Så undviker du inkurant lager

Vad innebär ett inkurant lager?

Inkurans i lager uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel. Det som händer är att efterfrågan på en artikel sjunker för att slutligen inte längre finnas. När en lagerartikel inte har haft någon efterfrågan under en tid kan man fastställa att produkten övergått till att bli inkurant.

Enkelt sagt kan man säga att inkurans i lagret innebär en värdeminskning då det finns kvar artiklar i lager som inte längre efterfrågas vilket ni behöver ta hänsyn till när lagret värderas.

Problemet med inkurans i varulager

Hantera inkuranta artiklar i lagret

Inkuranta varor i lagret kan medföra många problem för distribuerande företag. Förutom den direkta huvudvärken att ni kommer behöva ta beslut om vad som ska göras med artiklarna, så är konsekvenser av inkurans i varulager även att;

  • det kostar pengar att ha kvar dessa artiklar i lager i form av lagerhyra, försäkringar och andra relaterade lagerhållningskostnader.
  • det visar sig i balansräkningen i form av bundet kapital som annars skulle kunna användas till investeringar i tillväxt.
  • inkuranta artiklar behöver ofta säljas av till underpris, eller skrivas av helt, vilket påverkar vinstmarginalen negativt och kan även påverka varumärket att rea ut produkter.

Varför uppkommer lagerinkurans?

Att som inköpare råka stå med för höga lagernivåer, som riskerar att leda till artiklar som inte säljer slut, uppkommer till största delen på grund av dålig efterfrågeprognostisering, dålig planering av lagerställen och otillräckliga processer för inköp och återanskaffning.

Den vanligaste anledningen till inkurant lager är att man missat att tidigt se förändringar i artikels efterfrågan, vilket gjort att man har fortsätt att köpa in samma mängd, även då produkten är på väg in i en negativ trend. Agerar man inte tar det inte lång tid att bygga upp ett överlager som blir inkurant i takt med att efterfrågan avtar och så småningom dör ut.

Andra orsaker till att alltför höga lagernivåer byggs upp är misslyckade lanseringar eller snabba förändringar i konsument- eller tekniktrender. Dessa kan vara svåra att förutspå men om du snabbt kan identifiera förändringar kommer du kunna motverka allt för stora negativa konsekvenser.

Undvik överlager och inkuranta artiklar

Så hur kan man då undvika att fastna med artiklar utan efterfrågan?

Nedan kommer några beprövade metoder för att hålla lagret på en optimal nivå och undvika inkuransfällan.

Grafen nedan beskriver en produkts typiska livscykel, där de inkuranta produkterna befinner sig längst till höger, efter den dalande kurvan.

Produktlivscykelns faser o efterfrågemönster
En artikels livscykel börjar ofta med en lansering där produkten är helt ny, för att sedan gå in i en positiv trend där försäljningen får uppåt. Sedan övergår trenden till att bli stabil och snabb, för att gå över till en mer oregelbunden fas. Slutligen går efterfrågan in i en negativ trend och slutligen helt avtagande och sedan saknad efterfrågan.

När man ser på produkten ur det här perspektivet inser man hur viktigt det är att noggrant följa utvecklingen så att man inte missar signalerna på att efterfrågan börjar sjunka och artikeln har felaktigt fortsatts att köpts in.

Vikten av att hantera inkurant lager i tid

Ett annat vanligt misstag är att inte likvidera inkuranta varor direkt och istället behålla varorna för att företaget inte “har råd” att avskriva dessa. Kanske hade man gjort en stor investering i en kampanj eller lansering som förväntades resultera i intäkter, men i stället visade sig bli en kostnad. Den insikten kan vara smärtsam och det är inte ovanligt att blunda för verkligheten alltför länge tills det verkliga värdet har sjunkit än mer.

Problemet är att när varorna väl blivit inkuranta är det oftast för sent att hitta alternativ som kan minimera skadan. Kan man i stället identifiera risken i form av överlager tidigt är det möjligt att öka försäljningen genom kampanjer eller reor, distribuera om till andra lagerställen, hitta andra lösningar eller i värsta fall skriva av. Genom att eliminera och skriva av lagret tidigt kan man frigöra ytor som istället kan användas till lönsamma produkter som bidrar till en effektiv lageromsättning.

Bra lagerstyrning med uppdaterade lagerparametrar i kombination med en bättre förståelse för den verkliga kundefterfrågan hjälper företag att undvika den här situationen helt och hållet och ta hänsyn till inkurans.

Hantera inkuranta varor med hjälp av automatisering

Många företag använder olika typer av lagerhanteringssystem och affärssystem för att spåra och hålla koll på var olika artiklar befinner sig i logistikkedjan. Men de fungerar inte lika bra när det gäller efterfrågeprognostisering och återanskaffning. För att kunna planera lager och inköp ordentligt och pricksäkert krävs ett lageroptimeringssystem, som tex EazyStock.

EazyStock håller koll på alla dina artiklar och ser till att efterfrågeprognoser och orderförslag, samt andra lagerparametrar såsom säkerhetslager, automatiskt uppdateras vartefter en produkt flyttar sig genom dess livscykel. På så sätt undviker du att bygga upp överlager som riskerar att bli inkurant, och om du ändå löper risk för inkurans kommer du att se det i god tid för att göra något åt saken.

Läs mer om variationer i efterfrågan i guiden nedan. Eller kontakta oss för att boka en demo.

Lageromsättning

Gold bars stacked three on the bottom, two in the middle and one on the top on a pink background to show a bell curve of a product lifecycle
Blogg

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll...

Red steel safe with mechanical combination lock on shelf, the secret to improving stock availability without increasing inventory
Blogg

Hemligheten till hög servicegrad med minsta möjliga lagernivåer

För de flesta distribuerande företag är hög servicenivå (eller servicegrad) en avgörande faktor för att kunna tillgodose bra kundservice, bygga...

Energy saving lightbulb on a dark blue background How to better manage safety stock inventory levels
Blogg

Introduktion till säkerhetslager

Vad är säkerhetslager? Att bestämma lämpliga lagernivåer är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna för logistik-, lager- och...