Blogs

Din guide till att bemästra minsta order kvantitet (MOQ)

4 min läsning

ABC, ERP, EOQ, JIT… det finns många akronymer och begrepp som används inom inköp och supply chain management. MOQ, är en av dessa och står för minimum order quantity, på svenska minsta orderkvantitet. Minsta orderkvantitet är den lägsta kvantiteten, vikten eller värdet som en leverantör accepterar för en beställning. I...Läs mer

Bromsade investeringar i mjukvaror kan stå er dyrt i…

4 min läsning

Vi befinner oss i en ekonomisk nedgång där vi behöver navigera oss i ett landskap med höjda priser och en inflation som skjuter i höjden. För att minska risken att den ekonomiska nedgången får allt för stora inverkningar på lönsamhet eller orsakar skulder, så tar många företag nu och ser...Läs mer

Vinnande taktiker för lagerhållande företag under ekonomisk nedgång

5 min läsning

Företag som använder rätt strategier inom inköp och logistik kan vinna fördelar under dessa unika, osäkra tider och under återgången ”till det normala” ha en större konkurrensfördel och fortsatt tillväxt. När den globala världsekonomin fortsatt inte helt har återhämtat sig från efterdyningar av Covid-19 pandemin, och med ett efterföljande krig...Läs mer

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

6 min läsning

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad ofta nödvändigt för att kunderna ska bli nöjda och företaget växa. Köper du in tillräckligt mycket lager kommer du naturligtvis alltid att kunna leverera, du undviker dyra expressleveranser och håller...Läs mer

Viktiga trender och strategier inom inköp och supply chain…

7 min läsning

Det är en mängd faktorer som påverkar trenderna inom inköp och supply chain. Tekniska framsteg, politik och ekonomi, klimat och globala händelser som Covid-19 och brist på fraktcontainrar – är alla faktorer som ligger utom vår kontroll. Men det är faktorer som vi kan bygga upp bättre beredskap för. Många...Läs mer

Hur prognostiseras sporadisk och klumpvis efterfrågan?

3 min läsning

Att arbeta inom lagerplanering och inköp är sannerligen ingen enkel uppgift, speciellt inte en av de viktigaste uppgifterna, vilket är efterfrågeprognostisering. I sitt dagliga arbete som inköpare måste man ta hänsyn till ett stort antal parametrar för att försöka kunna förutspå framtiden genom att ta fram prognoser med så liten...Läs mer