5 metoder för automatisk varupåfyllnad som ökar vinsterna

5 min läsning

5 Inventory Replenishment Methods That Increase Profits

  Share

 • Twitter-Icon
 • facebook-icon
 • linkedin-icon
 • atrate-icon

Vad är varupåfyllnad?

Varupåfyllnad är processen där man flyttar lagervaror genom logistikkedjan för att se till att lagernivåerna alltid täcker efterfrågan. En effektiv varupåfyllnad ser till att så många leveranser som möjligt kan skickas direkt från lager till kund, i tid, utan att kostnaderna blir för höga.

Fem metoder för varupåfyllnad som boostar lönsamheten

Alla lagerhållande företag vill undvika lagerbrist och restordrar. För tillverkare kan brist på råmaterial leda till produktionsförseningar, medan grossister och återförsäljare kan se försäljningsdippar och riskera långsiktiga problem med kundrelationer. Dessutom kostar lager. Onödigt höga lagerkostnader kan urholka vinstmarginalerna och hög kapitalbindning leda till kassaflödesproblem.

För att bli lönsam behöver du hantera den här balansen. För detta krävs väl genomtänkta processer som ser till att artiklar beställs till rätt mängd och vid rätt tidpunkt – för att möta den faktiska efterfrågan.

Den här bloggposten handlar om de bästa metoderna för varupåfyllnad som ökar lönsamheten i hela värdekedjan.

Men låt oss börja med en titt på några vanliga utmaningar som kan äventyra företagets lönsamhet:

Vanliga utmaningar med varupåfyllnad

För att hantera alla de här utmaningarna och riskerna krävs en verktygslåda med effektiva metoder. Här kommer våra fem bästa tips som specifikt fokuserar på att öka lönsamheten.

5 strategier för varupåfyllnad som ökar vinsterna

1. Se till att du har en korrekt lagerbalans

Som vi nämnde i inledningen står lagernivåerna i direkt relation till lönsamheten. Du behöver kunna täcka din förväntade efterfrågan utan att binda upp för mycket pengar i lagerartiklar.

Det innebär att du behöver prioritera vilka lagerartiklar du ska återanskaffa. Ett enkelt sätt att göra det är att använda en enkel ABC-analysmodell som delar upp lagret i:

 • A – produkter – säljer vanligtvis bra och är lönsamma för verksamheten.
 • B – produkter – medelhögt värde och lägre efterfrågan än A.
 • C – produkter – de minst viktiga med stadig efterfrågan.

Du bör främst fokusera på att A-produkterna ska en optimal tillgänglighet, sedan B- produkter och till sist C- produkter.

ABC-klassificeringen är dock en ganska förenklad modell. Mer avancerade modeller (t.ex. de som används av EazyStock) tar även hänsyn till efterfrågevolymen och volaliteten, plockfrekvensen och värdet på årlig förbrukning eller lönsamhet. Då kan du gruppera artiklar i mer insiktsfulla matriser och skapa riktlinjer för lagerhållning och påfyllning därefter. Du kan till exempel välja att lagerföra produkter som löpande säljer bra och som är billiga att lagra i större kvantitet än mer kostsamma artiklar med lägre efterfrågan.

Genom att använda efterfrågevariabler (tillsammans med värdet) för att prioritera beställningar kan du vara säker på att ha rätt artiklar i lager för att möta efterfrågan. Du kan också undvika att köpa in för mycket av mer riskabla artiklar som riskerar bli inkuranta, vilket påverkar resultatet.

2. Sätt realistiska mål för servicegraden

Hög servicegrad (nivån på lagertillgängligheten) hjälper dig leverera beställningar och skapa nöjda kunder. I vissa branscher, t.ex. snabbrörliga konsumtionsvaror där många produkter har en hög och regelbunden efterfrågan, krävs väldigt höga servicegrader, ibland uppemot 99,99%. I andra sektorer, där efterfrågan är mer volatil, kan det vara rent ologiskt att sätta så höga mål.

Det enda sättet att uppnå extremt höga servicegrader är normalt att ha stora volymer av varje artikel på lagret – vilket alltså inte är någon bra idé. Det är istället mycket mer logiskt att analysera lagerstrategin (se ovan) och baserat på denna skapa relevanta servicegradsmål. Till exempel kan artiklar som det finns gott om på lager ha höga mål vad gäller servicegrad, medan de med lägre lagernivåer får lägre mål.

3. Fyll på med artiklar inom lagernätverket

Dåliga eller icke-befintliga strategier för varupåfyllnad kan leda till överskottslager av artiklar med låg efterfrågan. I takt med att tiden går kan dessa produkter föråldras och behöva säljas till kraftigt rabatterade priser, eller till och med skrivas av som en dålig investering. Då detta oftast påverkar lönsamheten är det viktigt att agera innan lagret föråldras. Här kommer två sätt man kan göra detta på:

  1. Få koll på din lagerhälsa. Identifiera ditt hälsosamma lager (artiklar med efterfrågan), överskottslager (där du har mer lager än nödvändigt) och föråldrat eller inkurant lager (artiklar som saknar efterfrågan). Du kan sedan hitta sätt att minska överskottslagret, som att justera tidpunkterna för återbeställning, minska storleken på inköpen eller planera kampanjer för att öka efterfrågan.
  2. Om har lager på flera platser bör du ha koll på lagernivån av varje artikel, fördelad efter plats. Den informationen hjälper dig omfördela artiklar inom verksamheten. Det är till exempel inte ovanligt att ett lagerställe har överskott på samma produkt som är en restartikel på ett annat lager. Genom att omfördela artiklarna till platser med högre efterfrågan kan du minska nivåerna på överskottslagret över lag och frigöra rörelsekapital.

4. Smarta inköp till lagret

En viktig uppgift hos alla avdelningar som jobbar med lagerinköp är att förhandla de bästa priserna för artiklar de beställer, så att försäljningspriset blir så lönsamt som möjligt. Att sträva efter det lägsta möjliga priset per enhet är dock inte alltid det mest kostnadseffektiva sättet att köpa in produkter. I stället behöver du förstå nyanserna hos de inköpta produkterna och överväger faktorer som:

Ledtider – hur snabbt behövs beställningen?

Kan en längre ledtid täckas av säkerhetslagret för att förhandla fram ett lägre enhetspris? Behöver man köpa från en lokal leverantör till ett högre pris för att fylla på lagret snabbare och leverera viktiga kundbeställningar?

 

Kvantitet – ger rabatterade storköp verkligen valuta för pengarna?

Går leverantörens rabatter för storköp förlorade i kostnaderna för lagerutrymme och kassaflödesproblem? Eller är den förväntade efterfrågan tillräckligt hög för att motivera risken?

 

Minimala/maximala beställningsmängder – vad är det bästa sättet att fylla på beställningar?

Vilka är de bästa artiklarna att lägga till i en beställning för att uppnå leverantörens önskade beställningsmänger? Eller, hur fyller du bäst upp en container?

Det blir allt vanligare att investera i ett system som automatiserar varupåfyllnaden och i och med detta löser flera av utmaningarna ovan. Ett verktyg som EazyStock analyserar lagernivåer, prognoser och leverantörens begränsningar – så att du har informationen som krävs för att fatta smartare inköpsbeslut och öka lönsamheten.

5. Automatisera din lagerpåfyllningsprocess

Strategierna för varupåfyllnad som beskrivs ovan är specifikt fokuserade på att öka lönsamheten. Men som du märker finns det många områden att täcka – vilket inte är helt lätt att göra manuellt.

Kanske är det dags att överväga en mjukvara för automatiserad varupåfyllnad? System som EazyStock stödjer inköpsprocessen genom att:

I slutändan hjälper SaaS-lösningar för lageroptimering dig sänka kostnaderna i leveranskedjan och maximera verksamhetens effektivitet. På samma gång skapar de fler försäljningsmöjligheter genom att uppfylla servicegraden och hålla kunderna så nöjda som möjligt.

Förbättra dina processer för varupåfyllnad med EazyStock

Har du målsättningar för ditt företags varupåfyllnad och vill veta mer om EazyStock? Boka en demo och se hur enkelt det är att optimera lagernivåerna och sänka kostnaderna.

Share

time

5 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst