ABC classification of inventory

Hur man använder ABC-klassificering för att bättre optimera lagret

2 min läsning


Den här bloggposten publicerades först i februari 2015 och uppdaterades i juni 2019.

ABC-klassificering för materialhantering

ABC-klassificering (eller ABC-analys) är en metod för lagerkategorisering som ofta används för materialhantering.

ABC-analys används för att särskilja och gruppera artiklar och med hjälp av detta förstå vilken inverkan olika kategorier av artiklar har på de totala lagerkostnaderna. Baserat på detta kan man sedan hantera de olika kategorierna utifrån deras karaktär och på så sätt uppnå bättre styrning.

ABC-analysen görs för att kunna hantera klasser som skiljer sig åt i värde och/eller orderfrekvenser. Bästa praxis är i regel att gruppera artiklarna i tre kategorier (A, B, eller C).

  • A-klassens artiklar är väldigt viktiga för organisationen. På grund av hög efterfrågan kräver “A”-artiklarna återkommande värdeanalyser. Den här kategorin försvinner snabbt ur lagret och består oftast av de billigare artiklarna. “A-segmentet” står för större delen av dina satta nivåer inom service och kundnöjdhet.
  • B-klassens artiklar är viktiga, men något mindre viktiga än A-klassen. Dessa har oftast ett medelhögt värde och har varken hög eller låg beställningsfrekvens.
  • C-klassens artiklar befinner sig ute i marginalen av verksamheten. Beställningsfrekvensen är låg och artiklarna är oftast dyra. C-klassens artiklar lagerhålls i väldigt låg kvantitet eller inte alls. Detta beror mycket på höga lagerhållningskostnader.

När du ska klassificera ditt lager är den så kallade Pareto-principen, även känd som 80/20-regeln, en bra pricip att använda sig av. 80/20-regeln innebär att 20 % av artiklarna står för 80% av försäljningsintäkterna. Oftast står A-artiklarna för 20 % av försäljningen.

ABC klassificering av lagerhantering och materialplanering

ABC-klassificering för lagerstyrning

ABC-klassificering för lagerstyrning bygger på samma princip. Dina artiklar klassificeras in i A, B, C och D (80%, 15%, 5%, 0%) baserat på försäljningsvolymen, vilket anses vara bästa praxis inom lagerstyrning.

Videon nedan (på engelska) visar hur du kan beräkna ABC för ditt lager:

Det vanligaste är att använda den årliga försäljningsvolymen när man gör ABC-klassificeringen. Om det till exempel visar sig att dina A-artiklar endast representerar 50% har du troligtvis för lite lager av dessa artiklarna för att kunna möta dina kunders efterfrågan.

Nya och kritiska artiklar måste hanteras lite annorlunda och särskilt anpassas. För nya produkter kan man t.ex. använda en årlig prognostiserad uppskattning för att estimera efterfrågan, eller så kan man kanske se på andra, liknande artiklar och prognostisera baserat på deras historiska efterfrågan. För kritiska artiklar är det viktigt att lagret inte tar slut och dessa måste hanteras med en särskild strategi. Annars finns det stor risk att kunden går till en konkurrent.


Lagerplanerarens guide till ABC & XYZ-analys

Många företag använder sig av funktionalitet i affärssystemet eller gör beräkningar i Excel för att underlätta sina påfyllnadsrutiner. Det kan fungera väl när produktutbudet är litet och komplexiteten låg, men i takt med att produktutbudet växer upptäcker många att de beställer för mycket eller för lite till följd av dålig precision. Detta leder till dåliga servicegrader och överlager som snabbt byggs upp. I vår bloggpost EazyStock vs ditt affärssystem – vem vinner slaget? kan du läsa mer om hur EazyStock kompletterar affärssystemet och ersätter excel och vad du vinner på detta.

Kontakta oss för en 20 minuters demo om du vill veta mer om hur EazyStock kan hjälpa dig nå dina mål med förbättrad ABC-klassificering.

EazyStock Mjukvara Lageroptimering

Share

2 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.