Hantera flera lagerställen effektivt

Hantera flera lagerorter effektivt med EazyStock och säkerställ att ni har optimala nivåer av rätt lager på rätt plats varje gång.

Mulit location

Vad innebär hantering av flera lagerställen?

Att hantera lager på ett lagerställe kan vara knepigt nog, att addera flera lager gör garanterat det mer komplicerat. För att effektivt kunna hantera flera lagerställen behöver ni en enhetlig bild över lagernivåer och in- och utflöden från samtliga lagerställen.

Om ni har bristfällig lagerhantering och inte optimerar era lager så är det mycket som kan gå fel. Om varje lager även har egen lagerlogik så kan informationen bli motsägande.

Även om ni vet vad som finns i varje lager, hur vet ni om det är rätt artiklar? En vanlig utmaning är att ett lagerställe har lagerbrist medans ett samma artikel finns  överlager på annan lagerort. Detta leder till kostsamma (och tidskrävande) lagerflyttar, frustrerad personal och antagligen än mer frustrerade kunder.

Att hantera lager på flera platser behöver inte vara utmanande. EazyStocks maskininlärningsalgoritmer och uträkningar säkerställer att ni har optimala lagernivåer av rätt artikel på rätt plats varje gång. De smarta funktionerna för att hantera flera lagerställen förhindrar lagerbrister, optimerar användningen av lagerutrymmet och håller de övergripande lagernivåerna så låga som möjligt.

Ni får mer exakt, effektiv och transparent orderuppfyllelse, vilket gör er verksamhet mer lönsam.

Image-6@2x

Se hela lagret i en samlad vy

För att hantera lager på flera platser behöver ni få en samlad överblick av lagernivåerna och behoven av återanskaffning på alla lagerställen.

EazyStock importerar lagerdata från affärssystem och levererar en centraliserad, samlad översikt av era lagernivåer och lagerpåfyllnadsbehov.

Detta tar er insyn till en helt ny nivå och hjälper er fatta bättre inköps- och lagerbeslut för att säkerställa att ni har de varor ni behöver för att hålla era kunder nöjda.

Omfördelning mellan lagerställen

Få ut det mesta av ert lager genom att fördela om det vid behov för att bättre möta efterfrågan.

När EazyStock rekommenderar inköp identifierar det automatiskt lagerställen med överlager av artiklar – på grund av låg efterfrågan – och föreslår att de flyttas för att kunna slutföra kundordrar på andra ställen.

Det gör att ni kan använda upp det överlager som redan finns i verksamheten innan ni beställer nytt. Det leder inte bara till lägre lagernivåer på respektive plats, ni kan dessutom optimera användningen av värdefullt lagerutrymme bättre.

Prognoser för flera lagerställen

Att skapa prognoser för flera lagerställen kan leda till onödiga beställningar och för många varor i lager. Med EazyStocks flexibla nav- och ekersystem för prognoser slipper ni detta.

Kombinera efterfrågan från alla ekrarna och skapa en central prognos, eller producera separata prognoser för varje eker (som tar hänsyn till lokala justeringar) och aggregera dem för mer sanningsenliga prognoser för ert lager som helhet.

Image-10@2x

Ligg steget före med virtuella lagerställen

På grund av låg eller sporadisk efterfrågan kan vissa artiklars lagerhållning på vissa lagerställen ibland inte motiveras. Men om artikeln är ”affärskritisk”, eller om efterfrågan över hela regionen är betydligt högre så kan den vara värd att lagerhålla.

EazyStocks virtuella lagerfunktionalitet låter er sammanställa efterfrågan på flera lagerställen med inventory pooling-tekniker. Lagerställena kombineras sedan till ett virtuellt lager som möjliggör att efterfrågan uppfylls i hela regionen samtidigt som lagernivåerna hålls så låga som möjligt.

Steppa upp din lagereffektivitet

Förenkla inköp till flera lagerplatser och optimera i alla lager. Få tydlig överblick, omfördelning, avancerade prognoser och virtuella lager.
Boka demo

Prognostisera

Se mer om hur ni kan skapa en effektivare inköpsprocess

Efterfrågeprognoser

Slipp kalkylblad och automatisera era efterfrågeprognoser. EazyStocks algoritmer förutser era exakta lagerbehov som tar hänsyn till säsongsvariationer, trender och kampanjer.

Efterfrågeprognoser för kampanjer och rabatter

Justera prognoser och återanskaffning utifrån planerade kampanjer och maximera försäljningen med EazyStock.

Säsongshantering

Med EazyStocks funktionalitet för att prognostisera efterfrågan efter säsong kan ni säkerställa att ni har rätt produkter för att maximera er försäljning samtidigt som ni förhindrar att bygga upp överlager.

AI-driven lageroptimering

Omfamna AI för att ta kontroll över din inköpsprocess och lagerhållning och säkerställa att rätt artiklar köpts in.