En guide för att optimera din supply chain

Vad betyder supply chain optimering?

Enkelt uttryckt innebär optimering av supply chain att man använder tekniska lösningar för att på bästa sätt hantera balansgången av att köpa in rätt mängd artiklar till rätt plats vid rätt tidpunkt – så kostnadseffektivt som möjligt och utan att binda upp för mycket kapital.

Optimering av supply chain kan förklaras som att man har som ambition att minimera driftskostnader och effektivisera processer genom hela försörjningskedjan för att förbättra effektiviteten, minska risker och säkerställa lagertillgänglighet i varje steg.

Optimering av supply chains gör verksamheter mer motståndskraftiga och säkerställer att processer är på plats, så att ditt företag har bättre förutsättningar att reagera på eventuella oförutsägbara störningar i både utbud och efterfrågan.

Bäst praxis för optimering av supply chain

Här är sex fokusområden att tänka på när du vill optimera din supply chain:

1. Bygg in lager- och kapacitetsbuffertar

En av de mer uppenbara metoderna för att optimera din supply chain är att öka kapaciteten i varje steg i din försörjningskedja. Genom att lägga till ett säkerhetslager eller buffertlager kan hjälpa dig att möta oväntade ökningar i efterfrågan.

Att addera extra utrymme i sina tidsbuffertar, det vill säga täcktiden för hur länge ett lager räcker, kan också hjälpa genom att få in lager tidigare som räcker längre för att ta hänsyn till eventuella förseningar i leverantörers leveranser eller fraktproblem.

Kapacitetsbuffertar hjälper när det har varit en försening i försörjningskedjan och kan innebära att man tar in extra personal eller automatiserar processer eller arbetsflöden för att snabbare öka upp kapaciteten och komma tillbaka på rätt spår.

2. Se över ditt leverantörsnätverk

Genom att utvärdera ditt leverantörsnätverk kan du förstå hur kritisk varje leverantör är för din verksamhet och vilken inverkan eventuella avbrott i deras leveranser skulle kunna ha få för konsekvenser och påverkan.

Att identifiera eventuella svagheter innebär att du har bättre möjlighet att åtgärda dessa problem. Det kan också vara klokt att titta på alternativa leverantörslösningar, som att utöka ditt nätverk genom diversifiering, lokalisering eller vertical integration, för att minska leveranstider och sprida ut eventuella risker.

Ett exempel på hur man kan integrera delar av sin försörjningskedja är att Lidl har startat sitt eget containerfraktbolag för att minska leveransförseningar och få mer kontroll över de ökade fraktpriserna.


Oavsett strategi så är att bygga och upprätthålla starka relationer med dina leverantörer en nyckel till att eliminera risker i er supply chain.

3. Digitalisera för att förbättra prognosnoggrannheten

Exakta efterfrågeprognoser är viktiga, eftersom prognosproblem leder till flera andra problem i er försörjningskedja. Men just nu gör marknadens volatilitet och efterfrågefluktuationer det ännu svårare att förutse efterfrågan.

Viktiga steg för att förbättra prognosnoggranheten är att använda lämplig historisk data, kvalitativ data, kommunicera mellan avdelningar, ta hänsyn till trender och säsongsvariationer och att ta bort perioder av lagerbrist från datan. Genom att digitalisera dessa steg sparar tid du tid och får exaktare prognoser.

Vår artikel förklarar i mer detalj hur man prognostiserar och hanterar fluktuerande efterfrågan, även i krisande tider.

Virtuella varulager

4. Automatisera processer för att bygga en adaptiv och smidig supply chain

Automatiserade lagerhanteringsprocesser är avgörande för optimering av din försörjningskedja. Inköpare och lagerplanerare behöver veta vad, när och hur mycket de ska beställa.

Automatisering kan också bidra till att öka kapaciteten i din supply chain. Du kan till exempel automatisera kundrelationshantering, efterfrågehantering, orderuppfyllelse, hantering av tillverkningsflöden, inköp, produktutveckling, kommersialisering och returer.

5. Personal

I en nyligen publicerad artikel från McKinsey and Company framgår att efter pandemin har efterfrågan på arbetskraft överträffat utbudet. Företag kämpar för att rekrytera och behålla personal, vilket gör det utmanande att möta kundernas efterfrågan och behålla goda servicenivåer.

Det är viktigt att förstå hur eventuell personalbrist kommer att påverka din verksamhet och identifiera hur du kan anställa i god tid och se till att behålla rätt personal.

Det är viktigt att anställa rätt personer med rätt kompetens i varje steg i din försörjningskedja. Se till att du ger dina anställda utbildning specifik för deras roller i ditt företag. Detta bör vara kontinuerligt – inte bara när de är nyanställda.
.

6. Inkludera hållbarhet och cirkulär ekonomi i din supply chain

Vi fortsätter att möta ökade klimathot och både konsumenter och regleringar kräver mer transparens och öppenhet om hur alla led i din supply chain påverkar miljön. Detta ökar pressen på företag att minska sina koldioxidavtryck och bygga in mer hållbarhet i sina processer.

På grund av ökad komplexitet i supply chains kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men det finns många möjligheter att arbeta med ditt leverantörsnät för att hitta lösningar tillsammans.

Avkarbonisering (minskad koldioxidintensitet) i supply chains innebär en kartläggning av hela din försörjningskedja för att förstå orsakerna till utsläpp, produktflöden och ömsesidiga beroende. Detta kommer att ge dig en uppfattning om var du bör fokuserar dina ansträngningar och vilka du ska engagera i ditt leverantörsnätverk för att hitta och implementera lösningar.

Att anta en cirkulär ekonomi när det gäller tillverkning kan också bidra till att eliminera slöseri med råvaror och ökade föroreningar. Det kan handla om att göra om produkter för att öka hållbarheten, så att de kan återanvändas, repareras eller återvinnas.

Laddningar av elektriska bilar

Andra möjligheter att minska koldioxidavtryck inkluderar att se över transportmetoder och bränslealternativ. Finns det till exempel möjligheter att byta till elfordon eller fordon med lägre utsläpp, eller kan dina processer för avfallshantering bli mer effektiva? Detta kan även i sin tur leda till lägre transportkostnader.

Allt behöver inte göras på en gång. Att skapa en tydlig hållbarhetsstrategi med mål, KPI:er och prioriteringar kan stödja inlåsningseffekter till ditt företag. Det kommer också att visa dina kunder att du aktivt arbetar för att minska dina koldioxidavtryck.

Fördelar med optimering av supply chains

Att optimera din supply chain kan ge många fördelar för ditt företag:

  • På en konkurrensutsatt marknad behöver du att din verksamhet är kostnadseffektiv för att hålla goda vinstmarginalerna och förbli konkurrenskraftig.
  • Förbättrad kundservice genom att minska eller eliminera lagerbrist. God lagertillgänglighet och en positiv kundupplevelse kommer att säkerställa att kunderna återvänder. Det kommer också att hjälpa dig att behålla dina marknadsandelar eller till och med stjäla från dina konkurrenter som inte kan möta efterfrågan.
  • Du kommer att ha bättre förutsättningar till att vara proaktiv och sluta släcka bränder. Att använda realtidsdata kommer att förbättra din prognosnoggrannheten och hjälpa dig att förstå vad som finns runt hörnet, oavsett om det är att svara på ökade ledtider eller förändringar i efterfrågan.
  • Möjlighet att bättre kunna reagera på störningar. Bättre system och processer kommer att göra dig mer flexibel, vilket innebär att du kan reagera snabbt på förändringar. En optimerad försörjningskedja gör att du kan finjustera dina planer och hantera störningar i försörjningskedjan. Vår eBook ”Bygg en mer motståndskraftig supply chain” förklarar dessa områden mer i detalj.

Verktyg för optimering av supply chains

En avgörande del av optimering av supply chains är att upprätthålla hälsosamma lagernivåer. Det är viktigt att hålla reda på lagret och köra regelbundna rapporter för att kontrollera om nivåerna är korrekta.

Helst bör du hålla koll på lagernivåer i realtid och följa artiklar längs med försörjningskedjan, från dina leverantörer till din slutkund.
Lagerhantering kan göras på olika sätt, men alla system kommer inte att ge dig samma detaljerade information.

Till exempel kan kalkylblad innehålla mycket data men kräver mycket manuell inmatning och innebär hög risk. De blir snabbt inaktuella, bygger in personberoenden och det är svårt att automatisera uppdateringar.

Lagerhantering eller, ännu bättre, verktyg för lageroptimering kan ge mer tillförlitlig och heltäckande data. De kan exakt prognostisera efterfrågan, klassificera lagerartiklar, beräkna säkerhetslager och beställa om kvantiteter och tillhandahålla en mängd rapporter. Detta kan hjälpa dig att undvika lagerbrist eller att du bygger upp för mycket överlager, som riskerar att bli inkurant.

Ett lageroptimeringsverktyg som EazyStock kan stödja din supply chain optimering och effektivisera dina processer. Om du vill veta mer, prata med någon i vårt team för att ordna en demo.

Motståndskraftig supply chain