Undvik inkurans i lagret

2 min läsning

Tags: Lagerstyrning

Daniel Fritsch   12 mars 2015


Hantera inkurans i efterfrågan

Innehåll

  1. Inkurans mot slutet av produktlivscykeln
  2. Hur kan man hålla sin inkurans i lagret till ett absolut minimum?
  3. Hantera inkuransen i tid

Inkurans mot slutet av produktlivscykeln

I slutskedet av en produkts livscykel finns det ingen efterfråga, och efter en tidsperiod av mycket låg efterfråga kan det fastställas att produkten övergått till att vara inkurant och du får inkurans i lagret.

Företag som inte använder sig av lämpliga metoder för prognostisering eller fastställandet av påfyllnadsrutiner kan ofta få inkurans i sitt lager med stora mängder varor som inte längre efterfrågas av kunderna. Inkurans visar sig på balansräkningen i form av bundet kapital vars utsikter att bli sålda ser mörka ut. I grafen nedan befinner sig de inkuranta produkterna längst till höger, efter den dalande kurvan.

Produktlivscykelns faser o efterfrågemönster
Överskott av inkuranta varor beror ofta på misslyckad lansering, felaktiga prognoser till följd av missförstådd livscykel, eller dålig lagerföring när flertalet lager är med i bilden.

Hur kan man hålla sin inkurans i lagret till ett absolut minimum?

Vet du hur mycket av ditt lager som är inkurant? En bättre fråga är möjligtvis: Har du full koll på dina produkters livscykel och vilka som är på nedgång?

Många företag gör misstaget att inte likvidera inkuranta varor direkt och istället behålla varorna för att företaget inte “har råd” att avskriva dessa. Det kan handla om en stor investering som skulle resultera i ökad omsättning och intäkter men istället blev en kostnad och börda för företaget. Att komma till denna insikt kan vara svårt för samtliga delaktiga.

Så fort varor i lagret blivit inkuranta är det vanligtvis för sent att hitta ett lönsamt alternativ som resulterar i den tilltänkta förtjänsten från varan. Bra lagerstyrning med uppdaterade lagerparametrar i kombination med en bättre förståelse för den verkliga kundefterfrågan hjälper företag att undvika den här situationen helt och hållet.

Hantera inkuransen i tid

Kom ihåg att om ni inte adresserar inkurans i lager idag kommer det bara fortsätta att växa. Låt inte ekonomiavdelningen påverka de operationella besluten negativt. Säkerställ att inkuranta lager elimineras och skrivs av. Använd de frigjorda ytorna i lagret till lönsamma produkter som bidrar till en effektiv lageromsättning. Om du identifierar överlager, d.v.s. lager som du har för mycket av i förhållande till prognostiserad efterfrågan, försök att öka försäljningen av dessa produkter med hjälp av marknadsföring och kampanjer innan de blir inkuranta.

Lagerhanteringssystem gör idag ett väldigt bra jobb med att följa produkters livscykler. För att undvika överlager och inkurans måste du först optimera ditt planeringsarbete, din prognostisering och dina påfyllnadsrutiner.

Lär dig mer om att hantera variationer i efterfrågan

 


Whitepaper - Hantera variationer i efterfrågan