EazyStock vs ditt affärssystem – vem vinner slaget?

En av de vanligaste frågorna vi får är: ”Vi har redan ett affärssystem som kan lagerhantering – varför behöver vi EazyStock?”

Vem kan ge ett bättre svar än vår kund Araco som använder EazyStock tillsammans med Microsoft Dynamics NAV

”Vi har redan reducerat vårt lager med 12% och räknar med ytterligare lagerbesparningar på 25-30% inom ett år efter implementationen av EazyStock”. – Erwin van der Wouden, Supply Chain Manager på Araco

I den här bloggposten kommer vi lite mer detaljerat gå in på vad som skiljer EazyStock från lagerfunktionaliteten i ett affärssystem och på vilket sätt Eazystock kan skapa värde till ditt företag.

Marknaden för affärssystem kan kännas oöverskådlig. Systemen och funktionerna är många men skiljer sig också åt. Det finns dock vissa gemensamma nämnare när det kommer till affärssystem för små och medelstora företag som sysslar med distribution.

Lagerhantering och prognostisering

Många affärssystem innehåller grundläggande prognostisering och lagerhantering. Till exempel har  Microsoft Dynamics NAV en funktion som gör det möjligt att sätta värden för beställningspunkter och nivåer för säkerhetslager. Dessa värden måste dock matas in manuellt och uppdateras inte om du inte går in och ändrar. Det innebär att du själv måste räkna nivåer på varje önskad produkt, knappa in värdet i affärssystemet, för att sedan kontrollera och eventuellt uppdatera om efterfrågemönstret förändras.

”Det är väl inget konstigt med det”, kan man tycka. Det är det inte heller – så länge produktportföljen inte växer och ordrarna ligger på en konstant nivå. När verksamheten växer kan kontrollen snabbt gå förlorad, vilket oftast resulterar i kostsamma överlager som har en direkt negativ påverkan på balansräkningen.

Vad kan EazyStock göra?

Efterfrågetyper

I produktlivscykeln ändras efterfrågan med tiden. Eazystock har förmågan att spåra dessa förändringar automatiskt för att sedan justera prognosen därefter. Inte nog med att EazStock klassificerar produkterna i nio olika efterfrågetyper, systemet adderar ytterligare en dimension som tar hänsyn till årlig konsumtion och antal plock. Det är detta som är EazyStocks stora styrka jämfört med ett konventionellt affärssystem. Prognostiseringen blir mycket mer precis.

Servicegrad

Målsättningen är att alltid ha de rätta produkterna i lager för att kunna möta kundernas förväntningar på leveranstid. Men servicegraden kan skilja sig mycket åt mellan olika industrier, branscher och marknader. Hur ser er optimala servicegrad ut? Många affärssystem har en funktion för lagerdagar, men som måste uppdateras manuellt. EazyStock kalkylerar och bestämmer den optimala servicegraden så att du alltid vet hur ni ska leverera för att göra kunderna glada och nöjda.

Affärssystem lageroptimering

Simulering av servicegrad i realtid

Hur mycket skulle det kosta att höja servicegraden med 5%? Hur skulle det påverka verksamheten? Med hjälp av EazyStocks servicesgradsimulator kan du ta välgrundade och strategiska beslut gällande servicegraden till kunderna.

Leverantörsplanering

Det kan vara en utmaning att arbeta med flera olika leverantörer, men EazyStocks funktionalitet för dynamiska ledtider, tidplanering och orderkalendrar håller koll på produktion, avbrott och ledigheter – allt för att underlätta er planering.

lagerplanering kalender

Avancerade algoritmer

EazyStock bygger på samma ”back end” som vårt moderföretag Syncron; ett system som används av välkända företag som Mazda, Hitachi, Volvo och JCB. Mjukvaran bygger på avancerade algoritmer som bevakar trender, säsongsvariationer, säkerhetslager och mycket annat. För att se till att hålla oss i framkant gör vi stora investeringar i forskning och utveckling.

Automatiska notifikationer

Är du trött på att behöva gå igenom beställningslistor regelbundet för att kontrollera att du inte missar något viktigt? Med EazyStock är det ett minne blott; systemet larmar för allt som är väsentligt oavsett om det handlar om återanskaffning, avvikande värden, eller om du riskerar få slut på lagret. Detta ger massor av fördelar, som tid att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.

Kortfattade rapporter

Eazystock är gjort för små och medelstora företag. Genom vår dashboard över nyckeltal har du koll på allt du behöver – både på produkt- och gruppnivå. Detta inkluderar analys av lagernivåer, servicegrader och lageromsättning.

Förbättra ditt affärssystem

EazyStock är kompatibelt med ert affärssystem och fungerar som en sömlös förlängning av ert nuvarande system. Medan ert affärssystem övervakar lagret ser EazyStock till att ni har de rätta produkterna i lager, det automatiserar inköpen och sparar er tid och pengar. Servicegrader tenderar att stiga och lagernivåer tenderar att minska när lager- och inköpschefer får mer tid till värdeskapande aktiviteter som innovation och strategi. 

Investera i det bästa systemet på marknaden

I dagens digitaliserade värld är det inte tillräckligt att ha en hyfsad koll på lagerhantering. Nya produkter tillkommer och kunden kräver allt snabbare och smidigare leveranser, vilket kräver större precision när det kommer till prognostisering. Många utvecklare av affärssystem har gått tillbaka till att fokusera på systemets huvudsakliga uppgift, och genom fristående mjukvaruleverantörer erbjuda integrationer för särskilda ändamål. Det är här EazyStock kommer in i bilden. Vårt system är kompatibelt med ert affärssystem. Börja er nya lageroptimering med ett klick.Lageroptimering

Blogg

Bättre lagerstyrning och inköp med EazyStock och Visma.net

Visma.net – den nya generationens affärssystem Hur kan du som använder Visma.net effektivisera beställningsprocessen och säga hejdå till krångliga och...

Flow of digital information. Global connection concept. Technology futuristic background. Industry 4.0 digital supply chain
Blogg

Industri 4.0 – Digitalisering av supply chains

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, avser en ny fas i den industriella revolutionen. Inom supply chain management...

Blogg

Lageroptimering och inköp med Dynamics BC och EazyStock

Business Central, eller Dynamics BC, är Microsofts senaste ERP-nyhet. Affärssystemet bygger i mångt och mycket på Dynamics NAV, där den...

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev