Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

3 min läsning


Vad är lageromsättningshastighet?

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur många gånger produkterna i lagret säljs eller används under en given tidsperiod. De flesta företagen mäter lageromsättningen över en rullande 12-månaders period. De två vanligaste sätten att beräkna omsättningshastigheten är följande:

Omsättningshastighet= försäljning/lagervärde

eller

Omsättningshastighet = kostnaden för sålda varor (COGS)/genomsnittligt lagervärde

Lagerplanerare och inköpare får ofta höra något i stil med: “Vår lageromsättningshastighet är bara 3 gånger medan våra konkurrenter ligger på 5. Vi bör vara kapabla till det också, se till att det blir av!” Känner du igen dig?

Det är nu lagerkarusellen sätter igång. Vilket är det enklaste sättet att sänka lagernivåerna? Snabbast och enklast är förstås att sänka lagernivåerna av artiklar med relativt hög efterfrågan, d.v.s. relativt hög förbrukningshastighet. Lagret reduceras och ni uppnår en lageromsättningshastighet på 5 gånger vilket var önskemålet.

För enkelt för att vara sant?

MEN, låter det för enkelt för att vara sant är det troligen det. Frågan du bör ställa dig är till vilket pris? Sänkt lager av högt efterfrågade artiklar innebär sannolikt ökade kostnader för expressleveranser samtidigt som servicegraden kommer att sjunka, med missnöjda kunder som resultat.
Varför blir det såhär? Genom att endast fokusera på ett nyckeltal, i det här fallet lageromsättningshastigheten, missar man lätt sammanhanget.

Om man vill göra en djupare analys behöver man räkna fram omsättningshastigheten för alla olika sorters varor eller varugrupper som lagret består av.

Att beräkna lageromsättningen

Att beräkna lageromsättningen kan vid en första anblick verka enkelt eftersom det endast är fråga om en division av t.ex. omsättning med lagervärde. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Några frågeställningar behöver klargöras för att måttet ska kunna användas och tolkas på rätt sätt. Dessa gäller val av beräkningsmetod, periodlängd för beräkningen, om beräkningen ska avse historisk eller prognostiserad omsättning, samt hur försäljning respektive lagervärde värderas.

6 frågor du behöver ställa dig

Du kan inte göra ändringar som påverkar lagernivåerna utan att ta hänsyn till andra nyckeltal i försörjningskedjan.
Det finns några frågor du bör ställa dig för att skapa en framgångsrik strategi för lageromsättningshastigheten:

 1. Hur ser den tidigare efterfrågan och variationen ut?
 2. Vad är leverantörernas ledtider och variationer inom dessa?
 3. Är försörjningskedjan designad för att stötta aktiviteterna i verksamheten?
 4. Hur samspelt är tillverkarnas kapaciteter med kundernas köpmönster?
 5. Används den mest kostnadseffektiva logistiken för upphandling och leverans?
 6. Vilka är de mest gynnsamma servicegraderna för verksamheten?

För att uppnå långsiktig reduktion av lagernivåerna samtidigt som ni bibehåller eller ökar servicegraderna måste ett antal parametrar för lagerstyrning och inköp förbättras. Allt för ofta justeras dessa för att möta finansiella mål utan en djupare förståelse av hur helheten fungerar.


Guide - 7 sätt att öka lageromsättningen

Varför är lagernivåer och lageromsättningshastighet så viktigt?

Många har ögonen på lagernivåerna eftersom det är ett nyckeltal som är lätt att inspektera i företagets finansiella rapporter. Det finns däremot ingen post i balansräkningen som redovisar servicegrad eller prognosprecision.
Lagerföring är dyrt och kan representera 40%-50% av ett företags kapitalinvesteringar. Kostnaden är en blandning av anskaffningsvärdet samt lagerföringskostnader.
Svenska företags lager ökade med 3 miljarder kronor i fasta priser under andra kvartalet 2018. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,6 procent i volym . I Sverige finns mer kapital bundet i olika former av lager än i maskiner och anläggningar, så det finns all anledning till att strategiskt arbeta med lagret och dess omsättningshastighet.
Lageromsättningshastigheten är en av flera nyckeltal (KPIer) som du behöver hantera parallellt för att få en helhetlig bild av lagerstyrningen. De viktigaste nyckeltalen är:

 • Servicegrad
 • Utveckling av kapital bundet i lager
 • Omsättningshastighet
 • Hantering av restordrar (backorder recovery)
 • Leverantörernas leveransprecision

Läs mer om nyckeltal i vår guide till Nyckeltal och KPIer:


Guide till KPIer och Nyckeltal i EazyStock
Den här bloggposten publicerades för fösta gången i mars 2015 och uppdaterade i oktober 2018

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.