Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet

Ett lager av varor möjliggör snabba, smidiga leveranser och upprätthåller en god kundservice. Men ett lager binder även upp kapital och kostar pengar i form av tex hyllplats, försäkringar och spill. Ett dåligt optimerat lager innebär dessutom en risk att varor blir inkuranta innan dom hinner säljas av och man kan tvingas till stora avskrivningar. Men andra ord behöver lagret förvaltas väl för att hålla kunder nöjda och samtidigt maximera verksamhetens vinst till så låg risk som möjligt.

Dåliga beslut kring lagerstyrning och inköp kan vara förödande för lönsamheten, påverka marknadsandelar negativt och skapa förvirring i försörjningskedjan. Så hur ser det ut på ert lager? Har du tillräckligt stöd för att kunna fatta bra beslut?

Om man baserar lagerstyrningen på mer eller mindre kvalificerade gissningar eller enkla manuella uppskattningar är risken för att lagret blir antingen för litet eller för stort överhängande. För en perfekt lagerbalans krävs snarare beprövade strategier och solida matematiska modeller, vilket kan vara komplicerat att få till. Den goda nyheten är att det finns ett sätt bli av med problematiken snabbt och enkelt, och samtidigt ha roligt.

Svaret stavas EazyStock, en molntjänst för lageroptimering och automatiserade inköp som ger dig full kontroll över lagret. Systemet är lätt att både implementera och att använda.

Förbättra styrparametrar för lagerhållning och inköp

Att manuellt hålla reda på alla detaljer för varje lagerförd artikel är väldigt resurskrävande och ger sällan ett riktigt bra resultat. EazyStock beräknar efterfrågeprognoser för varje artikel och uppdaterar beräkningarna vart eftersom produkterna rör sig genom dess livscykler.

Den volatila efterfrågan på säsongsartiklar beräknas automatiskt och kampanjer kan enkelt planeras, vilket resulterar i mer exakta prognoser.

Vilka artiklar ska lagerföras och hur mycket av varje? Och hur beräknas säkerhetslagernivåerna? Med EazyStock bestämmer du målet för servicegrad och systemet räknar sedan dynamiskt ut dom optimala lagernivåerna.

Detsamma gäller för parametrar för inköp och återanskaffning vilket inkluderar beställningspunkter och ekonomiska orderkvantiteter (EOQ). Leverantörsscheman och ledtider, samt uppfyllnad av containrar tas med i beräkningen när EazyStock gör beräkningarna. Allt du behöver göra är granska och godkänna rekommenderade beställningar och hantera avvikelser.

Minska lagernivå och inkurans

Att kunna leverera i tid blir allt mer avgörande för distribuerande företag och det är lätt att investera för mycket i lager av rädsla för bristsituationer. Lagerhållning är givetvis inte gratis och produkter som blir liggandes på hyllan kan utsättas för skador, nedskrivningar och tillslut även bli inkuranta. Investering i ”fel” lager äter upp rörelsekapitalet och urholkar på sikt vinsten.

För att minimera överlager och eliminera inkurans behöver du först och främst se till att du har rätt information till handa och att de lagerparametrar som du använder är korrekta. Utmaningen för många verksamheter är att hitta arbetsmetoder och verktyg som skapar förståelse för vad som ska lagerföras var och i vilka kvantiteter och hur detta skiljer sig från den nuvarande situationen.

EazyStock ger användaren en tydlig bild av det nuvarande lagret jämfört med det optimala lagret utifrån den prognostiserade efterfrågan och önskade servicenivån. Systemet beräknar och uppdaterar regelbundet alla inköps- och lagerstyrningsparametrar för att säkerställa att rätt produkter lagerförs i rätt kvantiteter.

Att ha koll på lagersituationen är en bra början, men det är även viktigt att aktivt arbeta med det restlager som redan byggts upp. Helst bör du ha en plan för att göra dig av med produkterna innan de blir föråldrade och klassade som inkuranta. Ett lager av produkter som inte har någon efterfrågan alls kan vara mycket svårt att avyttra på ett lönsamt sätt.

Vanliga tillvägagångssätt är kampanjer med prissänkningar, retur till leverantörer, försäljning till skrotvärdet, donation till välgörenhet eller kassation. Vilken metod du väljer beror förstås på din verksamhets unika situation.

Fatta mer välgrundade beslut

För att få igång en process som leder till en mer professionell lagerstyrning baserad på välgrundade beslut behöver du analysera det befintliga arbetssättet, lagernivåerna och leveransförmågan. Fundera på hur lagerrelaterade beslut fattas idag och vilka mätvärden som används. Har du rätt verktyg som kan:

  • Beräkna prognoser och hålla styrparametrar för alla produkter uppdaterade, vecko- eller månadsvis?
  • Simulera avväganden mellan produkttillgänglighet och lagernivåer så att du kan fatta korrekta beslut?
  • Generera detaljerade rapporter för nyckeltal så du har bra kontroll och visibilitet?

Fungerar detta kan lagerhållningen transformeras till ett strategiskt vapen, öka lönsamheten och samtidigt skapa konkurrensfördelar. Det är detta som gör lagerplanering och inköp roligt och det får garanterat ledningen på gott humör.

Lagerstyrningsbeslut

De flesta affärssystemen brister när det kommer till lagerplanering och inköpsstöd vilket gör att allt fler distribuerande företag behöver skaffa kompletterande systemstöd. Med rätt verktyg kan du planera och styra lagret bättre vilket per automatik leder till bättre inköpsbeslut. Slutresultatet är lägre lagernivåer med bibehållen eller ökad leveranssäkerhet.

Hur hög prioritet har lagerplanering och inköpssystem?

Stora företag och globala jättar har lagerstyrning högt upp på prioritetslistan. Men tyvärr har alltför få medelstora företag haft möjlighet att investera i avancerad lageroptimering. En undersökning från Plan visar att 78 % av alla svenska distribuerande företag reviderar sitt säkerhetslager så lite som två gånger per år eller mindre. Detta leder till både till hög kapitalbindning och varubrist på viktiga artiklar.

Samtidigt är det ytterst få projekt som kan öka lönsamheten lika mycket som lagerstyrning i företag som köper och säljer varor.

Det finns tre bärande argument för att jobba med lagerstyrning:

  1. Du når den servicenivå du eftersträvar. Det är ren matematik. Högre service = färre varubrister = högre försäljning, fler lojala kunder och ett starkare varumärke.
  2. Du optimerar (sänker) kapitalbindningen – då lagernivån beräknas matematiskt istället för att baseras på bedömningar-
  3. Du sparar tid och pengar för inköp av varor genom att automatiseringen dramatiskt reducerar mängden rutinarbete. Vad skulle du kunna investera den tiden i?

Vill du veta mer om hur EazyStock kan hjälpa din verksamhet bli mer konkurrenskraftig? Kontakta oss för att boka en demo med en av våra experter.

Lageroptimering

Bestandsveränderung: Das Herzstück für Bestandsplaner und Einkäufer
Blogg

6 effektiva metoder för optimal lagerstyrning  

Att optimera lagerhanteringen med effektiva metoder för lagerstyrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. I denna artikel fokuserar vi på...

Brown boxes stacked on top of each other filling a shipping container from top to bottom and side to side. The container is grey metal and the doors are open.
Blogg

Din guide till att bemästra minsta order kvantitet (MOQ)

Vad innebär minsta orderkvantitet (MOQ)? ABC, ERP, EOQ, JIT… det finns många akronymer och begrepp som används inom inköp och...

Piles of coins of different heights on a blue background with light shining on the two of the piles 5 inventory reduction methods to deliver cost savings
Blogg

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet