Optimerad lagerstyrning för e-handel del 2

3 min läsning

Optimerad lagerstyrning för E-handel Del 2

    Share

Det finns alltid något att sätta tänderna i, men vad skall man fokusera på för en optimerad lagerstyrning inom E-handel?

I det tidigare inlägget Optimerad lagerstyrning för hållbar tillväxt inom E-handel, kan du läsa varför optimerad lagerstyrning är en nödvändighet för att ni ska kunna fortsätta utveckla er e-handel.

För att fräscha upp minnet kommer här tre viktiga faktorer att ha i åtanke:

  • Produkttillgänglighet och servicegrad
  • Kundförtroende, rankings och recensioner
  • Överlager som en kostnadsfälla för hela försörjningskedjan

Hur optimerar du alla dessa faktorer, för att hela försörjningskedjan skall fungera och, som vi skrev i början, skapa optimerad lagerstyrning för E-handel? I den här delen utforskar vi de bästa sätten att arbeta för att skapa en hållbar E-handel och lyckas på en konkurrensutsatt marknad.

Optimerad lagerstyrning för E-handel: Öka servicegraden

Grunden i att optimera, vad det än är, är alltid att rationalisera, alltså ta bort onödiga steg och förbättra ineffektiva processer. Detta kan göras med hjälp av avancerad teknologi eller genom att implementera nya, mer effektiva tillvägagångssätt.

Lagerstyrning innebär för många verksamheter komplicerade processer med mycket manuellt arbete vilket kan leda till brist på lager, problem med leveranser, fel i ordrar och överlag en sämre kundservice.

Om inköpsavdelningen inte agerar tillräckligt snabbt på förändringar i efterfrågan finns stor risk att produkten kommer att ta slut och det blir svårt att bibehålla utlovad servicegrad, vilket borde vara högt prioriterat för att säkerställa en god kundservice.

För att lyckas i en snabbt växande bransch krävs dynamiska arbetssätt. Genom att automatisera processer mellan inköp och lager kan efterfrågan på ett mer effektivt sätt bli identifierad och snabbt kommunicerad så att ordrar läggs i tid. Ert säkerhetslager, alltså de lagernivåer som fungerar som en buffert, borde också regleras automatiskt. Gärna varje dag, förslagsvis varje timme, och allra bäst i realtid.

EazyStock hjälper till att optimera er lagerstyrning, genom att uppdatera säkerhetslager i realtid vilket skapar möjlighet att maximera er servicenivå.

Transparent översikt av lagret skapar kundförtroende

Att att ha rätt produkter i lager och på så sätt kunna möta efterfrågan är som vi förklarade i ”Optimerad lagerstyrning för hållbar tillväxt inom E-handel” är förstås viktigt för att skapa kundförtroende och bibehålla lojalitet. Dock finns det fler faktorer som påverkar och är viktiga att ta med.

Transparent översikt över lager

En av dessa är orderprocessen och förmågan att snabbt kunna hantera öppna order och samtidigt upprätthålla en helhetsbild över aktuellt lager. För många e-handlare är detta en utmaning, särskilt som lagernivåer snabbt förändras i och med returer och splitordrar innehållande produkter med olika leveransdatum. För att hantera detta behövs en transparent översikt över hela lagret, inklusive säkerhetslagret, vilket betyder att de lagernivåer som systemet visar måste kommunicera med lagrets faktiska kvantitet. Utan en helhetsöversikt, blir det svårare att uppnå en optimal lagerstyrning vilket, utifrån vår erfarenhet, i sin tur kommer att leda till sämre kundlojalitet och minskat förtroende.

Nu för tiden förlitar sig många e-handlare på och använder sig utav ABC- och XYZ-analyser. Dessa metoder gör att man kan klassificera produkter baserat på värde och omsättningshastighet och på så sätt definiera servicegrad. Lagernivåerna påverkar således servicegraden, och om du vill leverera felfritt varje gång, så behöver också säkerhetslagret, bufferten, vara reglerad därefter.

Säsongvariation och efterfrågan styr inköpsplaneringen

För att undvika de kostnadsfällor som överlager bidrar till behöver du grundligt kunna analysera och beräkna efterfrågan. För att kunna göra detta på ett hanterbart sätt krävs ett flexibelt verktyg som sköter alla komplicerade beräkningar och presenterar inköpsförslag på ett enkelt och tydligt sätt. Utifrån vår erfarenhet är detta ett eftersatt område hos många små och medelstora företag eftersom man inte har tid och resurser för manuella beräkningar, och inte system som klarar av detta på ett tillfredsställande sätt. Känner du igen dig? En faktor som många ofta förbiser är säsongvariation. Nästan varje produkt har en efterfrågan som varierar med olika säsonger. Dessa variationer behöver identifieras och tas med i beräkningen vid inköpsplaneringen för en uppnå optimal lagerstyrning.

Efterfrågan styr inköpsplaneringen och säkerhetslagerGenerellt sätt bör varje möjlig efterfrågevariation analyseras, vilket oftast görs baserat på försäljningshistorik. Detta är på ett sätt rätt väg att gå, men det innebär även en stor risk.

Många företag justerar sin analys alltför sällan vilket kan skapa stora överlager på nolltid. E-handelsbranschen är en snabbt växande och föränderlig marknad. Ett initiativ, erbjudande eller kampanj från en konkurrent kan omedelbart påverka pris, influerat köpbehov och ökad efterfrågan. Du behöver alltså ständigt analysera efterfrågan för alla dina varor i produktportföljen.

För start-ups eller nya företag i e-handelsbranschen är det många gånger ett problem att det inte finns tillräckligt med information och statistik. De flesta vanliga affärssystemen är inte byggda för att analysera efterfrågan på ett optimalt sätt. Som tur är finns det verktyg som integrerar med ditt affärssystem och optimerar lagerstyrningen genom avancerade algoritmer och skapar därmed de möjligheterna du behöver för att undvika överlager – oavsett hur mycket statistik du har.

Ladda ner vår guide med praktiska exempel för att öka lageromsättningen

Efter att ha läst båda delarna i hur du skapar en hållbar tillväxt genom optimerad lagerstyrning, vet du förhoppningsvis vilket ditt nästa steg är för att utveckla din e-handel. Har du inte ännu läst, eller vill fräscha upp minnet igen, finns första delen för lagerstyrning här.

Du kanske redan har vissa delar optimerade och på plats, men för att skapa en än mer hållbar tillväxt och maximera vinster är det bäst att satsa på ett lagerstyrningssystem så tidigt som möjligt. Du har mycket att vinna på genom att ligga ett steg före konkurrenterna och ge kunderna en grym köpupplevelse. Klicka på och ladda ned vårt white-paper här till höger som genom praktiska exempel hjälper dig vidare till en bättre lagerstyrning med ett mer optimalt säkerhetslager.


Guide En introduktion till lageroptimering

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst