Optimera din lageromsättningshastighet för framgångsrik lagerhantering

För många företag som strävar efter att förbättra sin lagerhantering är lageromsättningshastighet ett kritiskt nyckeltal. Det är ett relativt enkelt nyckeltal att samla in och analysera, och det kan vara mycket användbart som ett riktmärke för att optimera effektiviteten i din lagerhantering. Men vad innebär egentligen lageromsättningshastighet?

Vad är lageromsättningshastighet?

Lageromsättningshastighet, även kallat omsättningshastighet eller varulagrets omsättningshastighet, är förhållandet som visar hur många gånger produkterna säljs eller används under en given tidsperiod. Det hjälper inköpare och lagerhanteringsteam att analysera hur väl de hanterar sina lagernivåer. När lageromsättningen är hög, hanterar ett företag generellt sitt lager effektivt. Å andra sidan är en låg lageromsättning vanligtvis en indikation på ineffektiva lagerpåfyllningsprocesser.

Hur beräknar man lageromsättningshastighet?

Det finns flera sätt att beräkna lageromsättningen. I det här exemplet används kostnad för sålda varor som grund för beräkning av lageromsättningshastigheten. Ofta använder man beräkningen över en rullande 12-månadersperiod med hjälp av följande formel: Lageromsättningshastighet formel För att hitta det genomsnittliga lagret är den mest grundläggande formeln:

Genomsnittligt lagervärde

Vad är en bra lageromsättningshastighet?

Det tråkiga svaret är att vad som är en bra omsättningshastighet ”beror på”. Olika varutyper omsätts olika snabbt – omsättningshastigheten för chokladkakor kommer till exempel vara mycket högre än den för exklusiva möbler. Det beror även på vilken bransch ni är aktiva inom, men vanligtvis och generellt så strävar företag efter en hög omsättningshastighet. Det beror också på vilken bransch ni är aktiva inom, men generellt strävar företag efter en hög lageromsättningshastighet. Detta beror på att ju högre lageromsättning, desto mindre kapital investeras i lager. En hög lageromsättning innebär också att SKU:er regelbundet säljs eller används, vilket vanligtvis indikerar att prognoserna är korrekta.
Det är dock viktigt att överväga andra nyckeltal när man analyserar lageromsättningen. Till exempel, om du har en hög lageromsättning med en låg servicenivå kan det betyda att du inte har tillräckligt med lager för att täcka din efterfrågan. I det här fallet skulle det vara bättre att investera i fler SKU:er för att få ner din lageromsättning och öka din kundservicenivå. Om du har för många SKU:er är det viktigt att öka din lageromsättning för att inte binda upp kapital i lager du inte behöver och därmed undvika onödiga kostnader för lagerutrymme och transport. En vanlig fallgrop är att köpa för mycket lager av långsamma produkter, vilket kan leda till ökade lagerkostnader och risk för att fastna med inkuranta produkter. Detta kan i slutändan minska dina marginaler när du behöver rea ut eller skrota produkter. Ett sätt att öka lageromsättningen är genom att justera dina beställningspunkter eller ombeställningskvantiteter. För mer information om detta och andra tips om lageromsättning, läs vår i vår artikel där vi ger sex steg för att förbättra din lageromsättning.

Varför är lageromsättningshastigheten viktig?

Lageromsättningens KPI hjälper företag att jämföra hur väl de hanterar sitt lager, orderuppfyllelse och lagerverksamhet. När du kombinerar den med andra nyckeltal, såsom servicenivå eller försäljningsvärde, kan du skapa en heltäckande bild av hur väl dina lagerhanteringsprocesser fungerar och få insikt i hur du kan förbättra din verksamhet. En hälsosam lageromsättning kan förbättra lönsamheten genom att:
  • Lager som omsätts snabbare har lägre lageromkostnader, vilket bidrar positivt till företagets resultat.
  • Kassaflödet förbättras när kapital frigörs och kan användas till nya investeringar.
  • Verksamheter kan snabbare reagera på marknadssvängningar och förändringar i efterfrågan.
  • Risken att överlager blir inkurant och behöver säljas av med förlust minimeras.
För att lära dig mer om vilka nyckeltal du kan mäta och spåra i ditt lager för att förbättra din lagerhantering, kan du läs vår artikel om 10 viktiga KPI:er för lagerhantering och inköp.

Hitta den optimala lageromsättningen

Alltför ofta innebär krav på förbättrad lageromsättning ett beslut att sänka lagernivåerna för samtliga produktgrupper i verksamheten. Detta kan vara en mycket olycklig strategi som slutar med överlager av vissa produkter och brist på andra. Därför finns det några frågor du behöver kunna svara på för att skapa en framgångsrik lageromsättningsstrategi:
  1. Hur ser den tidigare efterfrågan och efterfrågevariationer ut för samtliga varor i lager?
  2. Var i produktlivscyklerna befinner sig dina artiklar och vad har de för efterfrågemönster?
  3. På vilka produkter har du säsongsvariationer?
  4. Hur långa är leverantörernas ledtider och vad finns det för variationer inom dessa?
  5. Beroende på variationerna i efterfrågan och leverantörsledtider, har du tillräckliga säkerhetslager för att undvika bristsituationer?
  6. Vad har ni för servicegradsmål?
Känner du att du har koll på de sex frågorna ovan är du på god väg till ett väl optimerat lager. Och har du få produkter kanske du kan sköta allt detta med hjälp av Excel och ditt affärssystem. Men i takt med att utbud, antal leverantörer och produktgrupper växer kommer det bli allt svårare att ständigt beräkna och uppdatera lagerparameterar för alla unika artiklar. Då är ett verktyg som EazyStock till hjälp, en mjukvara som helt enkelt sköter alla beräkningar åt dig. EazyStock tar hänsyn till produktlivscykler, leverantörer och efterfrågevariationer och ser till att du uppfyller dina servicegradsmål till lägsta möjliga lagernivåer. Och lageromsättningshastigheten kommer att förbättras i takt med att lagret optimeras. Kontakta våra experter för att ta steget mot en effektivare lagerhantering.

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet