Mjukvara för lagerplanering

Gör lagerplanering till dagens bästa aktivitet och uppnå målen för orderuppfyllelse med minsta möjliga lagernivåer.

Inventory planning

Säkra lagertillgänglighet med lagerplanering

Hur hanterar man balansgången mellan lagertillgänglighet och låga lagernivåer?

Med EazyStocks AI-drivna mjukvara för lagerplanering kan du uppnå de mest ambitiösa leveransmålen (servicegraderna) – med ett minimalt lager. Mjukvarans kraftfulla maskininlärningsalgoritmer jobbar i bakgrunden för att säkerställa att rätt artiklar beställs i rätt mängd. Möt efterfrågan utan att binda upp onödigt kapital.

Automatiserad lagerklassificering

Ta ABC-analysen till nästa nivå! EazyStock klassificerar lagerartiklar dynamiskt med hjälp av flera viktiga faktorer, bland annat efterfrågetyp, värdet på den årliga användningen (VAU), plockfrekvens och efterfrågans volatilitet. Artiklarna grupperas automatiskt i matriser och servicegradsmålen (lagertillgängligheten) bestäms för varje grupp.

Resultatet? En betydligt mer detaljerad lagerhantering – automatiserad för maximal effektivitet.

Dynamisk justering av lagernivåerna

Dagarna för manuell lagerstyrning är bakom oss. EazyStock använder maskininlärning och AI för att dagligen räkna ut de optimala lagernivåerna , för varje artikel i varje matris. Målet är att uppfylla servicenivåerna med minsta möjliga lager.

EazyStock omklassificerar artiklar dynamiskt, baserat på de senaste prognoserna och kostnaderna. Detta ger er fullständig kontroll över lagerinvesteringarna – utan ett enda kalkylblad i sikte.

Transparenta lagerprofiler

EazyStocks mjukvara för lagerplanering gör det enkelt att identifiera hälsosamma, överflödiga eller föråldrade lagerartiklar. Få en daglig överblick av lagrets tillstånd och djupdyk i detaljerna för varje artikel. Ni kan sedan identifiera områden som kräver åtgärder – som att ta bort dyra, föråldrade artiklar, minska överskottslager, och i slutändan skapa en bättre lageromsättning.

Image-14@2x

”What if”-simuleringar för lagerplanering

Vad händer med tillgängligheten om du skär ner på lagerinvesteringarna? Och hur påverkas kassaflödet om ni vill förbättra servicegraden?

Tack vare EazyStocks funktionalitet för what-if scenario planning, kan ni simulera scenarier i realtid utan ekonomisk risk, så att ni kan fatta rätt lagerbeslut innan ni implementerar förändringarna. ”What if”-simuleringar, även kallat scenariobaserad planering hjälper företag att testa olika utfall i sin lagerplanering för att kunna ta bästa möjliga lagerbeslut.

scenario planning

Ta kontroll idag

Uppnå optimala lagernivåer samtidigt som ni säkerställer lagertillgänglighet, automatiserar lagerklassificering och dynamiskt justerar lagernivåer.
Boka demo

Optimera

Se mer om hur ni kan optimera era inköp och lagerprocesser

Lageroptimering

Låt EazyStock beräkna beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer och förbättra lagertillgänglighet.

Leverantörshantering

EazyStock hjälper till att säkra en pålitlig och kostnadseffektiv lagerförsörjning och påfyllnad, följ leveranser och förbättra relationer till leverantörer.

KPI:er och rapporter

Genom att fokusera på de viktigaste KPI:erna och nyckeltalen för lager kan ni optimera lagernivåer och förbättra lagertillgängligheten.