TOPICS » Lageroptimering

8 tips för bättre efterfrågeprognoser

5 min läsning

Den här bloggposten publicerades första gången i maj 2015 och uppdaterades i januari 2022. Efterfrågeprognoser handlar om att se in i framtiden och spelar en avgörande roll inom lagerstyrning, inköp och logistik. Om du kan beräkna efterfråga och förutsäga hur mycket du kommer att sälja av en vara kan du...Läs mer

Så förhindrar du lagerbrist genom lageroptimering

4 min läsning

Den pågående Covid-19 pandemin medför oundvikliga konsekvenser och påverkan på utbud och efterfrågan av lagerartiklar. Logistikkedjor världen över har gått igenom drastiska förändringar. Bristen på lagerartiklar har orsakats av att fabriker tvingades pausa tillverkning samtidigt som konsumtionsvanor ändrades. Samtidigt har vi under 2021 haft en pågående global containerbrist och händelser...Läs mer

Hemligheten till hög servicegrad med minsta möjliga lagernivåer

4 min läsning

För de flesta distribuerande företag är hög servicenivå (eller servicegrad) en avgörande faktor för att kunna tillgodose bra kundservice, bygga ett starkt varumärke och driva tillväxt. Hög servicegrad kan dock ibland komma till ett högt pris. För att säkerställa att man har rätt produkter på rätt plats är det många...Läs mer

Undvik inkurant lager – så här gör du

3 min läsning

Inkurans i lager uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel. Det som händer är att efterfrågan på en artikel sjunker för att slutligen inte längre finnas. När en lagerartikel inte har haft någon efterfrågan under en tid kan man fastställa att produkten övergått till att bli...Läs mer

Hur man använder ABC-klassificering för att bättre optimera lagret

3 min läsning

ABC-klassificering (även kallat ABC-analys) är en vanlig metod inom supply chain management och inom distribution och produktion. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad det är och varför man ska använda ABC-klassificera för sin lagerhantering. ABC-klassificering är en metod där man organiserar sitt lager och gör en lagerkategorisering...Läs mer

Inkurant lager? Såhär reducerar du ditt föråldrade lager i…

5 min läsning

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt överskottslager så att du omedelbart kan frigöra både kapital och hyllor på lagret. Kanske kan låta som en snabb lösning på kassaflödesproblem? Frågan är bara – till vilken kostnad? Överlager...Läs mer