Så bör du planera för att minimera leveranshinder under kinesiska nyåret

5 min läsning

inköpsplanering kinesiska nyåret

    Share

  • Twitter-Icon
  • facebook-icon
  • linkedin-icon
  • atrate-icon

Tillverkningssektorn i Kina har länge lockat många västerländska företag till att förflytta sin produktion till Kina och kringliggande länder. Kinas ekonomiska utveckling har även drivits på av ökad export till västerländska länder. Med lägre arbetskraftskostnader och hög kompetens inom tillverkning är fördelarna många.

Men genom att utöka sina leveranskedjor globalt utsätter sig dessa företag även för nya risker. Ett exempel på en risk är skillnaderna i kalenderår. Vilket ger utrymme för missförstånd och förseningar.

Det kinesiska nyåret är den främsta och mest avgörande högtiden som ofta leder till störningar i leveranskedjor globalt.

 

Det gäller för inköpare och lagerplanerare att vara smarta och planera i tid. För många företag kan det vara viktigt att ha anpassat sina beställningar så tidigt som i oktober för att undvika leveransproblem.

Ju mer förberedd du är, desto större är din förmåga att säkerställa att er lagerplanering påverkas så lite som möjligt av leveranshinder när den årliga festligheten drar igång.

I det här inlägget tittar vi på de utmaningar som det kinesiskt nyåret medför och hur man kan gå tillväga för att vara mer förberedd och undvika leveranshinder.

Vad innebär det kinesiska nyåret för de globala leveranskedjorna

Under det kinesiska nyåret stängs alla fabriker i Kina ner (och även i andra länder där man firar högtiden så som; Indonesien, Malaysia, Nordkorea, Singapore, Sydkorea, Vietnam och Brunei) så att arbetarna ska få ledighet och fira.

Nästa kinesiska nyår infaller från 31 januari till 06 februari 2022. De två senaste nyåren präglades även extra mycket av förseningar på grund av Covid-19. Det kommande kinesiska nyåret kan komma även det att vara fortsatt påverkad av den globala pandemin.

Hur ska man hantera detta leveransavbrott utan att det orsakar lagerbrist eller slut i laget?

Typiska utmaningar företag står inför på grund av det kinesiska nyåret

Försörjningsbrist

Även om ledigheten sträcker sig över sju dagar, så bör företag också förvänta sig att deras tillverkare pausar sin produktion under minst två veckor. I regel så stänger fabrikerna cirka en vecka i förväg för att arbetare ska kunna hinna åka hem till sina familjer i andra delar av landet och sedan tid för att resa tillbaka igen.

Totalt kan det alltså dröja mellan tre till fyra veckor innan fabrikerna öppnat sin kapacitet, vilket får en stor påverkan på globala försörjningskedjor.

Bristfällig kommunikation

Under kinesiskt nyår är ALLA anställda lediga, så förvänta dig inte att få tag på någon under den ledigheten.

Försenade leveranser

Med flera kunder som vill att sina ordrar ska prioriteras och få dom skeppade i god tid innan det kinesiska nyåret så kan det vara svårt att hinna med allt innan nedstängning.

Det kinesiska nyåret är även ökänt för problem med arbetskraftsbrist som kan leda till ytterligare, oplanerade förseningar i produktionen. Mer om det i nästa punkt.

Problem med produktkvalitet

Det är relativt enkelt för arbetare att förflytta sig mellan fabriksjobb. En utmaning som många arbetsgivare står inför runt denna högtid är att många arbetare ej återgår till sitt nuvarande jobb efter ledigheten. Det sätter ytterligare käppar i hjulen för att snabbt få igång produktionen till full kapacitet.

När personal byts ut och stressen blir hög för att komma ikapp med produktionen så kan det ge en negativ påverkan på kvaliteten.

Hur ska man hantera leveransstörningarna under det kinesiska nyåret?

Som många lager- och inköpsplanerare vet så kan planering inför det kinesiska nyåret vara en komplex uppgift på grund många osäkra variabler. Hur mycket extra lager ska du beställa för att täcka dina prognoser? När ska du göra beställningarna? Behöver du backa upp med beredskap med olika leverantörer? Och för vilka produkter?

Här är fyra viktiga överväganden:

1. Lägg tid på att ta fram korrekta efterfrågeprognoser

Du kommer sannolikt att behöva ta fram efterfrågeprognoser med längre utsikt än normalt, så se till att ge dig lite extra tid för att gå igenom historiska efterfrågeperioder och överväg aspekter som säsongsvariationer, kampanjer eller trender. Vill du fördjupa dig ytterligare så har vi skrivit en eBook om just efterfrågeprognoser med praktiska tips.

2. Dela efterfrågeprognoserna tidigt med leverantörerna och sätt en plan

Se till att du delar era efterfrågeprognoser med era leverantörer så tidigt du kan. Då vet de exakt vilka artiklar du behöver för att täcka perioden och vilka datum de bör lämna fabriken.

Diskutera eventuella problem och risker för att gemensamt arbeta fram lösningar.

CNY shipping delays
3. Räkna med leveransförseningar

Med pågående fraktutmaningar så kan det vara klokt att ta med i beräkningarna att det kan ta lite längre tid än normalt med leveranserna. Det kan därför vara smart att ta lite extra marginal med leveranserna för att mildra eventuella logistiska problem på vägen.

4. Öka säkerhetslager för att täcka upp eventuella brister

Inför det kinesiska nyåret, så kan du se över möjligheten att höja era säkerhetslagernivåer för att förhindra lagerbrist under början av 2022. Särskilt om du är osäker på träffsäkerheten i dina prognoser eller om efterfrågan på några av dina artiklar är mycket oregelbunden.

Att göra prognoser och planeringar manuellt kan väldigt snabbt bli komplext. Den mänskliga faktorn tillför även ibland en felmarginal och rädslan för att stå med bristande lagervaror kan göra att man istället beställer in ett alldeles för stor lagerhållning.

Hur kan verktyg för lageroptimering hjälpa?

I lageroptimeringsverktyg, som EazyStock, så finns bland annat en funktion som kallas leverantörskalendrar. Denna funktion är till för att kunna hantera leverantörer som har stängt under delar av året eller intensiva perioder där beställningar inte kan göras.

Man skapar enkelt upp en kalender för varje leverantör och lägger till nedstängningsdatum, t.ex. det kinesiska nyåret. Ett annat exempel är semesterperioden i juni månad i Sverige som kan vara en avvikande period för många svenska leverantörer.

Ledtider, beställningspunkter, beställningsmängder och säkerhetslagernivåer justeras automatiskt och tillräckligt med lager skickas innan de stänger ner för att täcka upp för den kommande efterfrågan.

I stället för att du och ditt team manuellt bestämmer hur mycket lager som ska läggas till i din beställning så tittar EazyStock på den kommande prognosperioden, överväger eventuella justeringar för säsongsvariation, kampanjer etc och lägger till längre ledtider. Med denna data tillgänglig så beräknas sedan de nya orderkvantiteterna och säkerhetslagernivåerna ut.

Du får granska förslagen och sedan godkänna eller göra förändringar. Resultatet är att du kan minimera risker för brist på varje enskild SKU.

Använd leverantörskalendrar för alla leverantörsstörningar

En del kunder till EazyStock föredrar att ställa in olika kalendrar för varje leverantör. Om du har resurser för detta så är det rimligt att prata med varje leverantör, förstå deras begränsningar under det kinesiska nyåret och anpassa deras leverantörskalender utefter det.

Andra kunder väljer att ha en övergripande kalender för alla leverantörer.

Detta är ett snabbare och enklare alternativ, men kan leda till en större uppbyggnad av lagernivåer i några månader tills produktion och leverans återgått till det normala.

Att säkra en tillförlitlig och kostnadseffektiv lagerförsörjning är avgörande för att du ska kunna uppnå dina mål.

Om du vill veta mer hur EazyStock kan hjälpa dig att hantera ordervillkor och leveranshinder som ett proffs, kontakta oss för en demo.

Tillgång lagerartiklar

Share
time

5 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst