Låg lageromsättning – varför sker det och vad blir konsekvensen?

Varför har jag så låg lageromsättningshastighet?

De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Lageromsättningen ser väldigt olika ut i olika typer av verksamheter, men det kan vara relevant att jämföra sig med liknande företag för att se om man ligger på en rimlig nivå för branschen.

Nästa steg är att räkna ut omsättningshastigheten och hålla koll på hur den förändras över tid. Om du märker att den är låg jämfört med dina konkurrenter, eller om du ser att siffrorna börjar sjunka kan den här bloggposten vara till hjälp för att identifiera orsaken.

Warehouse worker looking for inventory items

Varför ska du bry dig om hur snabbt ditt lager omsätts?

Lageromsättningen är viktig eftersom den visar hur effektivt en verksamhet är när det gäller att omvandla lager till sålda varor, och därmed till från bundet till fritt kapital. Dessutom är ett företag med en hög lageromsättning troligen bättre på att reagera på marknadens efterfrågan och har lägre kostnader per artikel. Detta gör det mer lönsamt än ett företag med en låg lageromsättning.

Orsaker till låg lageromsättningshastighet

Här är fem anledningar till varför ditt företag skulle kunna ha problem med låg lageromsättning:

1. Säsongsvariationer

Många varors efterfrågan påverkas av säsongen, t.ex. väder, festivaler och traditioner. En leverantör av värmepannor kommer till exempel ofta att se att efterfrågan är som störst under vintermånaderna, medan en distributör av fläktar ser hur försäljningen ökar under sommaren. Traditionella festivaler som Diwali, jul eller Halloween påverkar också försäljningen av vissa produkter vid respektive tillfällen, beroende på marknad.

Om du överprognostiserar för sådana fluktuationer bygger du lätt upp ett överlager när efterfrågan sjunker kraftigt. Detta leder till att alla osålda artiklar kommer att ligga kvar i lagret fram till nästa år, vilket påverkar omsättningshastigheten negativt.

2. Produktlivscykeln

När vi tittar på enskilda artiklar ändras lageromsättningen i takt med att en produkt rör sig genom sin livscykel. I introduktions- och tillväxtstadierna kan efterfrågan vara hög, vilket leder till höga omsättningshastigheter. Men när produkten når slutet av mognadsfasen och möter nedgång, kommer efterfrågan naturligtvis att börja minska och lageromsättningen kommer att sakta ned.

Företag som inte lyckas identifiera när produkter når den här fasen kommer troligen köpa in för mycket och riskerar bli kvar med hyllor fyllda av föråldrade varor – och en dålig lageromsättningshastighet.

3. Dåliga rutiner för återanskaffning

Låg lageromsättningshastighet kan vara ett resultat av dåliga strategier och rutiner för lagerhantering och varupåfyllnad. Inköps- och lagerteam utan automatiserade system kan ha svårt att förbättra effektiviteten och korta beställningscyklerna, vilket gör det nästan omöjligt att förbättra lageromsättningen.

Utan verktyg för lagerkontroll eller optimering av lagret kan det dessutom vara svårt att hålla reda på vad som finns i lager, för att inte tala om vad och när det är dags att lägga en beställning.

4. Långsamma, dyra produkter

Om du lagerhåller ett stort antal långsamma artiklar med högt värde sjunker din lageromsättningshastighet. Dessutom kommer du att binda mycket kapital i lagret, som skulle kunna investeras på annat håll i verksamheten. Utöver detta ökar risken för att lagret blir föråldrat och inte går att sälja till fullpris.

I vissa fall, särskilt när det gäller dyrare varor, är det bättre och mer kostnadseffektivt att snabbt beställa från en leverantör när en order kommer in, än att hålla artiklar i lager.

5. Bulkinköp

Det kan ibland vara frestande att köpa in stora mängder från leverantörer för att få mängdrabatt eller andra fördelar. Det är dock viktigt att väga kostnaderna för lagerhållning och alternativkostnaden mot besparingarna för att försäkra att man verkligen gör en bra affär.

Ibland kanske man inte har någon möjlighet att påverka kvantiteterna på grund av krav från leverantören. Men om man har möjlighet är det inte sällan bättre att beställa in mindre kvantiteter för att frigöra kapital och mimimera risken att lagret blir inkurant.

Konsekvenser av låg lageromsättning

Det finns tre huvudsakliga problem med låg lageromsättningen:

1. Inkurant lager

Om du inte vidtar rätt åtgärder kommer ditt överskottslager bli äldre och mindre attraktivt på marknaden tills det slutligen inte längre efterfrågas.

Inkuranta varor har en negativ effekt på balansräkningen. Du måste antingen sälja artiklarna med lägre marginal eller skriva av dem helt och hållet, vilket kommer att påverka vinstresultatet negativt.

2. Dåligt kassaflöde

Om du köper in mer än vad du behöver för att möta efterfrågan påverkas din lageromsättningshastighet negativt och du kommer att bygga upp överlager. Mer och mer pengar kommer bindas upp och mindre omvandlas till fritt kapital som kan användas för investeringar i andra delar av verksamheten.

3. Höga kostnader för lagerhållning

En låg lageromsättning innebär ofta att du har för mycket lager, vilket kommer att öka kostnader såsom lagerkostnader, kostnader för verktyg, försäkringar och alternativkostnader.

Lös problemet med låg lageromsättning

Är det dags att ta kontroll över ditt lager? Att förbättra din lageromsättningshastigheten är lättare än du tror. Svaret är dock absolut inte att minska beställningsmängderna för alla dina artiklar rakt av. Det skulle snabbt kunna leda till lagerbrist och missnöjda kunder.

I stället behöver du optimera lagret. Lageroptimering innebär att du klassificerar dina artiklar utifrån dess värde för verksamheten, prognostiserad efterfrågan, volatilitet i efterfrågan och plockfrekvens Med hjälp av denna information kan du fylla på ditt lager på ett mycket smartare och mer strategiskt sätt. Detta är de grundläggande principerna bakom EazyStock.

För att läsa mer om hur du kan förbättra din lageromsättning utan att försämra lagertillgängligheten, ladda ner vår e-bok nedan:

Om du vill veta mer om EazyStock kan du boka en personlig demo.

Bestandsveränderung: Das Herzstück für Bestandsplaner und Einkäufer
Blogg

6 effektiva metoder för optimal lagerstyrning  

Att optimera lagerhanteringen med effektiva metoder för lagerstyrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. I denna artikel fokuserar vi på...

Shelf rack full of cartons at logistics warehouse with more boxes piled in front the causes of excess inventory
Blogg

Orsaker till överlager

8 orsaker till onödigt höga lagernivåer Vad är överlager? Överlager, eller överskottslager, även känt som överskottslager, uppstår när lagernivåerna för...

A blue background with three white circles on the right-hand side of slightly different sizes with cut-out question marks showing the blue background
Blogg

Varför är lageroptimering bättre än lagerhantering?

Lageroptimering är en term som ofta missförstås. Det är inte en finare benämning av lagerhantering, utan ett sätt att lyfta...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet