En introduktion till kvantitativ och kvalitativ lagerprognostisering

Vikten av att välja rätt beräkningsmodell för lagerprognoser

Oavsett om du är tillverkare, grossist eller återförsäljare är det viktigt med korrekta lagerprognoser. En felaktig prognos av lager eller efterfrågan kan få drastiska konsekvenser. Om du till exempel har för mycket rörelsekapital bundet i lager kan du få problem med kassaflödet. Om du å andra sidan har ett för litet lager kan det leda till lagerbrist, missnöjda kunder och på sikt ett skadat rykte.

En analys av din framtida försäljning är en logisk startpunkt när du planerar verksamhet och inköp. Om du kan förutse framtida efterfrågan på ett korrekt sätt kan du optimera dina inköp och minska lagerkostnaderna, vilket i slutändan påverkar resultatet. Men för att skapa mer exakta prognoser behöver du välja rätt beräkningsmodell.

Metoder och modeller för prognostisering av lager

Det finns två ledande metoder för lagerprognoser att överväga till när du ska beräkna efterfrågan: en kvantitativ lagerprognosmodell och en kvalitativ lagerprognosmodell. Generellt bygger kvalitativa prognoser på subjektiva åsikter och insikter, medan kvantitativa prognoser är inriktade på att använda historisk efterfrågedata för att förutsäga framtiden.

Kvantitativa prognoser

Kvantitativ prognostisering tar historiska efterfrågedata och med hjälp av en matematisk formel fastställer framtida resultat. Det handlar ofta om att använda tidigare försäljningssiffror för att förutse framtida efterfrågan. Datamängderna kan sträcka sig flera decennier bakåt i tiden eller köras för det senaste kalenderåret. Ju fler uppgifter som finns tillgängliga, desto mer exakt blir dock prognosen.

Man working with inventory forecasting models

Kvantitativa prognosmetoder tar hänsyn till faktorer som efterfrågetrender och säsongsvariationer för att göra prognoserna mer exakta.

Kvantitativa lagerprognoser bygger på att man har tillräckligt med data av god kvalitet för att kunna göra en rimlig bedömning. Om data inte finns tillgängligt, t.ex. vid lansering av en ny produkt, är det helt enkelt inte möjligt att använda den här metoden från dag ett.

Kvalitativa prognoser

Kvalitativa prognosmetoder är mycket mer subjektiva än deras kvantitativa motsvarigheter och bygger på kvalificerade slutsatser, snarare än på att räkna med siffror. Med kvalitativ prognostisering förutsägs efterfrågan utifrån expertkunskaper och erfarenhet av hur marknaden fungerar. Dessa kan komma från en nyckelperson eller från åsikter och insikter – både internt och externt.

Kvalitativa prognosmetoder kan ses som en konst som lagerplanerare har lärt sig under många års övning. Dessutom kan kvalitativ prognostisering inkludera att förutspå resultatet av en ny kampanj, uppskatta effekten av en ny teknologi på marknaden eller att överväga hur sociala trender påverkar framtida köpvanor.

Risken med kvalitativa lagerprognoser är att de bygger på erfarenhet och marknadsexpertis och det finns alltid en risk att en person i bolaget sitter på merparten av kunskapen. Det gör det hela väldigt skört, om den personen slutar kan man få stora problem.

Efterfrågeprognoser

Vilken modell för prognostisering av efterfrågan är bäst?

Smarta lagerplanerare väljer att använda både kvalitativa och kvantitativa prognosmetoder för att få ett mer väl avvägt perspektiv. Som exempel kan tillverkaren Utomhusgrillar AB använda historiska data för att göra en prognos av basbehovet av gasgrillar (en kvantitativ form av prognostisering). Men om konsumentundersökningar visar att elgrillar kommer att bli allt populärare under det kommande året kan de justera prognosen och lagernivåerna med hjälp av en kvalitativ metod.

Modeller för prognostisering av efterfrågan och lager på lång och kort sikt

Företag bör ta sig tid att modellera både långsiktiga och kortsiktiga prognoser för efterfrågan på lager, eftersom båda är nödvändiga av olika skäl:

Modeller för prognostisering av efterfrågan på kort sikt

Kortsiktiga prognoser, t.ex. upp till ett år, bör ge dig uppgifter för lagerplanering, påfyllning och upphandling.

När du gör kortsiktiga prognoser behöver du ta hänsyn till ett antal variabler, bland annat fluktuationer i efterfrågan som till exempel säsongsvariationer och volatila ledtider hos leverantörerna. Dessa kan påverka bland annat beställningspunkter och säkerhetslagernivåer. Det finns alltså en mängd detaljer som du behöver ta hänsyn till och du måste dessutom ständigt uppdatera prognoserna allt eftersom att förutsättningarna förändras.

Modeller för prognostisering av efterfrågan på lång sikt

Långsiktiga efterfrågeprognoser är till hjälp för för viktiga strategiska frågor och investeringsbeslut.

När man fokuserar på lagerstrategier kan långsiktiga efterfrågeprognoser hjälpa företag med produktplanering att t.ex. förutspå slutet på vissa produktlinjer, eller genom att förutse nya marknadstrender som kräver nya idéer och innovationer. Sådana beslut kan påverka produktionsplaneringen, som ofta måste hanteras många månader innan produkterna släpps ut på marknaden.

För att kunna göra effektiva långsiktiga prognoser krävs förutom en ögonblicksbild av aktuella händelser dessutom också en djup kunskap om marknaden.

Om du tycker att lagerprognoser känns utmanande är du välkommen att kontakta EazyStock-teamet idag. Vår mjukvara för efterfrågeprognoser ger dig avancerade funktioner för lagerhantering som du kan använda för att förbättra den dagliga driften av ditt företag – snabbt.

Shelf rack full of cartons at logistics warehouse with more boxes piled in front the causes of excess inventory
Blogg

Orsaker till överlager

8 orsaker till onödigt höga lagernivåer Vad är överlager? Överlager, eller överskottslager, även känt som överskottslager, uppstår när lagernivåerna för...

Close up of piles of coins stacked next to each other with coins scattered on the table in front of the pile inventory replenishment best practice to increase profits
Blogg

6 metoder för bättre varupåfyllnad

Vad är varupåfyllnad? Varupåfyllnad är processen där man flyttar lagervaror genom logistikkedjan för att se till att lagernivåerna alltid täcker...

Brown boxes with small white labels in the top left corner all stacked on top of each other so you can only see boxes safety stock why safety stock is important
Blogg

4 anledningar till att ha ett väl avvägt buffertlager

Vad är buffertlager? Bufferlager och säkerhetslager är två begrepp för samma sak och en viktig komponent i lagerhållning och supply...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet