Varför du behöver en effektiv supply chain strategi

Vad innebär en supply chain strategi?

Enkelt kan man säga att en supply chain strategi förklarar hur ett företag anskaffar artiklar och levererar vidare till kund på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att man går igenom varje steg i sin leveranskedja, såsom inköp av artiklar, logistik och leverans och optimerar varje steg för att hitta effektivitetsfördelar, minska kostnader och maximera intäkter.

Supply chain strategier har hamnat extra mycket i rampljuset efter den ökade globala volatila efterfrågan och komplexiteten i supply chains som har accelererat de senaste åren. Många företag har prioriterat att skapa mer robusta processer och initierat projekt för att bättre hantera och övervinna eventuella störningar i leveranskedjorna framöver.

I den här artikeln kommer vi att förklara varför du bör ha en supply chain strategi och några områden som du bör överväga att inkludera för att på bästa sätt utforma den.

Varför behöver du en supply chain strategi?

En bra supply chain strategi handlar om att möta efterfrågan, öka kundnyttan, förbättra reaktionsförmågan, underlätta ekonomisk tillväxt och bygga ett tillförlitligt leverantörsnätverk.

De primära målen för effektiv supply chain management bör vara att uppnå snabbare leveranser, högre effektivitet och ökade intäkter.

En robust strategi kan också minimera risker och minska effekten av störningar i leveranskedjan. Processer och system som hjälper dig att reagera på problem kommer att hjälpa dig med snabbare återhämtning och gör att du snabbare kan bygga upp eller behålla dina konkurrensfördelar.

Vad bör vara i fokus i en supply chain strategi?

Det finns två huvudinriktningar man kan välja att fokusera på för att bygga upp en supply chain strategi:

 • Supply chain strategier inriktade på effektivitet – Dessa strategier passar branscher där artiklar antingen har låg kostnad eller höga intäkter – eller både och. Det kan till exempel gälla produkter som cement, stål, papper, förbrukningsvaror och lågprismode.
 • Supply chain strategier inriktade på reaktionsförmåga – Dessa fungerar bäst där det råder stor osäkerhet på efterfrågan och kundernas eller marknadens behov kan förändras snabbt.pappersfabrik

Att skapa en effektiv supply chain strategi

De tre faserna av att skapa en supply chain strategi innefattar::

 • Design av din supply chain strategi – i detta skede kommer du att bestämma företagets strategiska mål och nyckeltal. Du bör också granska och välja leverantörer, bestämma var du ska placera era lager och om du ska implementera mjukvaror eller inte (och vilka) för att stödja dina olika processer och behov i din supply chain.
 • Planering av din supply chain strategi – om du förstår dina strategiska mål kommer du att kunna planera för hur du ska balansera utbud och efterfrågan. Detta kommer att säkerställa att du har rätt artiklar, vid rätt tidpunkt och på rätt plats för att möta kundernas efterfrågan.
 • Utförande av din supply chain strategi – det är i utförandet som dina lagerplanerare och inköpare säkerställer hur de hanterar lager, inköp och lagernivåer för företaget kan möta kundernas efterfrågan.

Designa en supply chain strategi

Att optimera din supply chain design börjar med att förstå din nuvarande leveranskedja. Vart fungerar den väl? Vart i leveranskedjan finns det problem?
Varje del av leveranskedjan är sammankopplad med alla andra delar, vilket innebär att ett problem på ett ställe kan äventyra hela det globala supply chain nätverket.

För att kunna fördjupa sig i varje del av sin leveranskedja är det viktigt att ha tillgång till pålitlig realtidsdata och historiska data insikter. Detta kommer att ge maximal analys och förståelse för din nuvarande situation och bättre kunna stödja era funktioner inom försäljning och den dagliga driften.

Boxar supply chain strategi

I designfasen av er supply chain strategi ska du identifiera och framhäva olika förbättringsområden för att kunna fixa dem. Till exempel på områden man kan identifiera är bristande efterfrågeprognoser, behov av lagerautomatisering, diversifiering av leverantörsnätverk eller implementera nya tekniska lösningar.

Som oftast inom supply chain management bör dina strategier ha backup-planer, med backup-planer till dina backup-planer!

Planering av supply chain strategi

Fyra komponenter av supply chain planering:

 • Integration och kommunikation mellan avdelningar
  En överblickande insyn med korrekt och tillförlitlig information över hela din verksamhet är avgörande för koordinering, mätning och kontroll. Det säkerställer att alla i verksamheten har tillgång till samma information och förstår er supply chain. Ett helt integrerat system som spårar information i realtid innebär att du kan planera för och mildra eventuella leveransavbrott.
 • Den dagliga verksamheten
  Återigen behöver du bra data i realtid för att kontrollera utbudet. Genom att förstå efterfrågan och ha planer på att svara på efterfrågefluktuationer kan du effektivisera dina processer. Effektiva operativa processer kan sänka kostnaderna och underlätta ett smidigare genomförande. Att hålla lagernivåerna låga med buffertar eller säkerhetslager minimerar effekten av störningar i leveranskedjan.
 • Inköpsprocesser
  Noggranna efterfrågeprognoser är avgörande för att säkerställa att påfyllning möter efterfrågan och att du undviker att lagerhålla ett över- eller underlager. Demand forecasting software provides more reliable information than spreadsheets and can automate your reordering, monitor supplier costs and lead times and alert you to any changes that affect your operating costs.
 • Distribution och logistik
  Det finns många utmaningar för företag när det kommer till distribution och logistik. De flesta verksamheter vill inte enbart minska kostnaderna, utan måste även ta hänsyn till hållbarhet, anställda, processer och alternativa metoder i händelse av störningar. System behöver också koordinera kundorderna med leveransscheman, fakturor och utskick. Om distributionen till kunderna inte är tillförlitlig eller effektiv finns det risk för att missnöjda kunder tar sin verksamhet någon annanstans.

Utförande av supply chain strategi

Supply chain management handlar om hur du utför din supply chain strategi. Det involverar koordinering av leverantörer, logistik, lagerhållning och inköpsprocesser genom hela leveranskedjan för att säkerställa att man möter kundernas efterfrågan.

Länkar i supply chain strategiEffektiv supply chain management kan motverka dålig ryktesspridning eller badwill och säkerställa att man uppfyller affärsmål och upprätthåller konkurrensfördelar. För att behålla eller förbättra effektivitet behöver du löpande se över din hantering av leverenskedjan för att belysa eventuella ineffektivitet och problem. Du bör även hålla koll på trender i utbud och efterfrågan och eventuella säsongsvariationer.

Att förstå trender inom supply chain aoch ny teknik kommer också att hjälpa dig att identifiera förbättringsområden i din strategi och lagerhanteringsprocesser.

Mjukvaror för att stödja supply chain strategier

En effektiv strategi för supply chain är beroende av rätt teknik och mjukvaror för att stödja implementering och utförande. Lämpliga mjukvaror hjälper dig att spara tid och bli mer effektiv. Det kan också hjälpa till att minska riskerna i leveranskedjan.

Exempel på mjukvaror som kan stödja processerna inkluderar:

 • Lagerhanteringssystem (WMS). Ett WMS används för att stödja de dagliga aktiviteterna inom ett lager, med fokus på lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Ett WMS system kan ansluta till befintliga affärssystem och ge realtidsinsikter som ökar lagersynlighet och effektiviserar dina lagerprocesser för att förbättra lagerflexibilitet, reaktionsförmåga säkerhet och kundservice.
 • Plocksystem. Automatiserad mjukvara och hårdvaror för lagerplockning, framhäver den mest effektiva plockningsvägen och påskyndar plockprocesserna.
 • Lageroptimering. Specialiserade verktyg för lageroptimering tar bort behovet av att beräkna lagernivåer och beställningar med hjälp av kalkylblad eller grundläggande verktyg. De kan snabbt tillhandahålla korrekta och tillförlitlig data för att hjälpa till att hantera oregelbunden efterfrågan på marknaden eller volatilitet i leveranskedjan, vilket minskar risken för lagerbrist.

Beroende på företagets mål kan mer avancerade system, såsom automatiserade styrda fordon, robotar, drönare och artificiell intelligens, också stödja strategier för att effektivisera er processer inom supply chain.

Om du vill diskutera din supply chain strategi boka in ett samtal med oss, så berättar vi hur EazyStock kan hjälpa er att lägga grunden för en framgångsrik inköpsoptimering och supply chain strategi.

Motståndskraftig supply chain

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet