A close up of a dart board lying slightly to the left on a light background with one red dart in the bullseye to show inventory KPIs
Blogg

8 viktiga nyckeltal för effektiv lagerhantering

KPIer för att mäta lagereffektivitet Att hantera lager på ett effektivt sätt är komplext. Flertalet aktiviteter, processer och personer är...

Different-sized cardboard boxes on conveyor rollers ready to be shipped by courier for distribution in warehouse. How to improve inventory turnover
Blogg

Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

Vad är lageromsättningshastighet? Lageromsättningshastighet, även kallat omsättningshastighet eller varulagrets omsättningshastighet, är ett viktigt nyckeltal för verksamheter med lager och ett...

Blogg

Produktnyheter, April 2020

Våra utvecklare jobbar dagligen med att se till att EazyStock lever upp till dina höga förväntningar på avancerad lageroptimering. I...

wooden scale of a large wooden ball with a wooden plank balancing one big white speckled ball and four small ones using the economic order quantity formula in inventory management
Blogg

Hitta den optimala orderkvantiteten

Optimal orderkvantitet Optimal orderkvantitet (EOQ) är kvantiteten som minimerar den totala beställnings- och lagerhållningskostnaden. EOQ gäller oftast bara när efterfrågan på...