Din guide till att bemästra minsta order kvantitet (MOQ)

Vad innebär minsta orderkvantitet (MOQ)?

ABC, ERP, EOQ, JIT… det finns många akronymer och begrepp som används inom inköp och supply chain management. MOQ, är en av dessa och står för minimum order quantity, på svenska minsta orderkvantitet.

Minsta orderkvantitet är den lägsta kvantiteten, vikten eller värdet som en leverantör accepterar för en beställning.

Varför har leverantörer minsta orderkvantitet (MOQ)?

I en perfekt värld ska du som gör inköp kunna beställa exakt den mängd artiklar som du behöver till er verksamhet. Dock har leverantörer omkostnader relaterade till varje order som påverkar deras vinstmarginal (profit margin).

Förutom administrativa kostnader, transport, lagring och hantering så kan just tillverkningen av de varor du beställer vara en stor orsak. Leverantörer kan behöva sätta upp en tillverkningsserie där det behövs tillverkas en minsta kvantitet för att nå deras break even point eller gå med vinst. MOQs varierar lite beroende på produkt, leverantör och bransch, men det är främst vanligt för tillverknings- och grossistföretag.

En minsta beställningskvantitet hjälper leverantörer att blir mer kostnadseffektiva och framför allt att säkerställa att de åtminstone går jämt ut på sina beställningar.

Minsta orderkvantitet (MOQ) och inverkan på inköp och lagerhållning

Minsta orderkvantiteter är en vanlig utmaning för lagerplanerare och inköpare. Om du bara har en leverantör för en viss artikel, kommer du att vara bunden till att anpassa din beställning till deras MOQ. Om du har flera leverantörer av samma artikel måste du avgöra vilken som är bäst lämpad för att möta dina behov.

Leverantörer med höga MOQs kan orsaka att dina genomsnittliga lagernivåer ökar, vilket ökar dina lagerhållningskostnader. Det binder också upp kapital och ökar risken för att behöva hantera ett överskottslager. Å andra sidan minskar du risken för lagerbrist.

Höga MOQ:er kan även vara fördelaktiga eftersom de minskar administrationskostnader i och med att färre beställningar görs. Vidare brukar bulkköp vanligtvis ge kostnadsbesparingar eftersom du får en lägre enhetskostnad.

Det innebär att när du köper från leverantörer är det viktigt att förstå vilken effekt deras minsta beställningskvantitet kommer att ha på dina lagernivåer. Du bör alltid sträva efter att hitta den optimala lagernivån där du har tillräckligt med lager för att möta efterfrågan medans du inte investerar kapital i onödigt lager.

Tänk dig följande situation. Du håller på att lägga en order av artikel “A” och upptäcker att du inte når upp till den minsta kvantiteten, vikten eller värdet som återförsäljaren kräver. Så vad gör du? Kanske slänger du in några extra A-artiklar för att dom nog kommer att gå åt någon gång i framtiden, ett par dyrare B-artikel för att komma upp i ett tillräckligt högt värde, och slutligen ett antal billiga C-artiklar som precis får ordern att nå upp till miniminivån.

Du inser i och för sig att du inte har någon prognostiserad efterfrågan för B- och C-artiklarna, men vad ska du göra? Du har nu lyckats uppnå leverantörens krav och du kan lägga beställningen i tid för att hinna få leverans innan A-artiklarna tar slut på lagret.

Men utöver det har du nu en massa extra B och C-artiklar som tar upp hyllplats, binder upp kapital och kostar pengar. Som grädde på moset kanske du veckan därpå inser att du behöver beställa x antal D-artiklar, från samma leverantör, för att täcka din prognostiserade efterfrågan… vilket sätter igång samma process igen. Och snart har du byggt upp ett kostsamt överlager som kan vara svårt att bli av med.

Känner du igen scenariot? Du är tyvärr inte ensam. Många inköpare måste dagligen hantera liknande situationer och lita på magkänslan för att välja ut slumpvisa produkter för att fylla upp beställningar.

Ett annat exempel är när du behöver fylla upp containrar för att optimera transporter. Även här är det vanligt att gå på magkänsla och låta slumpen avgöra vad som kommer skeppas över världshaven.

Hur kan du gå tillväga för att undvika scenariot och hitta en balans mellan MOQ och er efterfrågade kvantitet?

Hantera minsta orderkvantitet med optimerade inköpordrar

Lageroptimeringsverktyg hjälper dig att ha rätt produkter i lager, på rätt plats och vid rätt tillfälle. En mjukvaran för lageroptimering analyserar konstant dina artiklar och sorterar in dom i olika efterfrågetyper utifrån flertalet lagervariabler. Med grund i detta kommer systemet sedan att lägga förslag på dagliga inköpsordrar för att hålla lagret på en optimal nivå.

EazyStock är ett lageroptimeringsverktyg som beräknar alla parametrar för återanskaffning och justerar dem dynamiskt utifrån efterfrågeprognoser, lagerprofiler, leveransmål och förändringar i ledtiderna. Det gör att lagerpåfyllnaden anpassas efter marknaden, kunderna, produktionen och leverantörernas minsta orderkvatitet.

EazyStocks order-fill-up för att stödja MOQ utmaningar

EazyStocks har en orderpåfyllningsfunktion, Order fill-up, som hjälper inköpare att kostnadseffektivt uppfylla sina leverantörers kontraktbaserade minsta orderkvantiteter.

Order fill-up är en unik funktion för EazyStock, som hjälper dig hålla lagret under kontroll samtidigt som du blickar framåt. När du ska lägga en beställning från en leverantör som kräver ett visst ordervärde, volym eller vikt, kommer Order fill-up att rekommendera artiklar där det finns en framtida efterfrågan. På så sätt fyller du upp ordrarna med varor som faktiskt kommer att gå åt, snarare än med slumpvist plockade artiklar som kanske, eller kanske inte, kommer att sälja.

Efter att du har bekräftat dina initiala orderrader i EazyStock går du till leverantörens profil och klickar på Order fill-up.

EazyStock's Order Fill-up Feature screen 1

Där får du en komplett lista över artiklar som leverantören tillhandahåller, tillsammans med framtida rekommenderade ordrar. Du anger vilket ordervärde, volym eller vikt leverantören kräver och får då förslag på artiklar som du kan lägga till för att uppnå minimikraven och samtidigt uppfylla framtida efterfrågan. Är du nöjd med beställningen klickar du bara på ”create order lines” och skickar iväg beställningen.

EazyStock's Order fill-up functionality screen 2

Om vi återgår till scenariot ovan skulle EazyStock rekommendera dig att fylla upp ordern med D-artiklar snarare än extra A, B och C-artiklar. På så sätt binder du inte upp onödigt kapital och du har tillräckligt med lager för att täcka framtida behov av D-artiklarna.

Order fill-up är en populär funktion för att nå leverantörers minsta orderkvantitet och används regelbunden av våra kunder. Det är lång ifrån ovanligt med minimikrav från leverantörer. Med Order fill-up-funktionaliteten kan du spara mycket pengar genom att beställa artiklar du faktiskt kommer att behöva, istället för att låta slumpen avgöra vad som kommer med i ordern. Som en bonus kommer du att minska antalet beställningar och spara tid som annars skulle läggas på att manuellt gå igenom orderrader.

Bättre lagerprecision, högre kontroll, mindre överlager, mer fritt kapital, lägre antal ordrar och bättre effektivitet – har du verkligen råd att ignorera lageroptimering som stödjer hantering av minsta orderkvantitet.

Läs mer om automatiskt orderfyllnad med EazyStock eller eller boka en demo för att se hur det kan passa er verksamhet.

Automatisk-varupåfyllnad

Automatisk varupåfyllnad med EazyStock

Senast uppdaterad: 22/03/2023

Traditional red Chinese New Year lanterns for Chinese New Year supply chain disruptions
Blogg

Minimera leveranshinder under kinesiska nyåret med effektiv lagerplanering 

Smarta lagerplanerare och inköpare planerar i god tid inför det kinesiska nyåret, oftast flera månader i förväg. För många företag kan det...

A locked padlock with three keys in on a blue background cyber security
Blogg

Cybersäkerhet inom Supply chain: 5 metoder för att minska risker

Det är ingen överraskning att med det växande antalet digitala intrång och cyberattacker blir säkerheten inom försörjningskedjor en allt större...

Piles of coins of different heights on a blue background with light shining on the two of the piles 5 inventory reduction methods to deliver cost savings
Blogg

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad...

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev