Feature Authors

Peter Drakeley

Closeup of multiple cardboard box packages seamlessly moving along a conveyor belt in a warehouse fulfilment centre using stockturn to optimise your inventory

Optimera din lageromsättningshastighet för framgångsrik lagerhantering

För många företag som strävar efter att förbättra sin lagerhantering är lageromsättningshastighet ett kritiskt nyckeltal. Det är ett relativt enkelt...

5 fördelar med artificiell intelligens och machine learning inom inköp och supply chain 

I en värld där globala försörjningskedjor blir alltmer invecklade, kan en enda störning sprida sig likt en löpeld och påverka...

A blue background with three white circles on the right-hand side of slightly different sizes with cut-out question marks showing the blue background

Varför är lageroptimering bättre än lagerhantering?

Lageroptimering är en term som ofta missförstås. Det är inte en finare benämning av lagerhantering, utan ett sätt att lyfta...

Boxes on a low loader in the middle of an aisle in a warehouse with shelves either side stacked with boxes

Hur fungerar Just In Case-metoden för lagerhantering

I början av 1980-talet blev Just In Time (JIT) inom Supply Chain Management ett välkänt begrepp och metod för att...

Close up of an abacus with different coloured beads on each metal line - dark green light green, yellow, orange, pink and purple - on a wooden table to show how to calculate safety stock

Hur man beräknar säkerhetslager (på rätt sätt)

Varför bör man räkna ut säkerhetslager? Att bestämma lämpliga lagernivåer i ett företag kan vara en väldigt utmanande uppgift. Om...

A person using a laptop to buy something online holding a credit card in their left hand, typing with their right hand, on a light blue background. The laptop is at a right angle to the bottom on the image. Supply chain management for ecommerce success

Optimera inköp och lagerhantering för e-handel

Den nordiska utvecklingen för e-handel är i ständig utveckling och tillväxten pekar i full fart framåt och uppåt. Coronapandemin har...

Warehouse shelves full of boxes to show low stock turnover

Låg lageromsättning – varför sker det och vad blir konsekvensen?

Varför har jag så låg lageromsättningshastighet? De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Lageromsättningen ser...

Different-sized cardboard boxes on conveyor rollers ready to be shipped by courier for distribution in warehouse. How to improve inventory turnover

Öka lageromsättningshastigheten – i 6 steg

Att applicera konceptet lageroptimering i sin verksamhet hjälper många företag att förbättra sin lageromsättningshastighet – utan att lagertillgängligheten tar skada....

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet