7 sätt att öka lageromsättningen

Går det att förbättra omsättningshastigheten på lagret och samtidigt förbättra servicegraderna?

Den här eGuiden ger 7 konkreta tips på vad du kan göra för att få bättre snurr på lagret utan att tappa i kundnöjdhet eller försäljning.

De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Det är viktig eftersom måttet visar hur effektivt en verksamhet är på att omvandla lager till sålda varor, och därmed frigöra kapital.

Att effektivt hantera lager är avgörande för företag som strävar efter en hög omsättningshastighet. En hög omsättningshastighet indikerar en effektiv förmåga att omvandla lager till sålda varor, vilket frigör kapital och driver tillväxt. Men det finns en balans att upprätthålla; enkelt uttryckt är det inte bara en fråga om att minska lagernivåerna för att öka omsättningen. Att göra det utan att titta på hela bilden kan leda till ökade inköpskostnader och försämrad servicenivå.

Istället för att enbart fokusera på en nyckelprestandaindikator, som lageromsättningshastigheten, måste man ta hänsyn till flera variabler inom lagerhantering för att uppnå hållbara minskningar av lagernivåerna samtidigt som servicenivåerna bibehålls eller förbättras. Det handlar om att se bortom de direkta finansiella målen och att förstå hur olika faktorer samverkar för att påverka helhetsbilden.

Denna eGuide utforskar de sju bästa metoderna för företag att förbättra sin lagerhantering, minska lagernivåerna och samtidigt öka servicenivåerna för att uppnå hållbar tillväxt. Vi kommer att fördjupa oss i hur följande metoder påverkar lageromsättning:

  1. ABC-klassificering
  2. Revidering av inköpscykler och orderkvantiteter
  3. Minskad variabiliteten i efterfrågan
  4. Förbättrad prognostisering och ökad
    prognosnoggrannhet
  5. Eliminering av överlager och inkurant lager
  6. Kundens behov och förväntan på servicegrad
  7. Samordning av KPI:er

Läs vidare genom att få access direkt till din eGuide nedan

Fler liknande artiklar

Different-sized cardboard boxes on conveyor rollers ready to be shipped by courier for distribution in warehouse. How to improve inventory turnover
Blogg

Förbättra lageromsättningshastigheten – 6 steg

Fördelarna med att förbättra din lageromsättningshastighet Många lagerhållande företag har en betydande mängd rörelsekapital investerat i sitt lager. Ju snabbare…

Warehouse shelves full of boxes to show low stock turnover
Blogg

Låg lageromsättning – varför sker det och vad blir konsekvensen?

Varför har jag så låg lageromsättningshastighet? De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Lageromsättningen ser…

Closeup of multiple cardboard box packages seamlessly moving along a conveyor belt in a warehouse fulfilment centre using stockturn to optimise your inventory
Blogg

Optimera din lageromsättningshastighet för framgångsrik lagerhantering

För många företag som strävar efter att förbättra sin lagerhantering är lageromsättningshastighet ett kritiskt nyckeltal. Det är ett relativt enkelt…

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev