Blogg

Datadriven lageroptimering: Hemligheten till affärsframgång

I det snabbt föränderliga affärslandskapet krävs mer än bara goda instinkter för att ligga före konkurrenterna – det kräver datadrivet...

Traditional red Chinese New Year lanterns for Chinese New Year supply chain disruptions
Blogg

Minska störningar av det kinesiska nyåret med effektiv lagerplanering 

Smarta lagerplanerare och inköpare planerar i god tid inför det kinesiska nyåret, oftast flera månader i förväg. För många företag kan det...

Different coloured coins balancing in a pile with others scattered on a table.
Blogg

Så påverkar inflation och höjda räntor försörjningskedjan

Inköpare och lagerplanerare står ständigt inför utmaningar och nya bränder att släcka orsakade av kriser i försörjningskedjan. I vår eGuide...

Silver scissors open on a yellow background why cutting software budgets could cost you more in the long run
Blogg

Bromsade investeringar i mjukvaror kan stå er dyrt i längden

Vi befinner oss i en ekonomisk nedgång där vi behöver navigera oss i ett landskap med höjda priser och en...

Man in an orange hard hat holding a box in a warehouse next to a shelving unit full of boxes
Blogg

Vinnande taktiker för lagerhållande företag under ekonomisk nedgång

Företag som använder rätt strategier inom inköp och logistik kan vinna fördelar under dessa unika, osäkra tider och under återgången...

Piles of coins of different heights on a blue background with light shining on the two of the piles 5 inventory reduction methods to deliver cost savings
Blogg

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad...

A blue background with three white circles on the right-hand side of slightly different sizes with cut-out question marks showing the blue background
Blogg

Varför är lageroptimering bättre än lagerhantering?

Lageroptimering är en term som ofta missförstås. Det är inte en finare benämning av lagerhantering, utan ett sätt att lyfta...

Metal shopping trolley with a yellow handle on a red background
Blogg

Möt efterfrågan och lyckas som inköpare med Black Friday

Black Friday och utmaningar med inköp och lagerhållning Årets Black Friday kommer inträffa den 25e november och är en av...

lines of binary data on a screen in different shades of blue and white
Blogg

Big data och lagerhantering

Vad innebär Big data för Supply Chain Management? Framgångsrika företag tar datadrivna beslut när de utvecklar strategier och för att...

Abstract tech background made of printed circuit board. Depth of field effect and bokeh. internet connections, cloud computing and neural network, big data.
Blogg

Hur molntjänster gör er supply chain mer konkurrenskraftig

Många av de mer traditionella strategierna inom supply chain har sitt ursprung från en tid med stabilare omvärldsförhållanden. När marknaden...

A robot hand placing a circular wooden block into a circular hole in a wooden box
Efterfrågeprognostisering

Artificiell intelligens och machine learning inom supply chain management

När globala försörjningskedjor blir mer komplexa kan störningar i en del av kedjan påverka andra delar avsevärt. Det är oerhört...

A white calculator with an orange frame around the screen next to a white pen with an orange surround around the tip and the top on a spreadsheet
Blogg

Varför lagerplanerare behöver förstå lagervärde

När man pratar om lagerhantering så utgår man oftast från ett supply chain management perspektiv. Ur ett sådant perspektiv är...