A dark wooden table with three wooden ABC blocks on their sides. The A is outlined in red, the B is outlines in orange and the C is outlined in blue. Just below them is a wooden abacus lying flat on the table with 1 2 3 4 5 etched into the top and rows of beads in red and yellow partly visible and green and orange rows partly visible.
Blogg

Steg-för-steg guide: Hur man beräknar ABC-klassificering 

I denna artikel diskuterar vi hur du praktiskt kan klassificera ditt lager med hjälp av ett exempel. Därefter visar vi...

inköpare utmaningar semester
Lageroptimering

Våga ta semester som inköpare med smart inköpsplanering 

För inköpare, inköpschefer och lagerplanerare kan sommaren kännas som en tuff period att navigera.   Sommaren i Sverige är synonym med...

Very old-fashioned and early camera against a blight brown backdrop to show obsolete stock
Blogg

Så undviker du inkurant lager

Att ha tillräckligt med lager för att möta efterfrågan är grundläggande för lagerhållande företag. Att ta slut i lager leder...

Different-sized cardboard boxes on conveyor rollers ready to be shipped by courier for distribution in warehouse. How to improve inventory turnover
Blogg

Förbättra lageromsättningshastigheten – 6 steg

Fördelarna med att förbättra din lageromsättningshastighet Många lagerhållande företag har en betydande mängd rörelsekapital investerat i sitt lager. Ju snabbare...

cardboard box and stack of parcels behind it on wooden floor in a warehouse how to manage excess stock
Blogg

Överlager: Orsaker, konsekvenser och lösningar

Överlager, är en av lagerhållande företags största utmaning. Även företag med effektivt lagerkontroll, kan ackumulera felaktiga artiklar i sitt lager...

Bestandsveränderung: Das Herzstück für Bestandsplaner und Einkäufer
Blogg

6 effektiva metoder för optimal lagerstyrning  

Att optimera lagerhanteringen med effektiva metoder för lagerstyrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. I denna artikel fokuserar vi på...

Traditional red Chinese New Year lanterns for Chinese New Year supply chain disruptions
Blogg

Minimera leveranshinder under kinesiska nyåret med effektiv lagerplanering 

Smarta lagerplanerare och inköpare planerar i god tid inför det kinesiska nyåret, oftast flera månader i förväg. För många företag kan det...

Closeup of multiple cardboard box packages seamlessly moving along a conveyor belt in a warehouse fulfilment centre using stockturn to optimise your inventory
Blogg

Optimera din lageromsättningshastighet för framgångsrik lagerhantering

För många företag som strävar efter att förbättra sin lagerhantering är lageromsättningshastighet ett kritiskt nyckeltal. Det är ett relativt enkelt...

Artificiell intelligens

5 fördelar med artificiell intelligens och machine learning inom inköp och supply chain 

I en värld där globala försörjningskedjor blir alltmer invecklade, kan en enda störning sprida sig likt en löpeld och påverka...

chain on a city background building supply chain resilience
Blogg

Fem steg för att skapa motståndskraftiga försörjningskedjor

I en värld som ständigt prövas av globala omvälvningar har företag längs försörjningskedjan mött betydande utmaningar. Aldrig tidigare har behovet...

Different coloured cogs of different sizes connected on a yellow background supply chain risk mitigation strategies supply chain risk strategies
Blogg

Navigera i osäkerhet och hantera störningar i försörjningskedjan

I en verklighet präglad av osäkerhet i försörjningskedjor måste vi navigera genom efterfrågevariationer, global politisk och ekonomisk instabilitet, naturkatastrofer, extrema...

Broken chain with the broken link glowing red at the ends improving inventory planning during times of disruption
Blogg

Effektiv inköpsplanering trots störningar i försörjningskedjan 

I den här artikeln fokuserar vi på strategier för att optimera lagerplaneringen och hantera lagernivåer effektivt under perioder av störningar...