Datadrivna inköp: Hemligheten till affärsframgång

I det snabbt föränderliga affärslandskapet krävs mer än bara goda instinkter för att ligga före konkurrenterna – det kräver datadrivna inköp och beslutsfattande.  När det kommer till inköp och lagerhantering är sällan att förlita sig på magkänsla eller enbart historiskt data den bästa strategin.  Utan kan tvärtom leda till ineffektivitet, missade möjligheter och dyrbara felaktiga lagernivåer. I kombination med manuella processer med kalkylblad och personberoenden ökar även risken för handhavande fel, som kulminera i lagerbrister eller överlager.

Den väldiga utvecklingen av ny teknik och nya mjukvaror under de senaste åren, har möjliggjort att även små och medelstora företag kan förvandlas till datadrivna bolag. Allt i syfte att blir effektivare, bättre och lönsammare.

I den här artikeln utforskar vi potentialen med för datadrivna inköp och lagerhantering.

Manuella processer hindrar tillväxt

Många lagerhållande företag arbetar fortfarande i manuella processer och har koll på stora mängder data i olika kalkylblad. Vilket är ett tidskrävande arbete för att få koll på att lagerartiklar inte föråldras, minimera lagerbrister och balansera lagerkostnader mot höga servicenivåer.

Vi besökte nyligen vår kund, Cutwel, en ledande distributören av skärverktyg som likt många företag brottades med manuella inköps- och lagerprocesser. Lyckligtvis tog deras resa till framgång en betydande vändning när de anammade ett mer datadrivet tillvägagångssätt.

Vändningen: Smarta lösningar för inköpsprocessen

För många företag likt Cutwel, kan en systemlösning som EazyStock vara lösningen. Genom att utnyttja kraften i er data, gör EazyStocks avancerade funktionalitet det möjligt för företag att fatta mer välgrundade beslut, bättre förutse efterfrågan och optimera lagernivåer, vilket ökar effektivitet och lönsamhet.

Som en molnbaserad lösning för lageroptimering ansluter EazyStock till ert befintliga affärssystem (ERP), och använder avancerade algoritmer för att löpande analysera och klassificera ert lager, få ordning på orderpunkter, orderkvantiteter och få automatiska dagliga orderförslag. Genom att optimera era påfyllningsprocesser kommer ni att ha rätt produkter för att möta förväntad efterfrågan och kunna lagerhålla tillräckligt med säkerhetslager för att möta oväntad efterfrågan utan att öka kostnaderna och riskera överlager.

Användning av data i inköpsprocessen

Datadriven inköp- och lagerhantering inkluderar:

  • Datainsamling: I stället för att samla information från olika kalkylblad, kan du använda mjukvaror som EazyStock för att automatisera informationsinsamling från flera källor, såsom försäljningsdata, efterfrågemönster och trender, leverantörsledtider och produktionsscheman, och samla er data på ett och samma ställe.
  • Dataanalys: Mjukvarans kraftfulla algoritmer och komplexa beräkningar gör det enklare att analysera data för att identifiera trender, mönster och korrelationer. Du kommer att kunna beräkna de optimala beställningspunkterna och ställa in rätt säkerhetslagernivåer för att möta eventuella variationer i efterfrågan och ledtider.
  • Exakta efterfrågeprognoser: En av de framstående fördelarna med datadriven lagerhantering är dess förmåga att göra exakta efterfrågeprognoser. Historiska inköpsdata, tillsammans med försäljningsinsikter i realtid, hjälper företag att förutsäga framtida efterfrågan med större noggrannhet. Säg hejdå till överlager och lagerbrister, eftersom data styr dina lagernivåer.
  • Optimala lagernivåer: Ditt team kanske känner till dina produkter utan och innan, men skulle det inte vara bra om du hade data för att backa upp den magkänslan? I stället för att förlita sig på gissningar för att fastställa rätt lagernivåer analyserar datacentrerade lösningar variabler, inklusive ledtider och försäljningstrender. Detta säkerställer att ditt lager förblir optimerat och på rätt plats.
  • ABC-analys: Om du behandlar alla dina SKU:er på samma sätt när det gäller lagerhantering, har du sannolikt en blandning av lagerbrister på vissa artiklar och för mycket lager på andra. EazyStock kan differentiera och prioritera artiklar i kategorier (ABC- kategorisering) efter lönsamhet och efterfrågan. Genom att automatisera lageranalys kan du utföra flerdimensionell artikelkategorisering inklusive fler variabler. EazyStock rekommenderar sedan lagerpolicyer och tillhandahåller servicenivåmål och säkerhetslagernivåer ner till SKU-nivåer. Automatisering innebär också att beräkningar kan uppdateras dagligen, med varningar för när produkter byter kategori, så att segmentering stämmer överens med marknadens dynamik.
  • Ekonomisk orderkvantitet (EOQ): EOQ balanserar lagringskostnader eller transportkostnader med beställningskostnader för att hitta den punkt där båda minimeras och matchar. Manuell beräkning av EOQ är tidskrävande och risk för fel vid orderpåfyllning. Att använda programvara för lageroptimering tar bort smärtan av beräkningen och övervinner begränsningen av EOQ-modellen.
  • Förbättrad resursallokering: Effektiv resursallokering är en hörnsten för effektiv lagerhantering. Med datadriven lagerhantering kan du allokera resurser mer effektivt, optimera lagringsutrymmet, minska transportkostnaderna och maximera ditt teams produktivitet.
  • Synlighet i realtid: Ta farväl till dagarna då du navigerade genom en labyrint av kalkylark som också var omöjliga att effektivt samarbeta i. Datastyrda lösningar erbjuder lagersynlighet i realtid, vilket ger dig möjlighet att fatta snabba beslut och snabbt reagera på förändringar.

Datadrivna inköpsbeslut skapar struktur och tillväxt

Efter besöket hos Cutwel, skrev vi ett kundcase för att visa på hur kraftfullt det är att förändra processer och utnyttja potentialen med datadrivna inköpsbeslut. Cutwel gick från manuell hantering av 1000 dagliga beställningar till att automatisera sin lageroptimering, vilket minskat orderfrekvensen avsevärt, minimerat lagerbrister med 25% samtidigt som försäljningen ökat med 10%.

Genom att anta en datadriven lösning som EazyStock kan du utnyttja den fulla kraften i data för att optimera lagernivåer, göra korrekta prognoser, minska lagerbrister och förbättra resursallokeringen.

Med lagersynlighet i realtid kan du säga adjö till dagarna av manuella processer och gissningar och fatta välgrundade beslut som driver effektivitet och lönsamhet. Datadriven lagerhantering säkerställer att du ligger före konkurrenterna, minskar transportkostnaderna, förbättrar kassaflödet och förbättrar kundupplevelsen genom förbättrad tillgänglighet på hyllan.

Om du vill veta mer om hur EazyStock kan hjälpa till att förvandla din inköpsprocess och lagerhantering, vänligen kontakta oss.