TOPICS » Inköp & varupåfyllnad

Artificiell intelligens och machine learning inom supply chain management

5 min läsning

När globala försörjningskedjor blir mer komplexa kan störningar i en del av kedjan påverka andra delar avsevärt. Det är oerhört viktigt att ha system och processer på plats för att minimera risker och effekter av störningar i sin försörjningskedja. Avancerade teknologier, såsom artificiell intelligens och machine learning, gör det enklare...Läs mer

Varför du behöver en effektiv supply chain strategi

5 min läsning

Enkelt kan man säga att en supply chain strategi förklarar hur ett företag anskaffar artiklar och levererar vidare till kund på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att man går igenom varje steg i sin leveranskedja, såsom inköp av artiklar, logistik och leverans och optimerar varje steg för...Läs mer

Containerbristen – optimera dina inköp och fyll effektivt containrar

2 min läsning

Effekterna av Covid-19 har varit långtgående och orsakat stor påverkan på de globala logistikkedjorna. Sjöfartsindustrin har varit särskilt drabbad då världshandeln sattes i gungning av en ökad efterfrågan samtidigt som kapaciteten drastiskt blev begränsad. Det finns många olika anledningar som tillsammans skapade det som snabbt blev ett logistiskt kaos. Bland...Läs mer

Hur man optimerar inköp och lagerhantering för B2B e-handel

5 min läsning

Under de två senaste åren har e-handeln växt i rekordtakt. Inte helt oväntat är det pandemin som antas ligga bakom den starka e-handelstillväxten. Inom B2B var det många företag som tog stora kliv framåt med att snabbt bygga upp infrastruktur för att möjliggöra försäljning online. En nyligen publicerad rapport från...Läs mer

Så förhindrar du lagerbrist genom lageroptimering

4 min läsning

Den pågående Covid-19 pandemin medför oundvikliga konsekvenser och påverkan på utbud och efterfrågan av lagerartiklar. Logistikkedjor världen över har gått igenom drastiska förändringar. Bristen på lagerartiklar har orsakats av att fabriker tvingades pausa tillverkning samtidigt som konsumtionsvanor ändrades. Samtidigt har vi under 2021 haft en pågående global containerbrist och händelser...Läs mer

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

5 min läsning

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll för alla lagerplanerare som hanterar efterfrågeprognoser och lagerhållning. I den här artikeln kommer vi att gå igenom varför. Produktlivscykeln beskriver de olika stadier som en produkt går igenom, från att...Läs mer