TOPICS » Efterfrågeprognostisering

Vad är lageroptimering? Lär dig grunderna i lageroptimering

5 min läsning

”Vad är egentligen lageroptimering och hur passar det in i logistikkedjan?” är en fråga vi ofta får av logistiker och inköpare. Så låt oss reda ut saken och ge er en introduktion till lageroptimeringens ädla konst. Wikipedia definierar lageroptimering som ”En metod för att balansera begränsningar eller mål för kapitalbindning...Läs mer

Vad är överlager och varför uppstår det?

3 min läsning

Överlager eller överskottslager är en term inom lagerstyrning som kan definieras som: ”Artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett årsbehov eller ett visst antal månaders behov.” Vilken tidsram man väljer beror på hur snabba produktlivscyklerna är. Arbetar ni i eftermarknadsbranschen med reservdelar jämförs lagersaldot med årsbehovet. Om ni däremot...Läs mer

Förbättra kundupplevelsen med högre servicegrad

4 min läsning

Du har säkert hört talas om, eller arbetat med KPIer, eller nyckeltal som är den svenska översättningen. Nyckeltal finns till för att ge en indikation på hur utvecklingen i din verksamhet går mot att nå uppsatta mål. Ett bra nyckeltal blir ett verktyg för att kunna ta informerade beslut om...Läs mer

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

3 min läsning

Produktlivscykelns faser är viktiga att ta i beaktning när man väljer prognosmetod för efterfrågeprognoser. Genom att kategorisera produkter i olika efterfrågemönster är det enklare att fatta olika beslut i olika stadier av en produkts liv.  Genom att känna till vilka stadier produkter befinner sig kan lagerplanerare och inköpare planera...Läs mer

Varifrån kommer alla efterfrågevariationer?

< 1 min läsning

För att kunna ge bra service till sina kunder utan att binda onödigt kapital i lager eller att konstant behöva ”jaga” hem produkter med dyra snabborder, måste små och medelstora företag synliggöra och hantera efterfrågevariationer. Enligt Gartner uppnås en hög servicenivå mot sina kunder kan genom att hålla höga lager...Läs mer

Efterfrågekontroll: hantera outliers, undvik felaktiga prognosberäkningar

2 min läsning

En hög prognosprecision är A och O för att kunna göra korrekta inköp och för lagerstyrningen som helhet. Det kan emellertid inträffa att exceptionellt stora eller små efterfrågevärden har inkluderats i prognosberäkningen vilket har påverkat prognosprecisionen negativt. Att exceptionellt stora eller små efterfrågevärden för enstaka perioder förekommer kan exempelvis bero...Läs mer