Hur man optimerar inköp och lagerhantering för b2b ehandel

Bättre lagerhantering för e-handelsföretag

Under de två senaste åren har e-handeln växt i rekordtakt. Inte helt oväntat är det pandemin som antas ligga bakom den starka e-handelstillväxten. Inom B2B var det många företag som tog stora kliv framåt med att snabbt bygga upp infrastruktur för att möjliggöra försäljning online.

En nyligen publicerad rapport från Digital Commerce 360 isar att försäljning online inom B2B ökade med 17,8 % från 1,39 biljoner dollar 2020 till 1,63 biljoner dollar 2021.

Detta backas även upp av forskning från Wunderman Thompson, som visar att 49 % av alla B2B-köp nu görs online.

Även om den snabba tillväxten och övergången till e-handel accelererades som en följd av pandemin så verkar trenden inte vara avtagande. En rapport som släpptes av McKinsey i januari 2022 visade att 65% av B2B-företagen nu erbjuder e-handelsförsäljning eller någon form av möjlighet till köp online. Detta är en ökning från 53 % i början av 2021.

Med övergång till e-handel så öppnas en rad nya möjligheter upp för företag, stora som små, att kunna utöka och rikta sig till nya kunder. Samtidigt medför det ökad konkurrens, med nya spelare som tävlar om samma kunder.

För att lyckas behöver du som e-handlare se till att er verksamhets alla delar är 100% synkade, särskilt inom supply chain-, inköps- och lager. Er optimering och hantering av processer för inköp och lager behöver vara minst lika bra på att leverera online som offline.

I denna artikel går vi igenom hur ni bäst kan optimera er lagerhantering för e-handel.

Optimerad lagerhantering för e-handel

Lagerhantering för e-handel innebär att beställa, hantera, lagra och omfördela lager för att fullfölja orders online. En stor del av supply chain management består av att effektivisera flödet av artiklar från tillverkare till lager och ut till relevanta försäljningsställen.

För att vara konkurrenskraftig kan du optimera och effektivisera dina lagerhanteringsmetoder för e-handel på följande sätt:

1. Efterfrågeprognoser för e-handel

Marknaden för e-handel är dynamisk och efterfrågan kan fluktuera dramatiskt upp och ner. Återförsäljare och grossister måste därför vara flexibla nog för att kunna möta snabba förändringar i kundbeteenden och efterfrågan och även proaktivt kunna förutse fluktuationer.

Att enbart använda historisk efterfrågedata räcker inte för att förutsäga korrekt efterfråga – särskilt när marknaden är oförutsägbar och ni lagerhåller föremål med oregelbunden och sporadisk efterfrågan.

Statistiska metoder för efterfrågeprognoser är mycket mer effektiva, eftersom de analyserar historiska efterfrågemönster på SKU-nivå och tilldelar därefter lämplig algoritm för att beräkna efterfrågan, baserat på efterfrågemönster.

Ecommerce inventory management demand types

Eftersom efterfrågemönster kan skilja sig markant är det ingen bra idé att behandla alla artiklar på samma sätt. Varje artikel bör ha en egen framtida efterfrågeprognos, varupåfyllning och anpassat säkerhetslager. Med tillräckliga lagernivåer kan du sedan dra fördel av ökad efterfrågan och förhindra överlager när försäljningen planar ut.

2. Säsongsvariationer, trender, kampanjer och nya produkter

Säsongsvariationer, efterfrågetrender och marknadsföringsaktiviteter påverkar alla efterfrågan och är viktiga att ta i beaktning när man gör sina prognoser för att förbättra noggrannheten.

Säsongsvariationer: Att förstå hur årstider, högtider eller traditioner som till exempel jul påverkar försäljning säkerställer att du inte tappar intäkter på grund av lagerbrist under en försäljningstopp, eller står kvar med dyrt överlager när efterfrågan avtar.

Trender: Medan säsongsvariationer påverkar efterfrågan regelbundet och orsakar toppar och dalar, kommer en trend att flytta efterfrågan i en riktning över en tidsperiod.

Kampanjer: Dessutom kommer marknadsföringsaktiviteter som specialerbjudanden, rabatter och långsiktiga prissänkningar att påverka den totala efterfrågan på din produkt.

eCommerce logistics metrics
Sammanfattningsvis hjälper efterfrågeprognoser för e-handel att uppskatta framtida lagerbehov över alla dina försäljningskanaler, för att säkerställa lagertillgänglighet och hjälpa till att öka kundnöjdheten. Dessutom kan denna information delas med leverantörer för att förbättra servicenivåer och hjälpa till att planera leveranser mer strategiskt, vilket hjälper till att öka kostnadseffektiviteten i hela din leverantörskedja.

3. Effektiv varupåfyllnad för e-handel

Lika viktigt som det är att pålitligt prognostisera efterfrågan för e-handel, så är det viktigt att utarbeta det mest kostnadseffektiva sättet att kunna möta denna efterfrågan. Många företag med onlineförsäljning tror att de behöver ha stora mängder lager för att säkerställa lagertillgänglighet. Detta är långt ifrån sanningen.

Med hjälp av tekniker för lageroptimering kan du exakt beräkna hur mycket lager du ska beställa och när du ska beställa det, så att du har tillräckligt för att möta efterfrågan utan att binda upp för mycket kapital.

Detta görs genom att beräkna exakta återbeställningspunkter och kvantiteter, och genom att hålla bra säkerhetslagernivåer, så att risken för lagerbrist minskar drastiskt. Beräkningarna kan vara ganska komplicerade, eftersom de också tar hänsyn till följande faktorer:

Servicenivåer – sannolikheten för att inte få lagerbrist, t.ex. ett mål på 95 % servicenivå betyder att ni kommer att uppfylla 95 % av era beställningar.

Ledtider – tiden det tar för dina leverantörer att leverera, från inköpsorder till att artikeln är på lagret.

Säkerhetslager – lager som används för att täcka eventuell osäkerhet i efterfrågan eller leveranser, som ett buffertlager.

Ombeställningspunkt – den kvantitet där en ny beställningen görs.

Optimal orderkvantitet/strong> – antal beställda varor, med hänsyn till efterfrågeprognosen, ledtider och eventuella leverantörsbegränsningar, t.ex. antal leveranser per år, max/min orderkvantiteter.

Diagrammet nedan visar hur dessa faktorer är relaterade:Inventory management for ecommerce re-order point graphGenom att optimera påfyllningsprocesser kan ni vara säker på att ha rätt produkter tillgängliga för att möta er förväntade efterfrågan, samtidigt som ni har tillräckligt med säkerhetslager i händelse av oförutsedda överraskningar. Dessutom kommer ni att kunna göra det utan att riskera ökade kostnader för att hålla överlager.

4. Optimering av lagernivåer

Hittills har vi visat hur statistiska efterfrågeprognoser och lageroptimeringstekniker hjälper företag med e-handel att kostnadseffektivt fylla på lager för att säkerställa att efterfrågan kan mötas. Den sista viktiga delen är att veta vilka produkter man faktiskt ska lagerhålla.

Lagerklassificeringsmodeller som ABC-analyser låter er gruppera produkter baserat på deras värde för er verksamhet och hur ofta de plockas. Ni kan sedan definiera deras motsvarande servicenivåer.

Resultatet blir en matris av lagerartiklar, med egna tillhörande lagerpolicies. Till exempel:

  • Snabbrörliga artiklar med ett lägre värde som har en hög servicenivå kan lagerhållas mer av, eftersom de är billiga att lagerhålla/sälja om du vill säkerställa deras tillgänglighet.
  • I motsatts, artiklar med högt värde, som sällan beställs bör lagerhållas i mindre kvantiteter (om ibland ens några) eller kan beställas in vid efterfrågan.

Genom att sätta lagerpolicies kan du prioritera de artiklar du har i lager och frigöra rörelsekapital för att investera i andra delar av verksamheten.

Att frigöra rörelsekapital kan vara extremt användbart för företag med e-handel som vill få en konkurrensfördel på marknaden, vilket möjliggör ökade investeringar i marknadsföringsaktivitet, nya försäljningskanaler eller nya produktlinjer.

Automatisera inköp

Automatisera lagerhantering för effektiv e-handel

Genom att använda lagerhanteringsteknikerna som vi har diskuterat ovan, kommer du att kunna hantera ditt lager mer effektivt och kostnadseffektivt, vilket förbättrar din konkurrenskraft allt eftersom.

Att implementera efterfrågeprognoser med hjälp av algoritmer och utföra avancerade lageroptimeringsberäkningar kan dock visa sig vara komplext och tidskrävande, så överväg att använda mjukvara som stöd.

Medans vissa affärssystem (ERPs), lagerhanteringssystem (WMS) och e-handelsplattformar erbjuder grundläggande lageroptimeringsfunktioner, så kommer investeringar i specialistprogramvara för lageroptimering att säkerställa att du har de verktyg du behöver för effektivitet och automatisering.

Medans vissa affärssystem (ERPs), lagerhanteringssystem (WMS) och e-handelsplattformar erbjuder grundläggande lageroptimeringsfunktioner, så kommer investeringar i specialistprogramvara för lageroptimering att säkerställa att du har de verktyg du behöver för effektivitet och automatisering.

Om ni vill ha mer information om EazyStock hur EazyStock kan hjälpa er att effektivisera er lagerhantering så boka en demo här.

Flow of digital information. Global connection concept. Technology futuristic background. Industry 4.0 digital supply chain
Blogg

Industri 4.0 – Digitalisering av supply chains

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, avser en ny fas i den industriella revolutionen. Inom supply chain management...

A person using a laptop to buy something online holding a credit card in their left hand, typing with their right hand, on a light blue background. The laptop is at a right angle to the bottom on the image. Supply chain management for ecommerce success
Blogg

Optimera inköp och lagerhantering för e-handel

Den nordiska utvecklingen för e-handel är i ständig utveckling och tillväxten pekar i full fart framåt och uppåt. Coronapandemin har...

Open boxes on a conveyor belt Är du redo att ta dig an Amazon?
Blogg

Är du redo att ta dig an Amazon?

Efter år av spekulationer är det slutligen bekräftat – Amazon kommer till Sverige. Många e-handlare är naturligtvis oroade över hur...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet