Återanskaffning och lagerpåfyllnad på ett nytt sätt

Digitalisera dina påfyllnadsprocesser och slipp räkna ut beställningsmängder eller säkerhetslager för all framtid.

Boka en demo

Home / Mjukvara / Mjukvara för automatisk varupåfyllnad

Automatisk varupåfyllnad

Lagerplanerare spenderar för mycket tid på att räkna ut vad, när och hur många lagervaror som ska beställas på nytt. EazyStocks funktion för automatisk varupåfyllnad ger dig en mycket smartare lösning.

EazyStock beräknar alla parametrar för återanskaffning och justerar dem dynamiskt utifrån efterfrågeprognoser, lagerprofiler, leveransmål och förändringar i ledtiderna. Detta gör att lagerpåfyllnaden anpassas efter marknaden, kunderna, produktionen och leverantörerna.

Dynamisk återanskaffning

Sluta mata in data för lagerpåfyllnad manuellt i ditt affässystem. Anslut istället EazyStock för att spara tid och minimera risken för mänskliga fel.

 

EazyStock räknar ut parametrar som beställningspunkter, kvantiteter och säkerhetslager för samtliga produkter. Uppgifterna uppdateras sedan dynamiskt baserat på prognoser, lagerpolicys och önskade servicenivåer. Resultatet blir en lista på beställningsförslag med optimerade kvantiteter, som motsvarar efterfrågan och tar hänsyn till leveransproblem och beställningsvillkor.

 

När du har godkänt förslaget skickas det till affärssystemet för behandling.

Mjukvara för varupåfyllnad

Fokusera på undantagen

Fokusera på att analysera ordrar som har störst risk att avvika från det normala.
 
EazyStock ger dig dagligen en lista på beställningsförslag. Du kan själv välja om du vill kontrollera varje förslag eller låta systemet automatisera de vanliga ordrarna med låga kostnader.
 
Genom att bara analysera ordrar som avviker från det normala kommer du att få mer tid över till annat.

Beställningsscheman

Vill du beställa på vissa veckodagar? Accepterar ditt lager endast leveranser under veckodagar? Eller har din leverantör regelbundna stängningstider där inga beställningar kan göras?
 
För att undvika problem som påverkar lagertillgängligheten kan du med EazyStocks beställningsscheman lägga in de dagar då beställningar kan läggas, skickas av leverantörer eller levereras. Återanskaffningskvantiteterna och säkerhetslagret justeras då för att täcka den kommande efterfrågan.

Orderpåfyllning

Uppfyll dina leverantörers minstabeställningar (MOQ) – kvantitet, värde, volym eller vikt – eller fyll upp containerutrymmet så kostnadseffektivt som möjligt.
 
När du lägger en beställning som ligger under sin MOQ eller containerkapacitet rekommenderar EazyStock artiklar med en framtida förväntad efterfrågan att fylla upp ordern med, så att du slipper välja lagerartiklar manuellt som kan leda till överskottslager.

Strukturartiklar

”Beställningar med strukturartiklar kan vara utmanande – man ska ta hänsyn till skilda leverantörer, ledtider, kostnader och beställningsvillkor.

 

EazyStock hjälper dig hantera artiklar som består av flera komponenter, genom att enkelt justera lagerpolicys och påfyllningsparametrar för var och en, så att slutproduktens efterfrågan möts.

Användning av automatiskt varupåfyllnadssystem för att hanteera bill of matereials

Nöjda kunder över hela världen

Vi finns här för dig

Vårt Customer Success Team står redo att ge dig personlig support, från installation av systemet till att du blir en fullfjädrad expert på EazyStock. Vi börjar med att presentera grunderna som ger avkastning redan från start. I takt med att du blir allt mer bekant med systemet lägger vi till ytterligare funktioner.

Vi kan allt om EazyStock och vi ser fram emot att hjälpa dig lyckas!

Kontakta oss   >

Det finns mer att upptäcka

Den optimala beställningspunkten – konsten att avgöra när man ska köpa in

Läs bloggen

 

Design Ready Controls fortsätter växa med ett väl optimerat lager

Läs kundcaset

 

Effektiv lagerpåfyllnad: Varför du behöver det & hur du uppnår det

Läs bloggen

 

Boka en demo