Skapa exaktare efterfrågeprognoser med automatisering

Slipp slösa tid på att räkna ut prognoser i kalkylblad. EazyStock automatiserar efterfrågeprognoserna, så att du sparar tid och får exaktare prognoser.

Boka en demo

Home / Mjukvara / Mjukvara för efterfrågeprognoser

Mjukvara för efterfrågeprognoser

En mjukvara för efterfrågeprognoser lägger grunden för en framgångsrik lagerhantering. Den hjälper dig undvika överskottslager och säkerställa tillgängligheten – för nöjda kunder och för att ligga steget före konkurrenterna.

EazyStocks mjukvara för efterfrågeprognoser har avancerade och lättanvända funktioner som skapar exakta prognoser, med hänsyn till säsong, trender och kampanjer. Våra algoritmer för efterfrågeprognoser ökar servicenivåerna och mängden levererade beställningar utan extra lagerinvesteringar.

Statistiska efterfrågeprognoser

Lagerartiklars efterfrågan förändras när de rör sig genom produktlivscykeln – från tillväxt, till mognad och nedgång.

 

EazyStock delar in artiklarna i nio olika efterfrågetyper – beroende på deras plats i livscykeln och efterfrågeprofil. Efterfrågetypen ligger sedan till grund för den statistiska algoritm som beräknar prognoser med hög precision.

Säsongsprognoser

Det ska vara enkelt att hantera produkter med säsongsbaserad efterfrågan. EazyStock identifierar och integrerar automatiskt säsongsbaserade efterfrågeprofiler i efterfrågeprognoserna. Detta ger dig tillräckligt lager för att möta toppar i efterfrågan, samt tryggheten i att lagernivåerna automatiskt sjunker när ordermängderna minskar.

Prognoser för nya produkter

Skapa noggranna efterfrågeprognoser för nya produkter med EazyStocks funktioner ”supersession” och ”similar item”.

 

EazyStock skapar prognoser baserat på försäljningshistoriken hos existerande eller liknande produkter vid specifika tidpunkter – oavsett om du ersätter en artikel eller släpper en ny produkt. Kombinera detta med marknadsundersökningar för att ha rätt lagerbestånd när nya produkter når marknaden.

Efterfrågeprognoser för nya artiklar

Justera prognoser för kampanjer

Hantera kampanjer som ett proffs genom att finjustera dina efterfrågeprognoser och parametrar för lagerpåfyllnad för att matcha kampanjaktiviteterna.

EazyStocks mjukvara för efterfrågeprognoser försäkrar att du alltid har produkter i lager vid behov, utan risk för överskott när efterfrågan sjunker.

Efterfrågeprognoser

Kunskap är makt! Med EazyStock skapar du enkelt exakta efterfrågeprognoser som blickar långt in i framtiden, och som tar hänsyn till ledtider och potentiella lagernivåer. Dela planerade beställningsdatum och kvantiteter till leverantörer så att de kan planera verksamheten. I gengäld kan du förhandla det bästa priset och få pålitliga leveranser.

Prognoser för efterfrågan

Nöjda kunder över hela världen

Vi finns här för dig

Vårt Customer Success Team står redo att ge dig personlig support, från installation av systemet till att du blir en fullfjädrad expert på EazyStock. Vi börjar med att presentera grunderna som ger avkastning redan från start. I takt med att du blir allt mer bekant med systemet lägger vi till ytterligare funktioner.

Vi kan allt om EazyStock och vi ser fram emot att hjälpa dig lyckas!

Kontakta oss   >

Det finns mer att upptäcka

8 tips för bättre efterfrågeprognoser

Läs blogg

Hantera variationer i efterfrågan och förbättra företagets resultat

Ladda ned guiden

Beräkning av prognosfel för mer precisa efterfrågeprognoser

Läs blogg

Boka en demo