Blogs

Big data och lagerhantering

4 min läsning

Framgångsrika företag tar datadrivna beslut när de utvecklar strategier och för att automatisera sina affärsprocesser. Men när antalet system som används ökar, växer mängden tillgänglig data och information för analys exponentiellt. Det gäller särskilt inom supply chain, där nya teknologier löpande introduceras och tillsammans genererar en större mängd data att...Läs mer

Hur molntjänster gör er supply chain mer konkurrenskraftig

2 min läsning

Många av de mer traditionella strategierna inom supply chain har sitt ursprung från en tid med stabilare omvärldsförhållanden. När marknaden och förutsättningar är mer förutsägbara och efterfrågan stabil, kan lagerplanerare och inköpare fokusera på effektiviseringsprojekt och verksamhets- och kostnadsbesparingar. Idag står inköpare och lagerplanerare inför utmaningar som snabbt förändrade efterfrågemönster,...Läs mer

Artificiell intelligens och machine learning inom supply chain management

5 min läsning

När globala försörjningskedjor blir mer komplexa kan störningar i en del av kedjan påverka andra delar avsevärt. Det är oerhört viktigt att ha system och processer på plats för att minimera risker och effekter av störningar i sin försörjningskedja. Avancerade teknologier, såsom artificiell intelligens och machine learning, gör det enklare...Läs mer

10 appar inom supply chain management och logistik

5 min läsning

Att arbeta inom supply chain management och logistik är ett jobb som normalt innefattar mycket strategiskt arbete, reaktivt och operativt arbete samt mycket kontakt med intressenter, leverantörer, transportörer och kunder. Tempot i branschen är högt, förutsättningar förändras snabbt och marknadens behov ställer krav på effektivitet och anpassningar vilket kan vara...Läs mer

Varför lagerplanerare behöver förstå lagervärde

3 min läsning

När man pratar om lagerhantering så utgår man oftast från ett supply chain management perspektiv. Ur ett sådant perspektiv är en inköpare eller lagerplanerares viktigaste uppgift att lagerhålla tillräckligt med lager för att uppnå kundernas efterfrågan och bibehålla hög servicegrad. Men en inköpare och lagerplanerares vardag är mer komplex än...Läs mer

Vikten av lagerteknik och automation inom supply chain

4 min läsning

Digitaliseringen inom supply chain management transformerar gårdagens lager till moderna, effektiva anläggningar som förses med mer automation, lagerteknik och olika typer av SaaS-system för att ersätta föråldrade processer och utdaterade affärssystem. Ny teknik och automatiserade system öppnar upp för nya möjligheter att lösa utmaningar inom sin försörjningskedja och ökar produktivitet...Läs mer