A crystal ball on a pale pink background to show demand forecast accuracy
Blogg

Förbättra noggrannheten i efterfrågeprognoser

Vikten av noggranna efterfrågeprognoser En hög prognosprecision inom supply chain management är A och O för att kunna göra korrekta...

A white notebook on top of a brown, cardboar, side spiral-bound notebook at an angle with a pencil on top. There's a pair of black framed glasses at the top of the shot and a cactus in a green plant point partly in the top left corner. The background is yellow. An introduction to quantitative and qualitative inventory forecasting models
Blogg

En introduktion till kvantitativ och kvalitativ lagerprognostisering

Vikten av att välja rätt beräkningsmodell för lagerprognoser Oavsett om du är tillverkare, grossist eller återförsäljare är det viktigt med...

A close-up of a laptop with the screen showing a bar chart with orange bars, with a blue line chart over the top. The orange block shows an increasing trend, and the blue line is around the middle of the orange block but ends above it. The background is two shades of orange. How to calculate forecast accuracy and forecast error.
Blogg

Beräkning av prognosfel för träffsäkrare efterfrågeprognoser

Vad är prognosnoggrannhet och prognosfel? Ett sätt att kontrollera kvaliteten på din efterfrågan är att beräkna prognosfelet. Ett prognosfel är...

A close up of a person's hands using a laptop, typing with left hand and holding a credit card in the right hand. ecommerce inventory management. online inventory management.
Blogg

Lageroptimering för e-handel: 6 effektiva strategier

Vad innebär lageroptimering för e-handel? Företag som har flera olika försäljningskanaler, både via online- och detaljhandel, kräver anpassad lagerhantering och...

cardboard box and stack of parcels behind it on wooden floor in a warehouse how to manage excess stock
Blogg

Hur kan man bättre hantera överlager

Vad är överlager? Överlager eller överskottslager är en term inom lagerstyrning som kan definieras som: ”Artiklar med ett tillgängligt lagersaldo...

Close up of colleagues gathering around a table to discuss charts and graphs planning Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet
Blogg

Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet

Ett lager av varor möjliggör snabba, smidiga leveranser och upprätthåller en god kundservice. Men ett lager binder även upp kapital...

Four wooden stars with one red star on a pale blue background
Blogg

Förbättra kundupplevelsen med högre servicegrad

Servicegrad som nyckeltal Du har säkert hört talas om, eller arbetat med KPIer, eller nyckeltal som är den svenska översättningen....