TOPICS » Lageroptimering

Big data och lagerhantering

4 min läsning

Framgångsrika företag tar datadrivna beslut när de utvecklar strategier och för att automatisera sina affärsprocesser. Men när antalet system som används ökar, växer mängden tillgänglig data och information för analys exponentiellt. Det gäller särskilt inom supply chain, där nya teknologier löpande introduceras och tillsammans genererar en större mängd data att...Läs mer

Hur molntjänster gör er supply chain mer konkurrenskraftig

2 min läsning

Många av de mer traditionella strategierna inom supply chain har sitt ursprung från en tid med stabilare omvärldsförhållanden. När marknaden och förutsättningar är mer förutsägbara och efterfrågan stabil, kan lagerplanerare och inköpare fokusera på effektiviseringsprojekt och verksamhets- och kostnadsbesparingar. Idag står inköpare och lagerplanerare inför utmaningar som snabbt förändrade efterfrågemönster,...Läs mer

Vikten av lagerteknik och automation inom supply chain

4 min läsning

Digitaliseringen inom supply chain management transformerar gårdagens lager till moderna, effektiva anläggningar som förses med mer automation, lagerteknik och olika typer av SaaS-system för att ersätta föråldrade processer och utdaterade affärssystem. Ny teknik och automatiserade system öppnar upp för nya möjligheter att lösa utmaningar inom sin försörjningskedja och ökar produktivitet...Läs mer

En guide för att optimera din supply chain

5 min läsning

Enkelt uttryckt innebär optimering av supply chain att man använder tekniska lösningar för att på bästa sätt hantera balansgången av att köpa in rätt mängd artiklar till rätt plats vid rätt tidpunkt – så kostnadseffektivt som möjligt och utan att binda upp för mycket kapital. Optimering av supply chain kan...Läs mer

Varför du behöver en effektiv supply chain strategi

5 min läsning

Enkelt kan man säga att en supply chain strategi förklarar hur ett företag anskaffar artiklar och levererar vidare till kund på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att man går igenom varje steg i sin leveranskedja, såsom inköp av artiklar, logistik och leverans och optimerar varje steg för...Läs mer

Utmaningar med efterfrågeprognoser – hur hanterar man fluktuerande efterfrågan

4 min läsning

Det har gått över två år sedan de långgående effekterna av Corona-pandemin började att påverka världshandeln. De dramatiska fluktuationerna i både efterfrågan och utbud har gjort prognostisering av efterfrågan än mer utmanande av främst två anledningar: Föregående års försäljningsdata är oanvändbar eftersom fluktuationer har snedvridit all data. Utan tillförlitlig historisk...Läs mer