Säkra lagertillgängligheten utan att investera för mycket

Få nöjda kunder, nå dina leveransmål och undvik förlorade beställningar, samtidigt som du sänker lagernivåerna och frigör rörelsekapital.

Boka en demo

Home / Mjukvara / Mjukvara för lagerplanering

Mjukvara för lagerplanering

Hur hanterar man balansgången mellan lagertillgänglighet och låga lagernivåer?

Med EazyStocks mjukvara för lagerplanering kan du uppnå de mest ambitiösa leveransmålen (servicegraderna) – med ett minimalt lager. Mjukvarans kraftfulla algoritmer jobbar i bakgrunden för att säkerställa att rätt artiklar beställs i rätt mängd. Verktygets mål är att möta efterfrågan utan att binda upp onödigt kapital.

Automatiserad lagerklassificering

Ta ABC-analysen till nästa nivå! EazyStock klassificerar lagerartiklar dynamiskt med hjälp av flera viktiga faktorer, bland annat efterfrågetyp, värdet på den årliga användningen (VAU), plockfrekvens och efterfrågans volatilitet.

 

Artiklarna grupperas automatiskt i matriser och servicegradsmålen (lagertillgängligheten) bestäms för varje grupp.

 

Resultatet? En betydligt mer detaljerad lagerhantering – automatiserad för maximal effektivitet.

Lagerklassificering

Dynamisk justering av lagernivåerna

Dagarna för manuell lagerstyrning är bakom oss. EazyStock räknar dagligen ut de optimala lagernivåerna , för varje artikel i varje matris. Målet är att uppfylla servicenivåerna med minsta möjliga lager.

EazyStock omklassificerar artiklar dynamiskt, baserat på de senaste prognoserna och kostnaderna. Detta ger dig fullständig kontroll över lagerinvesteringarna – utan ett enda kalkylblad i sikte.

Transparenta lagerprofiler

Få en daglig överblick av lagrets tillstånd och djupdyk i detaljerna för varje artikel. EazyStocks mjukvara för lagerplanering gör det enkelt att identifiera hälsosamma, överflödiga eller föråldrade lagerartiklar. Du kan sedan identifiera områden som kräver åtgärder – som att ta bort dyra, föråldrade artiklar, minska överskottslager, och i slutändan skapa en bättre lageromsättning.

Kvinna involverad i lagerplanering

”What if”-simuleringar

Vad händer med tillgängligheten om du skär ner på lagerinvesteringarna? Och hur påverkas kassaflödet om du vill förbättra servicegraden?

Med EazyStock kan du simulera sådana scenarier i realtid utan ekonomisk risk, så att du kan fatta rätt lagerbeslut innan du implementerar förändringarna.

Nöjda kunder över hela världen

Vi finns här för dig

Vårt Customer Success Team står redo att ge dig personlig support, från installation av systemet till att du är expert på EazyStock. Vi börjar med att presentera grunderna som ger avkastning redan från start. I takt med att du blir allt mer bekant med systemet lägger vi till ytterligare funktioner.

Vi kan allt om EazyStock och vi ser fram emot att hjälpa dig lyckas!

Kontakta oss   >

Det finns mer att upptäcka

Vad är lageroptimering?

Läs bloggen

 

Lagerplanerarens guide till ABC & XYZ-analys

Ladda ned guiden

 

6 tekniker för bättre lagerstyrning

Läs bloggen

 

Boka en demo