ROI kalkylator

Lageroptimering hjälper er minska lagernivåer och öka försäljningen.  Vår kund Cutwel har berättat att ”EazyStock betalade för sig på drygt 6 veckor”. Använd vår ROI kalkylator för att ta reda på vad ni kan spara med EazyStock.

Totalt årlig besparning
kSEK
Låter det som bra siffror?

Prata med en av våra experter för att ta reda på hur ni spara tid och pengar med EazyStocks lageroptimering.

Prata med en expert

Lagerhållningskostnad

Potentiell besparning på lagerhållningskostnader

Aktuellt lagervärde
Flytta reglaget eller ange det ungefärliga värdet på ert lager​
kSEK
Lagerminskning
Vi har här utgått från en minskning på 15% eftersom EazyStocks kunder vanligtvis sänker sitt rörliga lager med 15-30% över tiden. Du kan välja att anpassa reglaget.
%
Lagerhållningskostnad
Flytta reglaget eller ange din ungefärliga kostnad för lagerhållning. Detta bör inkludera lagerkostnader, försäkringar, administration etc. Vi har utgått från 22%, eftersom lagerhållningskostnaden brukar vara mellan 15-25 % av lagervärdet. Du kan välja att anpassa reglaget. ​
%
Årlig besparning på lagerhållningskostnader
0kSEK

Minskning av föråldrat lager

Potentiell minskning av föråldrat lager

Nuvarande föråldrat lager
Det ungefärliga värdet av ditt lager som är föråldrat eller osäljbart, anges som en procentandel av det totala lagervärdet.
%
Minskat föråldrat lager
EazyStock hjälper er att undvika att köpa in mer av artiklar som blir föråldrade. EazyStocks kunder kan förvänta sig att föråldrade lagernivåer minskar med cirka 25%.
%
Årlig besparning på minskning av föråldrat lager
0kSEK

Minskning av brådskande beställningar

Potentiell besparning på brådskande beställningar

Nuvarande kostnader för brådskande beställningar
Det här är ungefär hur mycket ni spenderar på brådskande beställningar
kSEK
Reducering av brådskande beställningar
Genom att låta EazyStock beräkna beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer och fler lagerparametrar, kommer ni få bättre kontroll på era beställningar, vilket bör minska behovet av brådskande beställningar och spara pengar.
%
Årlig besparing på minskning av brådskande beställningar
0kSEK

Minskade administrationskostnader

Potentiell besparning på administrationskostnader

Nuvarande antal leverantörer
Antal leverantörer ni arbetar med för närvarande
Årliga personalkostnader
Kostnader ni betalar i löner, försäkringar och pensioner m.m.
kSEK
Minskade administrationskostnader
Eftersom EazyStock automatiserar tidskrävande manuella processer kommer ni se en minskning av administrativa kostnader
%
Årlig besparning på administrationskostnader
0kSEK