6 metoder för bättre varupåfyllnad

Vad är varupåfyllnad?

Varupåfyllnad är processen där man flyttar lagervaror genom logistikkedjan för att se till att lagernivåerna alltid täcker efterfrågan. En effektiv varupåfyllnad ser till att så många leveranser som möjligt kan skickas direkt från lager till kund, i tid, utan att kostnaderna blir för höga.

Alla lagerhållande företag vill undvika lagerbrister och restordrar. För tillverkare kan brist på råmaterial leda till produktionsförseningar, medan grossister och återförsäljare kan se försäljningsdippar och riskera långsiktiga problem med kundrelationer. Dessutom kostar lagerhållning. Onödigt höga lagerkostnader kan urholka vinstmarginalerna och hög kapitalbindning leda till kassaflödesproblem.

För att bli lönsamma behövs genomtänkta processer som ser till att artiklar beställs i rätt mängd och vid rätt tidpunkt – för att möta den faktiska efterfrågan.

Vanliga utmaningar med varupåfyllnad

Utan bra processer ökar ni risken för att ha för mycket eller för lite lager – vilka båda kan påverka era marginaler negativt. De vanligaste utmaningarna som gör att varupåfyllnad kan äventyra företagets lönsamhet är:

För att hantera alla de här utmaningarna och riskerna krävs en verktygslåda med effektiva metoder. Här kommer våra sex bästa tips som specifikt fokuserar på att öka lönsamheten.

6 strategier för varupåfyllnad som ökar lönsamhet

1. Säkerställ korrekt lagerbalans

Lagernivåer står oftast i direkt relation till lönsamhet. Du behöver kunna täcka förväntad efterfrågan utan att binda upp för mycket pengar i lagerartiklar.

Det innebär att du behöver prioritera vilka lagerartiklar du ska återanskaffa. Ett enkelt sätt att göra det är att använda en ABC-analysmodell som delar upp lagret i

  • A – produkter – säljer vanligtvis bra och är lönsamma för verksamheten.
  • B – produkter – medelhögt värde och lägre efterfrågan än A.
  • C – produkter – de minst viktiga med stadig efterfrågan.

Du bör främst fokusera på att A-produkterna ska en optimal tillgänglighet, sedan B- produkter och till sist C- produkter.

ABC-klassificeringen är dock en ganska förenklad modell. Mer avancerade modeller (t.ex. de som används av EazyStock) tar även hänsyn till efterfrågevolymen och volaliteten, plockfrekvensen och värdet på årlig förbrukning eller lönsamhet.

Då kan du gruppera artiklar i mer insiktsfulla matriser och skapa riktlinjer för varupåfyllning därefter. Du kan till exempel välja att lagerföra produkter som löpande säljer bra och som är billiga att lagra i större kvantitet än mer kostsamma artiklar med lägre efterfrågan.

Genom att använda efterfrågevariabler (tillsammans med värdet) för att prioritera beställningar kan du vara säker på att ha rätt artiklar i lager för att möta efterfrågan. Du kan också undvika att köpa in för mycket av mer riskabla artiklar som har högre risk att bli inkuranta.

2. Sätt realistiska mål för servicegrad

Hög servicegrad hjälper dig leverera beställningar och skapa nöjda kunder. Det enda sättet att uppnå extremt höga servicegrader är normalt att ha stora volymer av varje artikel på lagret – vilket för de flesta lagerhållande företag inte är en bra idé. Det är istället mycket mer logiskt att analysera lagerstrategin och baserat på denna skapa relevanta servicegradsmål. Till exempel kan artiklar som det finns gott om på lager ha höga mål vad gäller servicegrad, medan de med lägre lagernivåer får lägre mål.

3. Få koll på er lagerhälsa

Dåliga eller icke-befintliga strategier för varupåfyllnad kan leda till överskottslager av artiklar med låg efterfrågan. I takt med att tiden går kan dessa produkter föråldras och behöva säljas till kraftigt rabatterade priser, eller till och med skrivas av. Då detta oftast påverkar lönsamheten är det viktigt att agera innan lagret föråldras och få koll din lagerhälsa.

Identifiera ditt hälsosamma lager (artiklar med efterfrågan), överskottslager (där du har mer lager än nödvändigt) och föråldrat eller inkurant lager (artiklar som saknar efterfrågan). Du kan sedan hitta sätt att minska överskottslagret, som att justera tidpunkterna för återbeställning, minska storleken på inköpen eller planera kampanjer för att öka efterfrågan.

4. Omfördela artiklar mellan lagerställen

Om har lager på flera platser bör du ha koll på lagernivån av varje artikel, fördelad efter utefter lagerort. Den informationen hjälper dig omfördela artiklar inom verksamheten. Det är till exempel inte ovanligt att ett lagerställe har överskott på samma produkt som är en restartikel på ett annat lager. Genom att omfördela artiklarna till platser med högre efterfrågan kan du minska nivåerna på överskottslagret över lag och frigöra rörelsekapital.

5. Gör smarta inköp till lagret

En viktig uppgift hos alla avdelningar som jobbar med lagerinköp är att förhandla de bästa priserna för artiklar de beställer, så att försäljningspriset blir så lönsamt som möjligt. Att sträva efter det lägsta möjliga priset per enhet är dock inte alltid det mest kostnadseffektiva sättet att köpa in produkter. I stället behöver du förstå nyanserna hos de inköpta produkterna och överväga faktorer som:

Ledtider – hur snabbt behövs beställningen?

Kan en längre ledtid täckas av säkerhetslagret för att förhandla fram ett lägre enhetspris? Behöver man köpa från en lokal leverantör till ett högre pris för att fylla på lagret snabbare och leverera viktiga kundbeställningar?

Kvantitet – ger rabatterade storköp verkligen valuta för pengarna?

Går leverantörens rabatter för storköp förlorade i kostnaderna för lagerutrymme och kassaflödesproblem? Eller är den förväntade efterfrågan tillräckligt hög för att motivera risken?

Minimala/maximala beställningsmängder – vad är det bästa sättet att fylla på beställningar?

Vilka är de bästa artiklarna att lägga till i en beställning för att uppnå leverantörens önskade beställningsmänger? Eller, hur fyller du bäst upp en container?

Det blir allt vanligare att investera i ett system som automatiserar varupåfyllnaden och i och med detta löser flera av utmaningarna ovan. Ett verktyg som EazyStock analyserar lagernivåer, prognoser och leverantörens begränsningar – så att du har informationen som krävs för att fatta smartare inköpsbeslut och öka lönsamheten.

6. Automatisera din lagerpåfyllningsprocess

Strategierna för varupåfyllnad som beskrivs ovan är specifikt fokuserade på att öka lönsamheten. Men som du märker finns det många områden att täcka – vilket inte är helt lätt att göra manuellt.

Kanske är det dags att överväga en mjukvara för automatiserad varupåfyllnad? System som EazyStock stödjer inköpsprocessen genom att:

I slutändan hjälper SaaS-lösningar för lageroptimering dig sänka kostnaderna i försörjningskedjan och maximera verksamhetens effektivitet. På samma gång skapar de fler försäljningsmöjligheter genom att uppfylla servicegraden och hålla kunderna så nöjda som möjligt.

Har du målsättningar för ditt företags varupåfyllnad och vill veta mer om EazyStock? Ni kan boka in ett samtal med en av våra lageroptimeringsexperter och se hur enkelt det är att effektivisera varupåfyllnad.

kvantitativa och kvalitativa modeller
Blogg

En introduktion till kvantitativa och kvalitativa modeller för efterfrågeprognoser

Vikten av att välja rätt beräkningsmodell för lagerprognoser Oavsett om du är tillverkare, grossist eller återförsäljare är korrekta lagerprognoser avgörande...

Shelf rack full of cartons at logistics warehouse with more boxes piled in front the causes of excess inventory
Blogg

Orsaker till överlager

8 orsaker till onödigt höga lagernivåer Vad är överlager? Överlager, eller överskottslager, även känt som överskottslager, uppstår när lagernivåerna för...

Piles of coins of different heights on a blue background with light shining on the two of the piles 5 inventory reduction methods to deliver cost savings
Blogg

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad...

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev