Julia Montgomery, EazyStock Inventory Expert

Julia Montgomery

Customer and Partner Success Manager , EazyStock at Syncron International

I rollen som Customer & Partner Success Manager hjälper Julia EazyStocks kunder i USA med att optimera sina lager genom att öka sina servicegrader och sänka lagernivåerna. Julia har jobbat med EazyStock sedan 2014, först i Norden och numera på den nordamerikanska marknaden. När Julia inte optimerar lager så finner du henne tränandes inför sin nästa stora tävling då hon parallellt med jobbet på EazyStock också satsar på en elitkarriär som triatlet.

Julia's Posts

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder för nuvarande...Läs mer

Lagerstyrning och inköp med Dynamics Business Central

Lageroptimering och automatiserade inköp med Dynamics Business Central och EazyStock

Business Central, eller Dynamics BC, är Microsofts senaste ERP-nyhet. Affärssystemet bygger i mångt och mycket på Dynamics NAV, där den största skillnaden...Läs mer