ROI kalkylator

Lageroptimering hjälper er minska lagernivåer och öka försäljningen. Använd vår ROI kalkylator för att ta reda på vilka effekter ni kan få ut av EazyStock.

Totalt årlig besparning
kSEK
Låter det som bra siffror?

Prata med en av våra experter för att ta reda på hur EazyStock kan passa just er.

Prata med en expert

Lagerhållningskostnad

Potentiell besparning på lagerhållningskostnader

Aktuellt lagervärde
Ange värdet på ert lager​.
kSEK
Lagerminskning
Vi har utgått från en minskning på 15% eftersom EazyStock vanligtvis sänker kunders rörliga lager med 15-30%. Du kan anpassa reglaget.
%
Lagerhållningskostnad
Ange din kostnad för lagerhållning. Vi har utgått från 22% eftersom kostnaden stå för mellan 15-25% av lagervärdet. Du kan anpassa reglaget. ​
%
Årlig besparning på lagerhållningskostnader
0kSEK

Överlager

Potentiell minskning av överlager

Nuvarande överlager
Ange andel av ditt lager som anses vara överlager (föråldrat eller osäljbart). Ange som procentandel av det totala lagervärdet.
%
Minskat överlager
EazyStocks kunder kan förvänta sig att överlager minskar med cirka 25%.
%
Årlig besparning på minskning av föråldrat lager
0kSEK

Brådskande beställningar

Potentiell besparning på brådskande beställningar

Nuvarande kostnader för brådskande beställningar
Ange hur mycket ni spenderar på brådskande beställningar.
kSEK
Reducering av brådskande beställningar
Genom att låta EazyStock beräkna beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer så minskar ni behovet av brådskande beställningar.
%
Årlig besparing på minskning av brådskande beställningar
0kSEK

Administrativa kostnader

Potentiell besparning på administrativa kostnader

Nuvarande antal leverantörer
Ange leverantörer ni arbetar med
Årliga personalkostnader
Ange kostnader ni betalar i löner, försäkringar och pensioner m.m.
kSEK
Minskade administrativa kostnader
EazyStock automatiserar tidskrävande manuella processer och ger en minskning av administrativa kostnader.
%
Årlig besparning på administrationskostnader
0kSEK