4 anledningar till att ha ett väl avvägt buffertlager

Vad är buffertlager?

Bufferlager och säkerhetslager är två begrepp för samma sak och en viktig komponent i lagerhållning och supply chain.

Buffertlager är det extra lager (råmaterial eller färdiga varor) som ska förhindra att man säljer slut på grund av extraordinära händelse och/eller osäkerheter i efterfrågeprognoser. Tillverkare kan till exempel ha ett buffertlager av viktiga komponeneter för att försäkra sig om att de kan hantera plötsliga efterfrågetoppar och förhindra produktionsstopp på grund av att någon del saknas. Återförsäljare och handlare kan å andra sidan använda buffertlager för att minska riskerna med långa leverantörsledtider.

I båda fallen inkluderar man buffertlagret när man räknar ut beställningspunkterna för att se till att servicegraden inte påverkas negativt av oväntade variationer i tillgång eller efterfrågan.

Varför behövs ett buffertlager?

Ett korrekt beräknat buffertlager är viktigt för att du ska kunna upprätthålla en hög kundnöjdhet i längden. Förr eller senare kommer det en oväntad störning i tillgång eller efterfrågan och då krävs marginaler för att kunna fortsätta leverera när omsättningslagret (lager du förväntas sälja under en viss tidsperiod) är slut. Restsituationer, där du tvingas till dyra expressleveranser, kan bli kostsamma både på kort och lång sikt. Du kanske förlorar affärer, eller ännu värre, förlorar kunder som går till din konkurrent som har ett bättre balanserat lager.

Buffertlagret är alltså mer än ”bra att ha”, det är en nödvändighet för de flesta företag som tillverkar eller köper och säljer varor.

4-anledningar-till-att-ha-ett-buffertlager

Fyra anledningar till varför du behöver ett buffertlager:

  1. För att skydda dig mot oförutsägbara variationer i tillgång, tex leveransstörningar.
  2. För att kompensera för otillräckliga efterfrågeprognoser.
  3. För att förebygga en ”släcka bränder”-mentalitet där expressleveranser och dyra speciallösningar blir till vardag.
  4. För att undvika lagerbrist.

1. Skydda dig mot oförutsägbara variationer i tillgång

Många logistikkedjor har blivit oerhört långa och komplexa med varor och komponenter som fraktas över hela världen. Under Coronapandemin fick vi erfara hur sköra dessa kedjor kan vara och hur störningar i en del av värdekedjan kan ha stora effekter på en annan. Till exempel, om en fabrik plötsligt tvingas stänga några dagar eller om en leverans fastnar på vägen kan ditt buffertlager se till att du fortfarande kan leverera till dina kunder.

2. Kompensera för otillräckliga efterfrågeprognoser (när efterfrågan är större än prognosen)

Det är långt ifrån alla artiklar som har jämna efterfrågemönster. Vissa är oregelbundna eller sporadiska, vilket innebär att de har perioder med låg eller ingen efterfrågan och andra när efterfrågan är betydligt högre. Detta gör det svårt att prognostisera framtida efterfrågan korrekt och ett högre buffertlager kan behövas för att hantera osäkerheten.

Även när du oftast har en jämn efterfrågan för en produkt kan oförutsedda händelser leda till att du säljer mycket mer en viss månad. Kanske en influencer pratade om produkten i sina sociala medier? Eller så la en konkurrent ner sin verksamhet? Oavsett kommer du inte behöva tumma på servicegraden med ett noggrant uträknat buffertlager.

3. Förebygg en “släcka bränder”-mentalitet

Buffertlager är till för att se till att din logistikkedja fungerar smidigt. Lyckas du hålla ett lagom avvägt buffertlager kommer du och hela inköps- och lagerteamet spendera mindre tid på att lokalisera sena leveranser och lägga expressordrar. I stället kan ni koncentrerar er på att fylla beställningar till kunder och andra, mer värdeskapande aktiviteter. Och ett mindre antal kostsamma restordrar kommer även synas i de finansiella resultaten.

4. Undvik lagerbrist och håll servicegrad och kundnöjdhet på topp

Det ultimata målet för buffertlager är att hålla dina kunder nöjda. Även om buffertlager hjälper till att minimera supply chain-risker är slutmålet att se till att du aldrig får slut på lagret och gör dina kunder besvikna. Nöjda kunder är en av de viktigaste tillgångarna för manga företag i tider då lojalitet blir allt mer dyrbart.

Buffertlager är en ’no-brainer’

Dagens affärsklimat är utmanande för många företag med stora osäkerheter i både tillgång och efterfrågan. Buffertlagret kan hjälpa dig hantera riskerna med störningar i leveranskedjan och handskas med följderna av otillräckliga efterfrågeprognoser. Med slutkunden i åtanke och konsekvenserna av missnöjda kunder kan inte betydelsen av ett väl avvägt buffertlager betonas nog. I guiden nedan kan du lära dig beräkna buffertlager för alla dina artiklar.

beräkna buffertlager för alla dina artiklar

kvantitativa och kvalitativa modeller
Blogg

En introduktion till kvantitativa och kvalitativa modeller för efterfrågeprognoser

Vikten av att välja rätt beräkningsmodell för lagerprognoser Oavsett om du är tillverkare, grossist eller återförsäljare är korrekta lagerprognoser avgörande...

Shelf rack full of cartons at logistics warehouse with more boxes piled in front the causes of excess inventory
Blogg

Orsaker till överlager

8 orsaker till onödigt höga lagernivåer Vad är överlager? Överlager, eller överskottslager, även känt som överskottslager, uppstår när lagernivåerna för...

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

5 strategier för att reducera ditt överlager

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev