Hitta den optimala orderkvantiteten

Optimal orderkvantitet

Optimal orderkvantitet (EOQ) är kvantiteten som minimerar den totala beställnings- och lagerhållningskostnaden. EOQ gäller oftast bara när efterfrågan på en produkt är konstant under en given tidsperiod där varje ny order levereras i sin helhet direkt när hyllorna blir tomma.

Andra antaganden är att det existerar en fast kostnad för varje orderläggning, oavsett hur många produkter som beställs. Det finns även en kostnad för varje produkt som förvaras per styck, också känt som lagerhållningskostnad. Nedan finns en grafisk representation av hur man hittar den optimala orderkvantiteten när flertalet kostnader är inblandade.

optimal orderkvantitet

Målet med optimal orderkvantitet

Målet med optimal orderkvantitet är att fastställa antalet enheter vid beställning så totalkostnaden av inköp, transport, och lagerhållning hålls till ett minimum. Värt att tillägga är att syftet med lageroptimering är att minska lagerhållningsnivåerna och samtidigt höja servicenivån till kunder.

I praktiska sammanhang är sällan variablerna i figuren konstanta och förutsägbara. Därför är det viktigt att bevaka beställningsstorlekar, beställningspunkter, plockfrekvenser, och säkerhetslagernivåer kontinuerligt. Detta är nyckeln till framgång inom lagerhållning och kontroll.

Orderfrekvenser

Att bestämma orderfrekvensen är en av nyckelvariablerna i försörjningskedjan. Ett sätt är att utgå från den befintliga årliga frekvensen och fördela orderraderna i A, B och C-artiklar. Detta möjliggör smartare utvärderingar av produkters efterfråga. Genom att parallellt utvärdera frekvensen i efterfrågan av artiklar kan inköpscykler och orderkvantiteter hanteras mer intelligent. Denna strategi ger logistikcheferna mer flexibilitet att optimera inköpskvantiteter i relation till kundefterfrågan. Det innebär mer precisa beställningar där kundens efterfråga möts och onödigt lager minimeras.

Lageromsättningshastighet

Ett annat effektivt tillvägagångssätt att öka lageromsättningshastigheten är med tätare inköp och mindre orderkvantiteter, vilket leder till sänkta lagernivåer. Det frigör bundet kapital som istället kan användas på annat håll i företaget.

Tre frågor att ställa dig:

  1. Kan ditt lager och din personal hantera mer frekventa inköpscykler?
  2. Kan kapacitetsförluster kompenseras genom att köpa in artiklar med lägre efterfråga mindre frekvent?
  3. Kommer transporterna eller leveransavtalen påverkas negativt om mindre partier köps in?

Mindre partier och mer frekventa beställningar ger lagerchefer och inköpare mer flexibilitet att matcha köpmönster med den faktiska efterfrågan.

Lär dig mer om att öka lageromsättningen

Om du vill lära dig mer om optimal orderkvantitet (EOQ) eller effektiva påfyllningsrutiner ladda ner vår guide till att öka lageromsättningen.

Lageromsättning

Different-sized cardboard boxes on conveyor rollers ready to be shipped by courier for distribution in warehouse. How to improve inventory turnover
Blogg

Förbättra lageromsättningshastigheten – 6 steg

Fördelarna med att förbättra din lageromsättningshastighet Många lagerhållande företag har en betydande mängd rörelsekapital investerat i sitt lager. Ju snabbare...

Bestandsveränderung: Das Herzstück für Bestandsplaner und Einkäufer
Blogg

6 effektiva metoder för optimal lagerstyrning  

Att optimera lagerhanteringen med effektiva metoder för lagerstyrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. I denna artikel fokuserar vi på...

Brown boxes stacked on top of each other filling a shipping container from top to bottom and side to side. The container is grey metal and the doors are open.
Blogg

Din guide till att bemästra minsta order kvantitet (MOQ)

Vad innebär minsta orderkvantitet (MOQ)? ABC, ERP, EOQ, JIT… det finns många akronymer och begrepp som används inom inköp och...