TOPICS » Lageroptimering

Bromsade investeringar i mjukvaror kan stå er dyrt i…

4 min läsning

Vi befinner oss i en ekonomisk nedgång där vi behöver navigera oss i ett landskap med höjda priser och en inflation som skjuter i höjden. För att minska risken att den ekonomiska nedgången får allt för stora inverkningar på lönsamhet eller orsakar skulder, så tar många företag nu och ser...Läs mer

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

6 min läsning

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad ofta nödvändigt för att kunderna ska bli nöjda och företaget växa. Köper du in tillräckligt mycket lager kommer du naturligtvis alltid att kunna leverera, du undviker dyra expressleveranser och håller...Läs mer

Möt efterfrågan och lyckas som inköpare med Black Friday

4 min läsning

Årets Black Friday kommer inträffa den 25e november och är en av årets största shoppingdagar när både fysiska butiker och e-handeln fylls av bra erbjudanden. Under de tio senaste åren har Black Friday sett ökad försäljning varje år och är ett av de viktigaste försäljningstillfällen på året för företag. De...Läs mer

Big data och lagerhantering

4 min läsning

Framgångsrika företag tar datadrivna beslut när de utvecklar strategier och för att automatisera sina affärsprocesser. Men när antalet system som används ökar, växer mängden tillgänglig data och information för analys exponentiellt. Det gäller särskilt inom supply chain, där nya teknologier löpande introduceras och tillsammans genererar en större mängd data att...Läs mer

Hur molntjänster gör er supply chain mer konkurrenskraftig

4 min läsning

Många av de mer traditionella strategierna inom supply chain har sitt ursprung från en tid med stabilare omvärldsförhållanden. När marknaden och förutsättningar är mer förutsägbara och efterfrågan stabil, kan lagerplanerare och inköpare fokusera på effektiviseringsprojekt och verksamhets- och kostnadsbesparingar. Idag står inköpare och lagerplanerare inför utmaningar som snabbt förändrade efterfrågemönster,...Läs mer

Artificiell intelligens och machine learning inom supply chain management

5 min läsning

När globala försörjningskedjor blir mer komplexa kan störningar i en del av kedjan påverka andra delar avsevärt. Det är oerhört viktigt att ha system och processer på plats för att minimera risker och effekter av störningar i sin försörjningskedja. Avancerade teknologier, såsom artificiell intelligens och machine learning, gör det enklare...Läs mer