Hur man använder ABC-klassificering för att bättre optimera lagret

3 min läsning

ABC-klassificering för optimerat lager

    Share

  • Twitter-Icon
  • facebook-icon
  • linkedin-icon
  • atrate-icon

ABC-klassificering (även kallat ABC-analys) är en vanlig metod inom supply chain management och inom distribution och produktion. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad det är och varför man ska använda ABC-klassificera för sin lagerhantering.

Vad är ABC-klassificering (ABC-analys)?

ABC-klassificering är en metod där man organiserar sitt lager och gör en lagerkategorisering av sina artiklar för att dessa ska vara enklare att hantera.

ABC-analysen används för att särskilja och gruppera olika artiklar och med hjälp av detta förstå vilken inverkan olika kategorier av artiklar har på de totala lagerkostnaderna. Baserat på detta kan man sedan hantera de olika kategorierna utifrån deras karaktär, hur de skiljer sig åt i värde och/eller orderfrekvenser, och på så sätt uppnå bättre lagerstyrning.

Hur använder man ABC-klassificering för lageroptimering?

Klassificeringen i en ABC-analys baseras på hur viktig eller affärskritisk man anser en artikel vara. Detta skiljer sig så klart mellan företag men bästa praxis är att utgå från försäljningsvolym och att gruppera artiklarna i tre kategorier (A, B, eller C).

  • A-klassens artiklar är väldigt viktiga för organisationen. På grund av hög efterfrågan kräver “A”-artiklarna återkommande värdeanalyser. Den här kategorin försvinner snabbt ur lagret och består oftast av de billigare artiklarna. “A-segmentet” står för större delen av dina satta nivåer inom service och kundnöjdhet.
  • B-klassens artiklar är viktiga, men något mindre viktiga än A-klassen. Dessa har oftast ett medelhögt värde och har varken hög eller låg beställningsfrekvens.
  • C-klassens artiklar befinner sig ute i marginalen av verksamheten. Beställningsfrekvensen är låg och artiklarna är oftast dyra. C-klassens artiklar lagerhålls i väldigt låg kvantitet eller inte alls. Detta beror mycket på höga lagerhållningskostnader.

När du ska klassificera ditt lager är den så kallade Pareto-principen, även känd som 80/20-regeln, en bra princip att använda sig av. 80/20-regeln innebär att 20 % av artiklarna står för 80% av försäljningsintäkterna. Den vanligaste uppdelningen blir då att A-artiklarna står för 80 % av försäljningen, B för 15 %, och C för resterande 5 %.

Modellen kan självfallet följa olika procentsatser med detta är den vanligaste uppdelningen mellan ABC-klasserna som även illustreras nedan.

ABC-klassificering för lagerhantering och materialplanering

ABC-klassificering i praktiken

Även om det vanligaste är att använda den årliga försäljningsvolymen när man gör ABC-klassificeringen, så kan man välja att kombinera flera aspekter för att få mer anpassad och bättre fungerande artikelklassificering. Man kan till exempel kombinera försäljningsvolymen med varuvärde, täckningsbidrag eller frekvens.

Nya och kritiska artiklar måste också hanteras lite annorlunda och särskilt anpassas.

För nya produkter kan man t.ex. använda en årlig prognostiserad uppskattning för att estimera efterfrågan, eller så kan man kanske se på andra, liknande artiklar och prognostisera baserat på deras historiska efterfrågan.

För kritiska artiklar är det viktigt att lagret inte tar slut och dessa måste hanteras med en särskild strategi. Annars finns det stor risk att kunden går till en konkurrent.

Videon nedan (på engelska) visar ett exempel på hur man kan beräkna ABC-klassificering på ett lager på ett manuellt sett.

Vad är fördelarna med ABC-klassificering?

Den största anledningen till att företag använder ABC-analys är för att få en effektivare och mer rättvisande orderhantering, och därigenom kunna skapa en korrekt inköpsplanering och lagerplanering. Detta för att få bättre koll på lagret, och spara tid och pengar.

Automatisera ABC-analysen med mjukvara för lageroptimering

Många företag använder sig av funktionalitet i affärssystemet eller gör beräkningar i kalkylark för att underlätta sina påfyllnadsrutiner. Det kan fungera väl när produktutbudet är litet och komplexiteten låg, men i takt med att produktutbudet växer upptäcker många att de beställer för mycket eller för lite till följd av dålig precision. Detta leder till dåliga servicegrader och överlager som snabbt byggs upp och blir kostsamt.

Med en mjukvara för lageroptimering så klassificeras lagerartiklar dynamiskt med hjälp av flera viktiga faktorer, bland annat efterfrågetyp, värdet på den årliga användningen (VAU), plockfrekvens och efterfrågans volatilitet. Artiklarna grupperas sedan automatiskt i matriser och servicegradsmålen (lagertillgängligheten) bestäms för varje grupp.

Resultatet? En betydligt mer detaljerad lagerhantering – automatiserad för maximal effektivitet.

I vår bloggpost EazyStock vs ditt affärssystem – vem vinner slaget? kan du läsa mer om hur EazyStock kompletterar affärssystemet och ersätter kalkylblad och vad du vinner på detta.

Kontakta oss för en demo om du vill veta mer om hur EazyStock kan hjälpa dig nå dina mål med förbättrad ABC-klassificering.

Lageroptimering

Share
time

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst