det möjligt för er att istället arbeta mer strategiskt och göra användning av informationen.

Att ständigt övervaka lager KPI:er ger er en mängd användbar data till hands för att justera processer och fatta välgrundade beslut.

Full synlighet av nyckeltal

Få full kontroll över ert lager. EazyStocks nyckeltalsvy ger er en komplett översikt av hela lagret – inklusive flera lagerställen vid behov. Vyn kan anpassas för en snabb överblick av er viktigaste data.

Med de här uppgifterna kan ni fatta bättre beslut kring lagerstyrning och inköp, som optimerar lagernivåer, förbättrar tillgängligheten och frigör kassaflöden.

Djupdyk i datan och följ upp besluten

EazyStock sparar loggar av alla beslut och genererade orderrekommendationer, för full kontroll och överblick av lagerprocesserna och besluten.

Gå på djupet och granska detaljerna hos varje lagerartikel, gör ändringar och uppdatera uppgifterna så ofta ni vill.

Hantera ”Manage by exception” med notiser

Tid är värdefull. EazyStock förenklar er vardag och låter er fokusera på de lagerartiklar som behöver mest uppmärksamhet. Detta kan vara artiklar som riskerar att ta slut, prognoser med oväntad efterfrågan eller artiklar som visar tecken på inkurans.

Notiserna hjälper er att upptäcka eventuella lagerproblem och gör det enklare att agera innan riskerna blir verklighet. Dessutom får ni mer tid över till att arbeta med leverantörer, hantera kunder och se över helheten.

Manage by exception

Övervaka er lagerstatus

Visste ni att er lagerstatus och lagerhälsa återspeglar ditt företags allmänna hälsa? Dålig lagerhälsa innebär ofta att ni har investerat i fel lagerartiklar, vilket leder till att vissa artiklar säljer slut medans andra skapar högar av överlager. För att minimera kapitalinvesteringar och hålla balansräkningarna sunda är det viktigt att hålla reda på lager och regelbundet använda rapporter för att säkerställa att ni följer en bra utveckling. 

Låt oss börja med tre enkla frågor:

 • Håller ni optimala lagernivåer med över- eller underlager?
 • Är era efterfrågeprognoser träffsäkra?
 • Har ni för mycket föråldrat och osäljbart lager?

Om ni inte svarade ja, ja och nej, låt oss prata så att vi kan få er tillbaka på rätt spår.

Gör planer baserade på fakta

Utnyttja kraften i realtidsdata med våra rapporter så att ni kan fatta välgrundade beslut och förbättra lagertillgängligheten.
Boka demo

Optimera

Se mer om hur ni kan optimera era inköp och lagerprocesser

Lagerpptimering

Låt EazyStock beräkna beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer och förbättra lagertillgänglighet.

Lagerplanering

Med EazyStock kan ni uppnå de mest ambitiösa målen för orderuppfyllelse med minsta möjliga lagernivåer.

Leverantörshantering

EazyStock hjälper till att säkra en pålitlig och kostnadseffektiv lagerförsörjning och påfyllnad, följ leveranser och förbättra relationer till leverantörer.