Optimerad lagerstyrning för hållbar tillväxt inom E-handel del 1

3 min läsning


Optimerad lagerstyrning för hållbar tillväxt inom E-handel: utmaningar och möjligheter

Under 2016 omsatte den nordiska e-handeln 218 miljarder kronor enligt PostNords mätningar. Den nordiska utvecklingen för e-handel är i ständig utveckling och tillväxten pekar i full fart framåt och uppåt. På en marknad som växer snabbt finns många möjligheter, men det skapas också ökad konkurrens.

Optimerad lagerstyrning för E-handel

Den här bloggposten beskriver tre utmaningar för e-handlare som du kan lösa med en bättre lagerstyrning, för att inte tappa konkurrensfördelar när fler nya aktörer utmanar och tar tillvara på möjligheten som den snabba tillväxten e-handel ger.  Att utveckla försäljningen online påverkar många delar av företaget och ett viktigt kärnområde är logistik. För att kunna växa snabbt och hållbart krävs optimerade lagernivåer, och med ett smidigt lagerstyrningssystem kan du hantera detta effektivt, kapa kostnader och maximera försäljning.

Varför lagerstyrning är ett måste för försörjningskedjan

En missnöjd kund går snabbt vidare till er konkurrent, och som ledare för ett e-handelsföretag vet du säkert att produkttillgänglighet går hand i hand med kundförtroende och lojalitet. Att hålla hög service och att alltid ha produkter tillgängliga, är två viktiga faktorer på en konkurrenskraftig marknad. Det är viktigt att ha full kontroll över hela försörjningskedjan för en optimal lagerstyrning.

Optimerad lagerstyrning för E-handel för en hållbar tillväxtOm en länk i leveranskedjan brister, har det negativt påverkan på hela er lagerstyrning och servicenivå, vilket skapar negativ tillväxt och vinstförlust för verksamheten. 
Upplever en kund att den angivna leveranstiden är för lång är nästa logiska steg att köpa utav en av era konkurrenter. Bristande efterlevnad med leveranstiden gentemot förväntad servicenivå bidrar med all säkert till att du också förlorar kundförtroende

Kundförtroende som kvalitetsaspekt

Leverera rätt produkt, till rätt kvantitet, på rätt tid. Ert externa rykte handlar om positiva kundupplevelser, rankings och recensioner. Den första kontakten som kunden får med er verksamhet är ofta genom produktsökningar på sökmotorer och jämförelsesidor. Kundförtroendet är alltid en viktig kvalitetsaspekt för er tillväxt. Som bekant är Amazon på väg in på den svenska e-handelsmarknaden. Bortsett från de vanligaste sökmotorerna använder sig plattformar som Amazon, och även e-bay av interna nyckeltal för att bedöma trovärdigheten hos dig som distributör.  

Kundförtroende som kvalitetsaspekt Utlovad service är en viktig faktor för att skapa förtroende hos kunden kommer de som utmärker sig med tillförlitliga leveranser gynnas i sökresultatet. I det stora hela, är det viktigt för er verksamhet att bygga kundförtroende och lojalitet.  I den Digitala världen kan en positiv recension eller ranking extremt snabbt ändras till något negativ vilket kan vara förödande för försäljningen. Det finns risk att potentiella kunder hittar kritiska recensioner som berör ditt företag eller er service – via sociala medier, forum, bloggar eller andra digitala plattformar.   

Överlager är en kostnadsfälla

Nya konkurrenter på marknaden kan tidigt få problem med lagerhållningen eftersom komplexiteten med lagerstyrning kontinuerligt växer med verksamheten, en större produktportfölj, en starkt växande kundbas och ökad avkastning.
En naturlig respons är ett ökat fokus på manuell lagerinventering för att möta en eftersträvad servicegrad och se till att alltid har rätt varor och kvantitet i lager. Men inventarier är bundet kapital som utgör en stor del av det totala kapitalet och en överdriven inventering kan snabbt mutera till gammalt lager som bara kostar pengar.  

Överlager är en kostnadsfälla för försörjningskedjan

Start-ups och snabbt växande företag får vanligtvis lägga mycket energi och tid på att sänka höga lagerkostnader – de har många gånger inget eget lager till förfogande utan får hyra en extern yta. Att outsourca leveransprocessen för vissa produkter, vilket är vanligt hos till exempel Amazon, kommer med stor sannolikhet även bli en trend i Sverige de kommande åren. Att hyra en extern lagerplats eller outsourca lagerhanteringen har många fördelar, men medför även en hög risk eftersom det kan få negativa konsekvenser på kostnader, produkttillgänglighet, överlager och föråldring av varor.  

Genom att implementera ett lagerstyrningssystem som ger er en helhetsöversikt av varje lagervara i er produktportfölj, blir den utmaningen enkel. Desto snabbare utbytet sker mellan ert företag och era kunder – desto pålitligare och mer effektivt kan du sköta den dagliga lagerplaneringen. 

Proaktiv inköpsplanering är den bästa taktiken för effektiv lagerstyrning

För eller senare kommer du att stöta på dessa och flera andra utmaningar, som är viktigt för en hållbar tillväxt och lagerstyrning. Det finns både bra och smidiga lösningar på dessa, men oavsett är en proaktiv inköpsplanering viktigt. Du måste kunna förutse er efterfrågan i ett tidigt stadie. Det kan du göra genom att använda dig av ett prognostiserande lagerstyrningssystem istället för att enbart reagera när dessa trender redan är etablerade.

Ladda ner vår guide för att göra en självutvärdering av ditt lager:


Whitepaper - Självutvärdering: Hur välmående är lagret

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.