Minimera leveranshinder under kinesiska nyåret med effektiv lagerplanering 

Smarta lagerplanerare och inköpare planerar i god tid inför det kinesiska nyåret, oftast flera månader i förväg. För många företag kan det vara viktigt att ha anpassat sina beställningar så tidigt som i oktober för att undvika leveransproblem. Svaret är effektiv lagerplanering.  

Ju mer förberedd du är, desto större är din förmåga att säkerställa att er lagerplanering påverkas så lite som möjligt av leveranshinder när den årliga festligheten drar igång. 

I det här inlägget tittar vi på de utmaningar som det kinesiska nyåret medför och hur man kan gå tillväga för att vara mer förberedd och undvika leveranshinder. 

Nedstängningar under det kinesiska nyåret 

Varje år stängs fabriker i Kina ner (och även i andra länder där man firar högtiden så som; Indonesien, Malaysia, Nordkorea, Singapore, Sydkorea, Vietnam och Brunei) så att arbetarna ska få ledighet och kunna fira. 2025 infaller högtiden mellan 28e januari och 3e februari. Under denna tid kommer produktionen över hela Kina att upphöra och leveranser kommer att försenas. 

Företag i Norden som importerar från dessa länder måste ta i beaktning det leveransavbrott som det innebär så att det inte leder till lagerbrister.  

Även om ledigheten sträcker sig över sju dagar, så bör företag också förvänta sig att deras tillverkare pausar sin produktion under minst två veckor. I regel så stänger fabrikerna cirka en vecka i förväg för att arbetare ska kunna hinna åka hem till sina familjer i andra delar av landet och sedan tid för att resa tillbaka igen. 

Totalt kan det alltså dröja mellan tre och fyra veckor innan fabrikerna återuppnår sin fulla kapacitet, vilket får en stor påverkan på globala försörjningskedjor. 

Utmaningar företag kan drabbas av på grund av kinesiska nyåret 

Andra utmaningar som lagerhållande företag kan drabbas av under det kinesiska nyåret: 

Försörjningsbrist

Det kinesiska nyåret är ökänt för att leda till efterföljande arbetskraftsbrister, vilket kan leda till ytterligare förseningar i produktionen. Eftersom förflyttning mellan fabriksjobb är relativt lätt i dessa länder, återgår ibland anställda inte till sina nuvarande positioner. Detta innebär att det tar tid att få tillbaka produktionen till full kapacitet. Företag tenderar att bromsa produktionen någon vecka innan det kinesiska nyåret, och det kan ta några veckor efter firandet att komma tillbaka till full kapacitet. 

Bristfällig kommunikation

Under kinesiskt nyår är ALLA anställda lediga, så förvänta dig inte att få tag på någon under ledigheten. Det kommer inte att finnas någon i närheten som kan svara på brådskande e-postmeddelanden, telefonsamtal eller ta emot en brådskande order. 

Försenade leveranser

Att få ut försändelser i tid kan vara utmanande eftersom alla kunder vill att sina ordrar ska prioriteras och få dom skeppade i god tid innan det kinesiska nyåret, vilket kan leda till att det blir svårt att hinna med allt innan nedstängningen. Du måste få in dina beställningar före andra så att du inte trycks ner på prioriteringslistan. 

Problem med produktkvalitet

Det är relativt enkelt för arbetare att förflytta sig mellan olika fabriksjobb. Om samma arbetare inte återvänder till fabrikerna tar det tid att hitta nya medarbetare och utbilda dem till samma standard. När personal byts ut och stressen blir hög för att komma ikapp med produktionen så kan det ge en negativ påverkan på kvaliteten i produktionen.  

Hantering av leveransstörningar under det kinesiska nyåret 

Som många lager- och inköpsplanerare vet så kan planering inför det kinesiska nyåret vara en komplex uppgift på grund många osäkra variabler. Hur mycket extra lager ska du beställa för att täcka dina prognoser? När ska du göra beställningarna? Behöver du backa upp med beredskap med olika leverantörer? Och för vilka produkter? 

Här är fyra viktiga överväganden: 

1. Lägg tid på att skapa korrekta efterfrågeprognoser

Du kommer sannolikt att behöva ta fram efterfrågeprognoser med längre utsikt än normalt, så se till att ge dig lite extra tid för att gå igenom historiska efterfrågeperioder och överväg aspekter som säsongsvariationer, kampanjer eller trender. Vill du fördjupa dig ytterligare så har vi skrivit en eBook om just efterfrågeprognoser med praktiska tips.

2. Dela efterfrågeprognoserna tidigt med leverantörerna

Se till att du delar era efterfrågeprognoser med era leverantörer så tidigt du kan. Då vet de exakt vilka artiklar du behöver för att täcka perioden och vilka datum de bör lämna fabriken.

Diskutera eventuella problem och risker för att gemensamt arbeta fram lösningar.

CNY shipping delays

3. Räkna med leveransförseningar

Med pågående fraktutmaningar så kan det vara klokt att ta med i beräkningarna att det kan ta lite längre tid än normalt med leveranserna. Det kan därför vara smart att ta lite extra marginal med leveranserna för att mildra eventuella logistiska problem på vägen. 

4. Öka säkerhetslager för att täcka upp eventuella brister

Inför det kinesiska nyåret, så kan du se över möjligheten att höja era säkerhetslagernivåer för att förhindra lagerbrist under början av året. Särskilt om du är osäker på träffsäkerheten i dina prognoser eller om efterfrågan på några av dina artiklar är mycket oregelbunden. 

Att göra prognoser och planeringar manuellt kan väldigt snabbt bli komplext. Den mänskliga faktorn tillför även ibland en felmarginal och rädslan för att stå med bristande lagervaror kan göra att man istället beställer in en alldeles för stor lagerhållning. 

Hur kan EazyStock hjälpa?

I lageroptimeringsverktyg, som EazyStock, så finns bland annat en funktion som kallas leverantörskalendrar. Denna funktion är till för att kunna hantera leverantörer som har stängt under delar av året eller intensiva perioder där beställningar inte kan göras.

Man skapar enkelt upp en kalender för varje leverantör och lägger till nedstängningsdatum, t.ex. det kinesiska nyåret. Ledtider, beställningspunkter, beställningsmängder och säkerhetslagernivåer justeras automatiskt och tillräckligt med lager skickas innan de stänger ner för att täcka upp för den kommande efterfrågan.

I stället för att du och ditt team manuellt bestämmer hur mycket lager som ska läggas till i din beställning så tittar EazyStock på den kommande prognosperioden, överväger eventuella justeringar för säsongsvariation, kampanjer etc och lägger till längre ledtider. Med denna data tillgänglig så beräknas sedan de nya orderkvantiteterna och säkerhetslagernivåerna ut.

Du får granska förslagen och sedan godkänna eller göra förändringar. Resultatet är att du kan minimera risker för brist på varje enskild SKU.

Använd leverantörskalendrar mot leverantörsstörningar

EazyStocks leverantörskalendrar är inte specifika för kinesiska nyåret och kan ställas in för alla leverantörer där man har vetskap om en kommande pause eller avbrott i produktionen. Det skulle också kunna vara semesterperioden under den svenska sommaren eller planerade underhåll vid stora produktionsanläggningar.  

En del kunder till EazyStock föredrar att ställa in olika kalendrar för varje leverantör. Om du har resurser för detta så är det rimligt att prata med varje leverantör, förstå deras begränsningar under det kinesiska nyåret och anpassa deras leverantörskalender utefter det.

Andra kunder väljer att ha en övergripande kalender för alla leverantörer.

Detta är ett snabbare och enklare alternativ, men kan leda till en större uppbyggnad av lagernivåer i några månader tills produktion och leverans återgått till det normala.

Att säkra en tillförlitlig och kostnadseffektiv lagerförsörjning är avgörande för att du ska kunna uppnå dina mål.

Om du vill veta mer hur EazyStock kan hjälpa dig att hantera ordervillkor och leveranshinder som ett proffs, kontakta oss. 

Brown boxes stacked on top of each other filling a shipping container from top to bottom and side to side. The container is grey metal and the doors are open.
Blogg

Din guide till att bemästra minsta order kvantitet (MOQ)

Vad innebär minsta orderkvantitet (MOQ)? ABC, ERP, EOQ, JIT… det finns många akronymer och begrepp som används inom inköp och...

A variety of colourful shipping containers stacked in a shipping yard five high and at different heights with blue sky and white clouds
Blogg

Containerbristen – optimera dina inköp och fyll effektivt containrar

Varför är det brist på containrar? Effekterna av Covid-19 har varit långtgående och orsakat stor påverkan på de globala logistikkedjorna....

Manual hydraulic lift in the foreground of an image of warehouse with shelving units behind slightly blurry
Blogg

Så förhindrar du lagerbrist med lageroptimering

Vanliga orsaker till brist på lagerartiklar Som inköpare och lagerplanerare står man ständigt inför utmaningar och risker i att förutse...