TOPICS » Efterfrågeprognostisering

Efterfrågepronostisering i Coronatider – såhär hanterar du utmaningarna

5 min läsning

Det nya coronaviruset har haft stor påverkan på i stort sett all typ av handel världen över. Både utbud och efterfrågan har ändrats dramatiskt när fabriker tvingats stänga och konsumenter abrupt ändrat vanor och konsumtionsmönster. Och detta bokstavligen över en natt. Effekterna av Covid-19 har lyft logistikkedjor och lagerstyrning på...Läs mer

Lagerutmaningar under och efter Covid-19 pandemin

7 min läsning

Coronapandemin har blottlagt många svagheter i logistikkedjor världen över. Oförutsägbara kundbeteenden, osäkra leveranser, transportkostnader som skjutit i höjden och interna kapacitetsproblem är några av alla de utmaningar distribuerande företag stått inför de senaste månaderna. Det börjar redan nu bli tydligt att företag som snabbt lyckats anpassa sina processer till den...Läs mer

8 tips för bättre efterfrågeprognoser

5 min läsning

Efterfrågeprognoser handlar om att se in i framtiden och spelar en avgörande roll inom lagerstyrning, inköp och logistik. Om du kan förutsäga hur mycket du kommer att sälja av en vara kan du se till att köpa in rätt kvantitet, vid rätt tillfälle till rätt plats. Du kommer att kunna...Läs mer

Beräkning av prognosfel för mer precisa efterfrågeprognoser

3 min läsning

Alla logistikkedjor av handelsvaror börjar och startar med kunden: vad vill kunden ha, i vilken kvantitet, när och var. Därför är det extremt viktigt med noggranna och korrekta efterfrågeprognoser. Om dina prognoser inte ger dig rätt information om vad dina kunder kommer att efterfråga vid en given tid och plats,...Läs mer

Intervju: 7 svar om säsongsvariationer – från EazyStocks logistikexpert

4 min läsning

Kanske har du upplevt att efterfrågan på en produkt går som en berg- och dalbana en viss tid på året? Detta kallas för säsongsvariation och både företag och dess inköpare är oftast väl medvetna om dessa variationer och när de inträffar. Svårigheterna brukar snarare ligga i att hantera dessa säsongsvariationer i tid, innan det påverkar hela försörjningskedjan.  Vi...Läs mer

Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet med…

4 min läsning

Ett lager av varor möjliggör snabba, smidiga leveranser och upprätthåller en god kundservice. Men ett lager binder även upp kapital och kostar pengar i form av tex hyllplats, försäkringar och spill. Ett dåligt optimerat lager innebär dessutom en risk att varor blir inkuranta innan dom hinner säljas av och man...Läs mer