5 Inventory Replenishment Methods That Increase Profits

5 metoder för automatisk varupåfyllnad som ökar vinsterna

5 min läsning


Vad är varupåfyllnad?

Varupåfyllnad är namnet på processen där man flyttar lagervaror genom försörjningskedjan för att se till att lagernivåerna alltid täcker efterfrågan. En effektiv varupåfyllnad ser till att så många leveranser som möjligt kan skickas direkt från lagret, samtidigt som lagerkostnaderna inte blir för höga.

Fem metoder för varupåfyllnad som boostar lönsamheten

Alla lagerhållande företag vill undvika produkter som inte finns i lager och restorders. Båda kan vara mycket kostsamma. För tillverkare kan brist på råmaterial leda till produktionsföreningar, medan grossister och återförsäljare kan uppleva försäljningsdippar och långsiktiga problem med kundrelationer. Dessutom är företag mycket medvetna om kostnaderna för att ha produkter i lager. Överdrivet höga lagerkostnader kan urholka vinstmarginalerna och att binda kapital i lager kan leda till problem med kassaflödet.

Lönsamma företag är mycket duktiga på att hantera den här balansgången. De har väl genomtänkta processer för lagerpåfyllnad, som ser till att artiklar beställs till rätt mängd och vid rätt tidpunkt – för att möta den faktiska efterfrågan.

Här berättar vi om de bästa metoderna för varupåfyllnad de använder för att öka lönsamheten i hela värdekedjan.

Men låt oss börja med titta närmare på de vanliga utmaningar inom varupåfyllnad som kan äventyra företagets lönsamhet. Här kommer en snabb sammanfattning:

Vanliga utmaningar inom varupåfyllnad

För att ta sig förbi alla de här riskerna med lagerhantering behöver du ett verktygslåda med effektiva strategier för varupåfyllnad. Här kommer våra fem bästa strategier som fokuserar specifikt på att öka lönsamheten.

Guide till KPIer och Nyckeltal i EazyStock
 

5 strategier för varupåfyllnad som ökar vinsterna

1. Skapa en korrekt lagerbalans

Som vi nämnde i inledningen är hanteringen av lagernivåerna en viktig del av att behålla lönsamheten. Lagret behöver vara tillräckligt stort för att täcka din förväntade efterfrågan, men det sista du vill göra är att binda upp för mycket pengar i lagerartiklar.

Det innebär att du behöver prioritera vilka lagerartiklar du ska återanskaffa. Ett enkelt sätt att göra det är att använda en enkel ABC-analysmodell som delar upp lagret i:

  • A-produkter – säljer vanligtvis bra och är lönsamma för verksamheten
  • B- produkter – medelhögt värde och lägre efterfrågan än A.
  • C- produkter – de minst viktiga och med stadig efterfrågan

Företag fokuserar ofta främst på att A-produkterna ska en optimal tillgänglighet, och sedan B- produkter och till sist C- produkter.

ABC-klassificeringen innebär dock en förenklad approach. Mer avancerade modeller (t.ex. de som används av EazyStock) tar även hänsyn till efterfrågevolymen och volaliteten, plockfrekvensen och värdet på årlig användning eller lönsamhet. Detta låter dig gruppera SKU:er i mer insiktsfulla matriser och skapa riktlinjer för lagerhållning och påfyllning därefter. Exempelvis kan du välja att lagerföra fler produkter som löpande säljer bra och som är billiga att lagra, snarare än kostsammare produkter med lägre efterfrågan.

Genom att använda efterfrågevariabler (tillsammans med värdet) för att prioritera påfyllningsbeställningar kan du vara säker på att du har rätt artiklar i lager för att möta efterfrågan. Du kan också förhindra investeringar i mer riskabla artiklar som kan leda till överskottslager eller föråldrat lager, något som påverkar resultatet.

2. Sätt realistiska mål för servicegraden

Höga servicegrader (nivåerna på lagertillgängligheten) låter dig leverera beställningar och skapa nöjda kunder. I vissa branscher, t.ex. snabbrörliga konsumtionsvaror där många produkter har en hög och regelbunden efterfrågan, är det viktigt att sikta mot mycket höga servicegrader (t.ex. 99,99%). I andra sektorer, där efterfrågan är mer volatil, är det å andra sidan ologiskt att sätta så höga mål.

Det enda sättet att uppnå extremt höga servicegrader är normalt att ha stora volymer av varje SKU på lagret – något vi redan har fastställt är en dålig idé! Det är istället mycket mer logiskt att granska sina lagerpolicys (se ovan) och använda dessa för att skapa relevanta servicegradsmål. Till exempel kan artiklar som det finns gott om på lager ha höga mål vad gäller servicenivå, medan de med lägre lagernivåer får lägre mål.

3. Fyll på lagret med artiklar inom verksamheten

En dålig varupåfyllnad kan leda till överskottslager med låg efterfrågan. I takt med att tiden går kan dessa produkter föråldras och behöva säljas till kraftigt rabatterade priser, eller till och med skrivas av som en dålig investering. Då detta normalt påverkar lönsamheten är det viktigt att agera innan lagret föråldras. Här kommer två sätt man kan göra detta på:

    1. Känn till ditt lagers hälsa. Identifiera hälsosamt lager (med efterfrågan), överskottslager (där du har mer lager än nödvändigt) och föråldrat lager (som saknar efterfrågan). Du kan sedan hitta sätt att minska överskottslagret, som att justera tidpunkterna för återbeställning, minska storleken på återbeställningarna eller använda kampanjer för att öka efterfrågan.
    2. Om har lager på flera platser bör du ha en översikt på varje SKU:s lagernivå, fördelad efter plats. Den här informationen hjälper dig omfördela artiklar inom verksamheten. Du kan till exempel se att visa platser har ett större lager av vissa produkter, medan andra har brist på samma SKU. Genom att omfördela artiklarna till platser med högre efterfrågan kan du minska nivåerna på överskottslagret över lag och frigöra rörelsekapital.

4. Smarta inköp till lagret

En viktig uppgift hos alla avdelningar som jobbar med lagerinköp är att förhandla de bästa priserna för artiklar de beställer, så att försäljningspriset blir så lönsamt som möjligt. Att sträva efter det lägsta möjliga priset per enhet är dock inte alltid det kostnadseffektivaste sättet att köpa in produkter. I stället är det avgörande att du förstår nyanserna hos de inköpta produkterna och överväger faktorer som:

Ledtider – hur snabbt behövs beställningen?

Kan en längre ledtid täckas av säkerhetslagret för att förhandla fram ett lägre enhetspris? Behöver man köpa från en lokal leverantör till ett högre pris för att fylla på lagret snabbare och leverera viktiga kundbeställningar?

 

Kvantitet – innebär rabatterade storköp verkligen valuta för pengarna?

Går leverantörens rabatter för storköp förlorade i kostnaderna för lagerutrymme och kassaflödesproblem? Eller är den förväntade efterfrågan tillräckligt hög för att motivera risken?

 

Minimala/maximala beställningsmängder – vad är det bästa sättet att fylla på beställningar?

Vilka är de bästa artiklarna att lägga till i en beställning för att uppnå leverantörens önskade beställningsmänger?

Företag investerar allt mer i en automatisk varupåfyllnad som kan svara på de frågorna. Teknologin analyserar lagernivåer, prognoser och leverantörens begränsningar – så att du har informationen som krävs för att fatta smartare inköpsbeslut och öka lönsamheten.

5. Automatisera din lagerpåfyllningsprocess

De strategier för varupåfyllnad som beskrivs ovan är specifikt fokuserade på att öka lönsamheten. Men som du märker finns det många områden att täcka – och du kan behöva en hjälpande hand!

Allt fler företag väljer därför att använda sig av en mjukvara för automatiserad varupåfyllnad. System som EazyStock stöder varupåfyllnadsprocessen på följande sätt:

I slutändan hjälper SaaS-lösningar för lageroptimering dig sänka kostnaderna i leveranskedjan och maximera verksamhetens effektivitet. På samma gång skapar de fler försäljningsmöjligheter genom att uppfylla servicenivåerna och hålla kunderna så nöjda som möjligt.

Förbättra dina processer för varupåfyllnad med EazyStock

Har du målsättningar för ditt företags varupåfyllnad och vill veta mer om EazyStock? Boka en demo och se hur enkelt det är att optimera lagernivåerna och sänka kostnaderna.

Whitepaper - ABC - XYZ-analys för bättre lagerstyrning

Share

5 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.