Undvik inkurans i lagret

Undvik inkurans i lagret – såhär gör du

3 min läsning


Den här bloggposten publicerades första gången 2015 och uppdaterades i mars 2020

Inkurans mot slutet av produktlivscykeln

När en artikel börjar närma sig slutet av produktlivscykeln sjunker efterfrågan för att slutligen landa på noll. Och när det inte funnits någon efterfrågan under en tid kan man fastställa att produkten övergått till att vara inkurant. Du har därmed fått inkurans i lagret.

Konsekvenser av inkurans i varulagret

Hantera inkuranta artiklar i lagret

Inkuranta varor i lagret kan medföra många problem för distribuerande företag:

  1. Det kostar pengar i form av lagerhyra, försäkringar och andra lagerhållningskostnader.
  2. Det visar sig i balansräkningen i form av bundet kapital som annars skulle kunna användas till investeringar i tillväxt.
  3. Inkuranta artiklar behöver ofta säljas av till underpris, eller skrivas av helt, vilket påverkar vinstmarginalen negativt.

Varför uppkommer inkurans i lagret?

För höga lagernivåer, som riskerar att leda till artiklar som inte säljer slut, uppkommer till största delen på grund av dålig efterfrågeprognostisering, dålig planering av lagerställen och otillräckliga processer för inköp och återanskaffning.

Om man inte har system för att tidigt se förändringar i en artikels efterfrågan är det lätt att fortsätta köpa in samma mängd, även då produkten är på väg in i en negativ trend. Agerar man inte tar det inte lång tid att bygga upp ett överlager som blir inkurant i takt med att efterfrågan avtar och dör.

Andra orsaker till att alltför höga lagernivåer byggs upp är misslyckade lanseringar eller snabba förändringar i konsument- eller tekniktrender. Dessa kan vara svåra att förutspå men om du snabbt kan identifiera förändringar kommer du kunna motverka allt för stora negativa konsekvenser.

Såhär undviker du överlager och inkuranta artiklar

Så hur kan man då undvika att fastna med artiklar utan efterfrågan? Nedan kommer några beprövade metoder för att hålla lagret på en optimal nivå och undvika inkuransfällan.

Grafen nedan beskriver en produkts typiska livscykel, där de inkuranta produkterna befinner sig längst till höger, efter den dalande kurvan.

Produktlivscykelns faser o efterfrågemönster
En artikels livscykel börjar ofta med en lansering där produkten är helt ny, för att sedan gå in i en positiv trend, bli stabil och snabb, gå över till mer oregelbunden, in i en negativ trend och dö för att slutligen helt sakna efterfrågan. När man ser på produkten ur det här perspektivet inser man hur viktigt det är att noggrant följa utvecklingen så att man inte missar signalerna på att efterfrågan börjar sjunka.

EazyStock Mjukvara Efterfrågeprognoser

Hantera inkuransen i tid

Ett annat vanligt misstag är att inte likvidera inkuranta varor direkt och istället behålla varorna för att företaget inte “har råd” att avskriva dessa. Kanske hade man gjort en stor investering i en kampanj eller lansering som förväntades resultera i intäkter, men i stället visade sig bli en kostnad. Den insikten kan vara smärtsam och det är inte ovanligt att blunda för verkligheten alltför länge. Problemet är att när varorna väl blivit inkuranta är det oftast för sent att hitta alternativ som kan minimera skadan. Kan man i stället identifiera risken i form av överlager tidigt är det möjligt att öka försäljningen genom kampanjer eller reor, distribuera om till andra lagerställen, hitta andra lösningar eller i värsta fall skriva av. Genom att eliminera och skriva av lagret tidigt kan man frigöra ytor som istället kan användas till lönsamma produkter som bidrar till en effektiv lageromsättning.

Bra lagerstyrning med uppdaterade lagerparametrar i kombination med en bättre förståelse för den verkliga kundefterfrågan hjälper företag att undvika den här situationen helt och hållet.

Undvik inkurans med hjälp av automatisering

Många företag använder olika typer av lagerhanteringssystem och affärssystem för att spåra och hålla koll på var olika artiklar befinner sig i logistikkedjan. Men de fungerar inte lika bra när det gäller efterfrågeprognostisering och återanskaffning. För att kunna planera lager och inköp ordentligt och pricksäkert krävs ett lageroptimeringssystem, som tex EazyStock.

EazyStock håller koll på alla dina artiklar och ser till att efterfrågeprognoser och orderförslag, samt andra lagerparametrar såsom säkerhetslager, automatiskt uppdateras vartefter en produkt flyttar sig genom dess livscykel. På så sätt undviker du att bygga upp överlager som riskerar att bli inkurant, och om du ändå löper risk för inkurans kommer du att se det i god tid för att göra något åt saken.

Läs mer om variationer i efterfrågan i guiden nedan. Eller kontakta oss för att boka en demo.


Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.