Möt efterfrågan och lyckas som inköpare med Black Week

Black Friday och utmaningar med inköp och lagerhållning

Årets Black Friday kommer inträffa den 24e november och är en av årets största shoppingdagar när både fysiska butiker och e-handeln fylls av bra erbjudanden. Under de tio senaste åren har Black Friday sett ökad försäljning varje år och är ett av de viktigaste försäljningstillfällen på året för företag. De kringliggande dagarna ökar också i handel. Man kallar därför hela veckan för Black week och sedan den efterföljande måndagen för Cyber Monday.

Den förlängda reaperioden i och med Black week innebär ökat tryck på att företag är ute i god tid med efterfrågeplanering och får koll på sin lagerhållning. I år står även inköpare med fortsatta utmaningar i och med pressade logistikkedjor globalt, höjda räntor och ökade lagerhållningskostnader.

Att lyckas med försäljning kring dessa dagar handlar om många faktorer. Lagret, POS, frakt, webbshop och bokföringsprogram – allt måste kunna hänga med, så att intäkter inte går förlorade under Black week. Nyckeln är att få koll på din lagerplanering och inköpsprocess.

Vi har sammanfattat en grundläggande guide och några tips för hur du bäst ser till att rätt produkter lagerhålls under denna hektiska försäljningsperiod.

Tips för lagerplanering under Black Friday

Inför Black Friday och Black week måste inköpare och lagerplanerare se till att investera i lager som genererar intäkter utan att riskera att de sen blir hyllvärmare och ett kostsamt lager efter kampanjperioden.

Analysera försäljning och gör noggranna efterfrågeprognoser

Första steget för bra lagerplanering är att använda sig av nogranna efterfrågeprognoser. Dessa bör baseras på tidigare försäljningsperioder under Black week, Black Friday och Cyber monday alternativt andra liknande kampanjperioder som kan hjälpa analysen. Det är även viktigt att ta hänsyn till kvalitativ data. Eftersom marknaden förändras i en dramatisk takt, så finns även information ni behöver hos ert säljteam, marknadsteam och era kunder.

Kampanjerna är också beroende av yttre förhållanden, såsom säsongsmässig efterfrågan, marknadstrender, ekonomiska förhållanden och andra trender som kan orsaka oförutsägbara svängningar i efterfrågan.

En lösning är att automatisera efterfrågeprognoserna för att inte behöva gissa sig till hur mycket lager som bör hållas under försäljningsperioden. Med automatiserade efterfrågeprognoser beräknas alla produkters efterfrågan dynamiskt, utifrån statistiska metoder för efterfrågeprognoser som är mycket mer effektiva, eftersom de analyserar historiska efterfrågemönster på SKU-nivå och tilldelar därefter lämplig algoritm för att beräkna efterfrågan, baserat på efterfrågemönster per artikel.

Uppdatera lagernivåer i realtid

E-handeln jämfört med fysiska butiker behöver inte bara ett attraktivt produktutbud utan även en användarvänlig plattform och process som ser till ordrar hanteras snabbt, effektivt och korrekt. Idag ställer kunder höga krav på optimerade lagerprocesser och att produktkvantiteten som visas i webbutiken är identisk med den faktiska lagernivån.

Detta skapar ett behov av system som arbetar i realtid. Avbeställningar, reservationer och returer måste också ha en levande inverkan på lagernivåerna som visas i era system. Att ha rätt lager, rätt mängd av rätt produkt vid rätt tidpunkt är inte bara av största vikt för e-handlare, utan för alla distribuerande företag för att kunna hålla leveranstider. Det kräver en fullständig och kontinuerlig översikt över ditt lager.

lagerplanering black friday rea

Omfördelning mellan lagerställen

Det är inte ovanligt att man har för mycket av vissa varor på ett lagerställe och brist på ett annat. Det är inte heller ovanligt att man rear ut sitt överlager i en region och köper in nytt i en annan region. Under en stor kampanjperiod som Black week kan det vara extra viktigt att se till att ni kan omfördela artiklar för att utnyttja alla lagerställen maximalt och hålla hälsosamma lagernivåer på samtliga ställen.

Om ni har ett centrallager som fördelar artiklar till mindre regionala lager var extra noggrann med din lagerfördelning. Skicka bara ut de artiklar som varje lager behöver istället för att anta att de har efterfrågat korrekt mängd (de artiklar de vill ha). Att skapa prognoser för flera lagerställen kan leda till onödiga beställningar och för många varor i lager. Kombinera istället efterfrågan från alla ekrarna och skapa en central prognos, eller producera separata prognoser för varje eker (som tar hänsyn till lokala justeringar) och aggregera prognoserna därefter.

Koll på ledtider och ökad synlighet i försörjningskedjan

Vid stora försäljningsperioder är det vanligt att flera företag efterfrågar samma varor från sina leverantörer vilket kan skapa längre ledtider. När leverantörernas ledtider ökar, ökar även risken för att ni får slut på lagret eller längre ledtider mot slutkund. Ett sätt att motverka det är att få full insyn i era leverantörers ledtider så att ni löpande kan beräkna beställningsparametrar och justera för att undvika leveransproblem.

Vid hög efterfrågan på lagerartiklar så finns det även en risk för anspänningar mellan beställare och leverantörer. En öppen dialog om leveransförmåga är avgörande för att hantera flaskhalsar i försörjningskedjan och bygga en bra relation. För att bygga den kommunikationen till sina leverantörer förutsätts tre saker; tillförlitlig data, regelbunden kommunikation och transparens.

Om ni har tillförlitlig data kan ni ge era leverantörer bättre prognoser om framtida försäljning, vilket ger leverantörerna en bättre förutsättning att hantera orderbeställningar bättre.

I lageroptimeringssystem finns funktioner för dynamiska ledtider som hjälper till att mildra effekterna av leveransstörningar. Beställningsparametrarna justeras automatiskt för att säkerställa att lagernivåerna är tillräckliga för att täcka den kommande efterfrågan. Du kan även lägga in beställningsscheman i förväg och jämföra leverantörer utifrån ledtider, enhetspriser och ta hänsyn till minimumbeställningar – och få rekommendationer om vilken leverantör som kan leverera i tid, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Möt efterfrågan under Black Friday med lageroptimering

På EazyStock tror vi inte att det är möjligt att ”gissa” sig fram till sin framgång. Lagerdata ska alltid styra inköpsbeslut och ge kontroll och förtroende i att rätt artiklar finns i lager i rätt tid.

Med ett verktyg för efterfrågeprognostisering och inköpsoptimering kan ni se till att automatiskt optimera påfyllnadprocessen för bästa lagervärden och servicenivåer.

En av de viktigaste tipsen inför Black Friday, Black week och Cyber Monday är kanske ändå att börja planera i tid! Tidigare år började de flesta företag att beställa sitt lager efter sommaren, på senare år och efter att fler störningar inom försörjningskedjorna har skapat utmaningar så har många företag börjat planera redan kring April.

Vill du nästa Black week också vara mer förbered i god tid, ha koll på dina lagernivåer och känna dig trygg i er efterfrågeplanering,  kontakta oss redan idag för att få hjälp.

Tillgång lagerartiklar
Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev